• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska misja archeologiczna w Tell el-Murra w Egipcie uruchomiła stronę internetową

  08.02.2012. 07:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polska ekspedycja do północno-wschodniej części Delty Nilu, prowadząca badania w Tell el-Murra, udostępniła oficjalny serwis internetowy - www.murra.pl. Archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. Mariusza Juchy pracują na tym stanowisku od 2010 roku.

  Witryna internetowa zawiera galerie fotograficzne, opis prac prowadzonych w poprzednich sezonach, spis bibliograficzny na temat stanowiska, a nawet artykuły specjalistyczne opublikowane w fachowych periodykach naukowych. Naukowcy zamieszczają również aktualności z działań misji. Najnowszych informacji możemy oczekiwać już na początku marca, kiedy rozpocznie się kolejny sezon wykopaliskowy.

  Tell el-Murra, czyli niewielkie wyniesienie powstałe na skutek kilkusetletniego osadnictwa ludzi, położone jest około 100 km na północny-wschód od Kairu. Wzgórze góruje pośród pól uprawnych, kryjąc pozostałości starożytnej osady z IV i III tysiąclecia p.n.e., czyli z najstarszego okresu w rozwoju cywilizacji egipskiej.

  Tell (sztuczne wzgórze) jest dobrze zachowany, jedynie jego niewielka część uległa zniszczeniu w wyniku powiększania obszaru zajmowanego przez pola uprawne. Stanowisko wytypowano do prowadzenia prac wykopaliskowych na podstawie informacji uzyskanych w czasie wcześniejszych badań powierzchniowych z roku 2008. Z pierwszych ustaleń archeologów wynika, że osada w Tell el-Murra prawdopodobnie należała do grupy stanowisk położonych wzdłuż szlaku handlowego biegnącego przez Wschodnią Deltę i Północny Synaj w kierunku Palestyny.

  "Nasze badania mają na celu uzyskanie nowych informacji, które pomogą w odtwarzaniu dziejów Delty w okresie IV - III tys. p.n.e (okres wczesno dynastyczny i Starego Państwa). Dotychczasowe prace przyniosły interesujące wyniki, dzięki którym z mroków dziejów wyłania się coraz bardziej przejrzysty obraz ukazujący życie ówczesnych mieszkańców tej części Egiptu. Pozwalają one również na określenie roli, jaką w regionie pełniły istniejące tu osady, a także, w jakim stopniu ich funkcjonowanie uzależnione było od zmieniających się warunków klimatycznych i zmian politycznych" - wyjaśnia szef ekspedycji dr Mariusz Jucha.

  Dotychczas osadnictwo, zwłaszcza w tak wczesnym etapie cywilizacji egipskiej, nie zostało rozpoznane w sposób kompleksowy, dlatego wszelkie informacje na temat ówczesnych osad są niezwykle cenne i pożądane przez archeologów. Najnowsze wyniki badań w Tell el-Murra rzucają nowe światło na to zagadnienie.

  Prace badawcze w Tell el-Murra są finansowane z puli grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Murr Television lub MTV Lebanon – libańska stacja telewizyjna, założona w 1991 roku przez prawosławnego przedsiębiorcę i polityka Gabriela Murra. We wrześniu 2002 roku stacja została zamknięta przez prosyryjskie władze Libanu. MTV ponownie wznowiła działalność 31 marca 2009 roku pod kierownictwem syna właściciela, Michela Gabriela Murra. Blok Michela Murra lub Blok Matin (Metn) − libański blok wyborczy pod przywództwem Michela Murra, zrzeszający chrześcijańskich polityków z dystryktu Al-Matin. Michel Murr (ur. 29 września 1932 r. w Bataghrin) – prawosławny przedsiębiorca i polityk libański, były minister spraw wewnętrznych, obecnie członek parlamentu libańskiego, reprezentujący chrześcijański okręg Al-Matin. Był przywódcą Bloku Metn, wchodzącego w skład prosyryjskiego Bloku Zmian i Reform. Jest ojcem wicepremiera i ministra obrony, Eliasa Murra. Przez pewien czas był również teściem zamordowanego publicysty Dżubrana Tueniego. Jego wnuczka, dziennikarka Najla Tueni-Maktabi jest niezależną deputowaną z ramienia Sojuszu 14 Marca.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Dokumentacja prac archeologicznych, dokumentacja prac wykopaliskowych, dokumentacja archeologiczna - sporządzana jest na bieżąco w trakcie prac badawczych. Jej celem jest umożliwienie odtworzenia w przyszłości nie istniejącego stanowiska archeologicznego, które zostało rozkopane przez archeologów. Dokumentacja powinna być prowadzona w taki sposób który pozwoli trójwymiarowo zrekonstruować całe stanowisko wraz z lokalizacją i wyglądem zabytków, obiektów i przebiegiem warstw. Wadi Murra, także Wadi Marra - wadi w południowo-zachodniej części półwyspu Synaj wmuhafazie Synaj Południowy w Egipcie. Zlokalizowany jest ok. 13 km od zachodniego wybrzeża czerwonomorskiej Zatoki Akaba i ok. 25 km na południowy zachód od Nuwajby.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 08.02.2012. 07:04  


  Najnowsze