• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polscy i ukraińscy archeolodzy odkrywają starogreckie miasto na Krymie

  24.08.2011. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Kuchnia z kamiennym piecem i pozostałościami naczyń glinianych, kamienny moździerz i krzemienny nóż - to najważniejsze znaleziska Polskiej Misji Archeologicznej Muzeum Narodowego w Warszawie, która prowadzi prace wykopaliskowe w Kerczu na Krymie.


  "Odkrycia w Kerczu przede wszystkim dowodzą, że miasto Tyritake faktycznie istniało. W źródłach historycznych brak było na to jednoznacznych dowodów" - powiedziała rzeczniczka Muzeum Narodowego w Warszawie, Katarzyna Wakuła.

  Pierwsze trzy tygodnie rozpoczętych w lipcu wykopalisk przyniosły szereg odkryć dotyczących codziennego życia mieszkańców Tyritake. Badaczom udało się zlokalizować antyczny dom z podwórzem i kilkoma pomieszczeniami mieszkalnymi, pochodzący najprawdopodobniej z III-IV w. n.e. Z tego okresu mogą też pochodzić odsłonięte pomieszczenia gospodarcze, w tym najprawdopodobniej kuchnia z kamiennym piecem, stołem i pozostałościami naczyń glinianych oraz kamienny moździerz.

  "Celem kampanii archeologicznej, którą podjęliśmy jest eksploracja założonego przez Greków miasta Tyritake. Archeolodzy chcą uzyskać kompleksowy obraz życia społeczności antycznego miasta greckiego. Dzięki tym wykopaliskom wiemy coraz więcej o życiu i zajęciach ludzi, którzy tam mieszkali. Udało nam się np. ustalić, że miasto utrzymywało się z handlu suszonymi rybami i winem" - dodała Wakuła.

  Prowadzone obecnie na Półwyspie Krymskim wykopaliska są częścią rozpoczętego w 2007 r. polsko - ukraińskiego programu muzealnej współpracy badawczej i naukowej, pod nazwą "Bosporańskie miasto Tyritake". Ze strony polskiej, ekspedycją kieruje kustosz Galerii Starożytnej Muzeum Narodowego prof. Alfred Twardecki. Do Polski trafią na badania pobrane na terenie wykopalisk próbki. W myśl podpisanej w ramach programu umowy, po trzech latach prowadzenia prac wykopaliskowych, Muzeum Narodowe będzie miało prawo do długoterminowego depozytu zabytków, pochodzących z muzeum w Kerczu. Z tego muzeum pochodzi większość zabytków sztuki antycznej, zgromadzony w petersburskim muzeum w Ermitażu.

  Według udostępnionych przez Muzeum Narodowe informacji, na terenie Tyritake planowane jest utworzenie parku archeologicznego i lokalnego muzeum, poświęconego historii miasta. Jest to pierwszy tego rodzaju nowoczesny program ,,umuzealnienia" stanowiska archeologicznego na Ukrainie.

  Tyritake położone jest w południowej części istniejącego obecnie miasta Kercz na Krymie. Według ustaleń naukowców, polis (starogreckie miasto - PAP) powstało około VI w. p.n.e. Wcześniej na tym terenie znajdowała się prawdopodobnie osada koczowniczego plemienia Kimmerów, zamieszkujących tereny dzisiejszego Krymu.

  PAP - Nauka w Polsce

  maz/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Archeologiczne w Heraklionie – muzeum starożytności znajdujące się w Heraklionie na Krecie. Jest największym muzeum gromadzącym eksponaty z wykopalisk na wyspie i drugim pod względem wielkości greckim zbiorem antycznych pamiątek i wykopalisk (po Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach). Muzeum Historyczne we Lwowie (MHL) (dawniej Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie) – muzeum historyczne we Lwowie, samorządowa instytucja kultury m. Lwowa, założone w 1940 w oparciu o zagrabione przez władze radzieckie zbiory Muzeum Narodowego we Lwowie i Muzeum Historycznego Miasta Lwowa; dokumentuje historię Lwowa. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu – muzeum instrumentów muzycznych w Poznaniu, jedyne tego rodzaju i tej wielkości w Polsce, trzecie co do wielkości w Europie, mieści się na Starym Rynku w trzech zabytkowych kamienicach (w tym w Kamienicy Grodzickich). Jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu.

  Wielkopolskie Muzeum Wojskowe - muzeum wojskowe zlokalizowane w Poznaniu, na Starym Rynku 9, w obrębie bloku zabudowy śródrynkowej. Jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – wielooddziałowe muzeum, powstałe w 1964. Status muzeum narodowego uzyskało w 1975. Jest jedynym tej rangi muzeum rolnictwa w Polsce i jednym z nielicznych i największych w Europie.

  Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – do 2000 r. istniejące pod nazwą Muzeum Historii Miasta Gdańska. Instytucja gromadząca zbiory dokumentujące historię Gdańska od średniowiecza do XX wieku. Muzeum zostało utworzone 31 marca 1970 uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. Muzeum Historii Bet Sze’an (hebr. מוזיאון הילדים לתולדות בית שאן) – muzeum historyczne położone w mieście Bet Sze’an na północy Izraela. Muzeum jest poświęcone historii tego miasta i jest specjalnie dostosowane dla dzieci.

  Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – polskie muzeum etnograficzne z siedzibą w Kielcach. Celem działania muzeum jest przede wszystkim gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa ludowego oraz popularyzacja kultury ludowej. Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy, zwane też Muzeum Zegarów - muzeum w Warszawie, przy ul. Piekarskiej na warszawskim Starym Mieście, gromadzące zabytki dawnego i współczesnego rzemiosła artystycznego i precyzyjnego. Muzeum powstało w 1966 roku z inicjatywy członków Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników Miasta Stołecznego Warszawy, którego jest integralną częścią.

  Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku – muzeum powstałe w 1979 poświęcone byłej Poczcie Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, obecnie jeden z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (do 2003 Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu).

  Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – muzeum, którego historia sięga początków XX wieku. Oddziałami muzeum są Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej. Muzeum co roku uczestniczy w Nocy Muzeów.

  Eduardas Piurko – tłumacz, pedagog, (jęz. polski-litewski-rosyjski). Jest tłumaczem Sejmu Republiki Liewskiej, uczestnikiem programu „Pokonać wieżę Babel”. Przekazał cały szereg materiałów i książek o Adamie Mickiewiczu Muzeum Literatury w Odessie, Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Instytutowi Polskiemu w Wilnie, Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie. Agnieszka Barbara Morawińska (ur. 29 czerwca 1944 w Warszawie) – polska historyk sztuki, dr, tłumacz i autorka publikacji z zakresu estetyki i historii sztuki, krytyk sztuki, ambasador; od listopada 2010 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

  Dodano: 24.08.2011. 12:19  


  Najnowsze