• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polscy naukowcy na międzynarodowej konferencji geoarcheologicznej w Kairze

  20.09.2010. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Siedmioro naukowców z polskich instytucji naukowych - Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - przedstawi referaty na międzynarodowym sympozjum, które rozpoczęło się 19 września w Kairze.

  Głównymi organizatorami sympozjum są: Francuski Instytut Archeologii Orientalnej (IFAO) i Egipskie Stowarzyszenie Geograficzne.

  Spotkanie jest poświęcone dyskusji nad relacjami między człowiekiem i jego środowiskiem. Głównym celem konferencji jest przyjrzenie się ewolucji Nilu, jako podstawowemu elementowi egipskiego krajobrazu i jego wpływu na pozostałe obszary kraju. Podczas kilku dni obrad, podzielonych na 13 sesji tematycznych, zostanie zaprezentowanych ponad 100 wystąpień, z czego pięć będzie autorstwa lub współautorstwa polskich naukowców.

  Polskę reprezentują geolodzy, geografowie i archeolodzy.

  Dr Barbara Woronko z Pracowni Sedymentologicznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych opowie o swoich badaniach przeprowadzonych na osadach eolicznych w starożytnym, nadmorskim egipskim mieście Marea.

  Tomasz Herbich jest natomiast współautorem referatu na temat prospekcji w obrębie Awaris w Delcie Nilu. Iwona Zych wspólnie z Herbichem i Stevenem E. Sidebothamem zaprezentują wyniki analiz krajobrazowych opartych o prospekcje geofizyczną wykonaną wokół portu Berenike nad Morzem Czerwonym.

  Prof. Maciej Pawlikowski z AGH wygłosi referat zatytułowany "Geologia i geomorfologia jako przyczyny umiejscawiania stanowisk archeologicznych w Egipcie". Egiptolodzy - prof. Karol Myśliwiec i dr Fabian Welc oraz geolog dr Jerzy Trzciński wprowadzą słuchaczy w geoarcheologiczne badania polskiej misji archeologicznej w Sakkarze, zlokalizowane obok najstarszej piramidy świata.

  Szczegółowy program sympozjum i abstrakty dostępne na stronie internetowej IFAO tutaj.

  Spotkanie zakończy się 25 września wspólnymi warsztatami, na terenie Górnego Egiptu.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polsko-egipska Archeologiczna i Geologiczna Misja Skalna - prowadzi badania na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie. Powstała w 1998 r. w wyniku umowy pomiędzy Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego a władzami Uniwersytetu w Tanta, a następnie Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Ze strony polskiej kierownikiem Misji jest od początku prof. dr hab. Andrzej Niwiński z Instytutu Archeologii UW, ze strony egipskiej - prof. Shafia Bedier z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Światowe Spotkanie Rodzin: Spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata, a każde jest poprzedzone międzynarodowym sympozjum teologiczno-duszpasterskim. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny.

  Witold Świętosławski (ur. 1 stycznia 1956 w Zgierzu), archeolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2012 r. dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w dziedzinie badań archeologicznych średniowiecza oraz bronioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem śladów bytności ludów Wielkiego Stepu na terenach ziem polskich oraz kulturze materialnej średniowiecza w Polsce i państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Jest autorem kilku publikacji książkowych i ponad 100 artykułów. Kamil Omar Kuraszkiewicz - polski archeolog, jeden z laureatów pierwszej edycji Stypendiów Polityki - "Zostańcie z nami". Od 1996 roku stały członek misji archeologicznej w Sakkarze. Obecnie adiunkt w Zakładzie Archeologii Egiptu Instytutu Archeologii UW.

  Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH). Archaeologia Polona jest polskim naukowym czasopismem archeologicznym, wydawanym w języku angielskim corocznie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, z przeznaczeniem dla szerokiego kręgu czytelników międzynarodowych. Głównym celem periodyku jest prezentacja szerokiego zakresu różnorodnych podejść do najważniejszych problemów współczesnej archeologii.

  Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej. Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych jest jednym z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Joachim Śliwa (ur. 1940) – prof. dr. hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się zagadnieniami sztuki i archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu. Od roku 1998 kieruje Zakładem Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu UJ. Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie. W 1975 obronił rozprawę habilitacyjną. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego

  Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii).

  Sympozjum WILGA jest corocznym spotkaniem doktorantów i magistrantów uczelni technicznych w kraju i młodych uczonych z zagranicy oraz ich opiekunów naukowych. Organizowana jest w dwóch edycjach: styczniowej na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, i majowej w Wildze pod Warszawą.Od roku 1996 w sympozjum wzięło udział ponad 3500 młodych uczonych z kraju i zagranicy. Opublikowano ponad 1500 artykułów w czasopismach naukowych. Sprawozdania z Sympozjum Wilga są publikowane w czasospismach Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ETQ PAN, IEEE Region 8 News. Przemysław Urbańczyk (ur. 21 października 1951) - prof. dr hab., mediewista archeolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; poprzednio wykładowca w Instytucie Historii w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Opublikował ponad 240 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku.

  Przegląd Archeologiczny - czasopismo wydawane od 1919 roku. Periodyk wydawany przez długi czas przez Polskie Towarzystwo Prehistoryczne i Komisję Archeologiczną Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Obecnym wydawcą jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Redakcja mieści się we Wrocławiu, gdzie znajduje się oddział Instytutu. Pismo prezentuje materiały z prac wykopaliskowych na terenie Polski. Instytut Geografii Fizycznej – jeden z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku geografia w następujących specjalizacjach: geoekologia, geomorfologia, hydrologia, klimatologia.

  Dodano: 20.09.2010. 10:19  


  Najnowsze