• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polscy konserwatorzy powrócili z Marina el-Alamein w Egipcie

  22.06.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po półtora miesiąca wytężonej pracy zakończyła sezon Polsko-Egipska Misja Konserwatorska w Marinie El-Alamein. Jej kierownikiem jest prof. Stanisław Medeksza, ale w terenie pracami kierował prof. Rafał Czerner, obaj z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Podczas ostatniego sezonu zakres działalności misji obejmował prace badawczo-konserwatorskie w reprezentacyjnej części miasta i na nekropoli z okresu hellenistyczno-rzymskiego, a także, w ograniczonym zakresie, w domach.

  "W tegorocznych działaniach skupiliśmy się na anastylozie monumentalnego pomnika nagrobnego na nekropoli południowej oraz kontynuowaliśmy pracę w rejonie na południe od centralnego placu antycznego miasta, w zachowanych reliktach miejskich łaźni" - wyjaśnia prof. Czerner.

  Rekonstruowany przez misję grobowiec (T17) odkryli w 1997 roku również Polacy działający w ramach ekspedycji archeologicznej Centrum Archeologii

  Śródziemnomorskiej UW, kierowanej przez prof. Wiktora A. Daszewskiego. Grobowiec miał formę naśladującą kiosk, wydłużony w kierunku wschód-zachód, nakryty spłaszczonym dwuspadowym dachem. Jego frontowa, wschodnia elewacja była zwieńczona tympanonem, podbudowanym niedekorowanym belkowaniem i dwoma płaskimi pilastrami o zgeometryzowanych głowicach.

  Natomiast na terenie historycznej zabudowy mieszkalnej specjaliści podjęli się głównie bieżącej konserwacji. Zabytki ulegają tu szybkiej destrukcji - erozji pod wpływem warunków atmosferycznych. Dlatego konieczne jest prowadzenie ciągłej uzupełniającej konserwacji.

  "Podobnie zresztą czyniono to w czasach historycznych. Ślady po takiej antycznej konserwacji widać na przykład w południowym portyku centralnego placu" - dodaje architekt.

  Architekci i konserwatorzy zajęli się również konstrukcjami położonymi na południe od centralnego placu antycznego miasta. W usytuowanych tam łaźniach oprócz anastylozy kilku kolumn i murów, specjaliści zabezpieczyli relikty mozaiki ułożonej w jednym z portyków, pięknej posadzki z dużych płyt popielatego marmuru i marmurowej okładziny ścian.

  PAP -Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olgierd Władysław Czerner (ur. 15 kwietnia 1929 w Świętochłowicach) – architekt, profesor zwyczajny, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej (obecnie emerytowany), specjalizujący się w dziedzinach historii architektury, konserwacji zabytków architektury i urbanistyki i muzeografii w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki. Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos. Wojciech Brzezowski - specjalista z zakresu architektury baroku i konserwacji zabytków. Profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej (PWr.), kierownik Zakładu Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni na Wydziale Architektury PWr.

  Polsko-egipska Archeologiczna i Geologiczna Misja Skalna - prowadzi badania na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie. Powstała w 1998 r. w wyniku umowy pomiędzy Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego a władzami Uniwersytetu w Tanta, a następnie Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Ze strony polskiej kierownikiem Misji jest od początku prof. dr hab. Andrzej Niwiński z Instytutu Archeologii UW, ze strony egipskiej - prof. Shafia Bedier z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek.

  Wieża strażnicza w Breźnie (zwana również „dzwonnicą”) – XIX-wieczna wieża w Breźnie w kraju bańskobystrzyckim na Słowacji. Wznosi się w południowej części centralnego placu miasta (Namestie gen. M. R. Štefánika), u wylotu Rázusovej ulicy i jest od dawna najlepiej rozpoznawalną dominantą miasta.

  Plaça de les Glòries Catalanes, potocznie Glòries - plac w Barcelonie, zaprojektowany przez Ildefonsa Cerdę. W pierwotnych planach rozbudowy miasta w II połowie XIX wieku miał służyć jako centrum całego miasta, nigdy jednak nie spełniał tej roli. Jest położony w dzielnicy Sant Martí i pełni funkcję ważnego węzła transportowego. Na placu zbiegają się Avinguda Diagonal, Avinguda Meridiana i Gran Via de les Corts Catalanes. Począwszy od 2000 na placu prowadzone są prace konserwatorskie oraz modernizacyjne w ramach procesu rewitalizacji północnych dzielnicy Barcelony. Jednym z elementów tych prac była budowa Torre Agbar; dalsze konstrukcje tego typu są planowane.

  Zabytkowe kamienice w Świdnicy: Świdnica posiada zabytkowy układ urbanistyczny starego miasta, który jest jednym z najlepiej zachowanych zespołów urbanistycznych w Polsce. Świdnicka starówka jest drugą po Wrocławiu pod względem ilości obiektów zabytkowych. Zabytki wymieniane i opisywane w haśle Zabytki Świdnicy uzupełniają świdnickie kamienice. Są one świetną dokumentacją zamożności i bogactwa miasta, dowodem jego tradycji i historii. Do zabytkowych kamienic należą głównie kamieniczki w Rynku i przy okolicznych ulicach. Studia Podlaskie (Podlasie Studies), polskie czasopismo historyczne. Istnieje od 1990 roku. Redaktorem naczelnym w latach 1990-2011 był prof. Michał Gnatowski. Czasopismo wy-dawane jest przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W czasopiśmie zamieszczane są prace dotyczące Podlasie, Wschodniego Mazowsza i obszarów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasopismo posiada również dział recenzji. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Redaktorem naczelnym jest prof. Józef Maroszek. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

  WASC (Wielodostępny Abonencki System Cyfrowy) to wdrażany w latach siedemdziesiątych na Politechnice Wrocławskiej, program informatyzacji i budowy komputerowego systemu wielodostępnego. System powstał w 1973 r.. Pracami kierował doc. M. Bazewicz, a całością opiekowali się prof. W. Kasprzak oraz prof. Porębski. Andrzej Gruszecki (ur. 30 stycznia 1928 w Warszawie, zm. 11 września 2008 r.) – prof. dr. hab. inż., architekt i urbanista specjalizujący się w historii architektury i problematyce ochrony i konserwacji zabytków. Kierował Zakładem Konserwacji Zabytków Politechniki Warszawskiej. W latach 1983-1987 Generalny Konserwator Zabytków. Założyciel Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. W latach 1986-1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Dodano: 22.06.2011. 00:19  


  Najnowsze