• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pomóżmy KARCIE - List polskich historyków

  26.04.2010. 01:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  50 wybitnych polskich historyków skierowało do władz i społeczeństwa List otwarty w sprawie ratowania Fundacji Ośrodka KARTA, zajmującego się historią Polski w XX wieku - poinformował PAP Artur Jóźwik, dyrektor Ośrodka.

  List otwarty 50 wybitnych polskich historyków do władz i społeczeństwa, powstał z inicjatywy prof. Krzysztofa Jasiewicza z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

  "My, historycy polscy, z wielkim niepokojem przyjęliśmy informacje o zagrożeniu istnienia Fundacji Ośrodka KARTA - organizacji pożytku publicznego z rodowodem solidarności społecznej. KARTA, zrodzona w pierwszych tygodniach stanu wojennego, rozwijała się od jednokartkowej gazetki podziemnej do dzisiejszego Ośrodka - o skali instytutu badawczego - zajmującego się historią Polski i jej otoczenia w XX wieku" - napisali sygnatariusze listu, wśród których są m.in.: Władysław Bartoszewski, Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Jerzy Jedlicki, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz.

  Według historyków, KARTA trwa konsekwentnie przy wyróżniających ją zasadach i wartościach. "Przez 28 lat działania, w różnych sytuacjach politycznych, zmieniającej się aurze wokół pracy nad pamięcią - starając się zachować, i deklarując, neutralność polityczną i światopoglądową - środowisko KARTY uparcie +robiło swoje+: gromadziło dokumenty, pamiętniki, dzienniki, zdjęcia, relacje świadków - także w publicznych akcjach; publikowało źródłowy zapis przeszłości w kwartalniku "Karta", albumach, książkach; robiło wystawy, konkursy, prowadziło młodzież do aktywnego badania historii; kilkanaście tysięcy uczniów" - przypomniano w Liście.

  Jak podkreślają jego sygnatariusze, Ośrodek KARTA dzisiaj, mimo braku stałego budżetu to "wyjątkowe, niespotykane w Europie i na świecie archiwum społeczne". To - jak zauważono - kilometr półek (KARTA dusi się z braku miejsca) z darami pamięci tysięcy osób: Archiwum Wschodnie (1901-56), Archiwum Opozycji (1956-90), Archiwum Fotografii (150 tysięcy zdjęć) oraz największe w Polsce Archiwum Historii Mówionej, czy też tzw. Pogotowie Archiwalne - z "karetką" interweniującą w miejscach zagrożenia.

  KARTA to także - jak podkreślają autorzy listu - prezentujące zbiory bazy danych i nowoczesne portale, jak choćby najnowszy: www.XXwiek.pl. To powstały we współpracy międzynarodowej, głównie z rosyjskim "Memoriałem", "Indeks Represjonowanych", zawierający imienną bazę danych obywateli II RP prześladowanych przez ZSRR, czy obejmujący 24 dawniej komunistyczne kraje Słownik dysydentów.

  Według historyków, to właśnie KARTA uruchamiała dialog polsko-ukraiński, wspierała polsko-niemiecki, -czeski czy -litewski. Opisuje też wojenny los polskich Żydów. Pomaga zrozumieć, jak polska tożsamość konfrontuje się z widzeniem "innych".

  Dzisiaj - jak podkreślają sygnatariusze Listu - nastąpiła kumulacja narastających od lat trudności. "Długi, wynikające także z nietypowości struktury i form działania KARTY, nieprzewidzianych w procedurach prawnych dla organizacji pozarządowych, stały się nie do udźwignięcia, realnie zagrożone jest istnienie Ośrodka". Dlatego - jak stwierdzają - konieczne jest działanie wyjątkowe - państwa i społeczeństwa. "Apelujemy o takie wsparcie wszelkimi możliwymi sposobami: darowizny, dotacje, wskazania 1 proc. podatku, fundusze specjalne... Pomóżmy KARCIE" - napisali historycy.

  Sygnatariuszami Listu-apelu są: Andrzej Ajnenkiel, Władysław Bartoszewski, Daniel Boćkowski, Włodzimierz Borodziej, Cezary Chlebowski, Andrzej Chojnowski, Stanisław Ciesielski, Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Albin Głowacki, Andrzej Grajewski, Jerzy Holzer, Grzegorz Hryciuk, Krzysztof Jasiewicz, Jerzy Jedlicki, Adolf Juzwenko, Jerzy Kłoczowski, Jerzy Kochanowski, Eugeniusz C. Król, Marcin Kula, Piotr Łossowski, Paweł Machcewicz, Wojciech Materski, Grzegorz Mazur, Karol Modzelewski, Daria i Tomasz Nałęczowie, Marek Ney-Krwawicz, Andrzej Nowak, Janusz Odziemkowski, Andrzej Paczkowski, Krzysztof Pomian, Waldemar Rezmer, Andrzej Rosner, Wojciech Roszkowski, Krzysztof Ruchniewicz, Jan Rydel, Henryk Samsonowicz, Jan Skórzyński, Andrzej Skrzypek, Elżbieta Smułkowa, Aleksander Srebrakowski, Dariusz Stola, Tomasz Szarota, Wojciech Śleszyński, Robert Traba, Kazimierz Wóycicki, Wojciech Wrzesiński, Wiesław Jan Wysocki, Jan Żaryn, Andrzej Żbikowski. ABE

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zeszyty Historyczne – kwartalnik (do 1973 półrocznik) emigracyjny wydawany w latach 1962- 2010 przez Instytut Literacki w Paryżu, (od 2003 redagowany przez warszawskie Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu). Publikował dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski. Z uwagi na to, że było wydawane na emigracji, a co za tym idzie - pozbawione ingerencji cenzury, pismo stanowiło wolne forum dyskusji i prezentacji naukowej. Skupiało wielu wybitnych badaczy i publicystów emigracyjnych (m.in. Piotr S. Wandycz, Józef Garliński, Zbigniew S. Siemaszko, Tadeusz Wyrwa) i krajowych (m.in. Grzegorz Mazur, Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski, Aleksandra Ziółkowska-Boehm). Ośrodek Karta – polska fundacja (pn. Fundacja Ośrodka Karta), niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, stawiająca sobie za cel dokumentowanie i upowszechnianie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja stanowi organizacyjną kontynuację wydawanego od 1982, w drugim obiegu w stanie wojennym pisma „Karta”. Od lipca 2004 Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ośrodek Karta prowadzi również działalność wydawniczą (m.in. „kwartalnik historyczny Karta”). Ośrodek Karta był inicjatorem utworzenia Domu Spotkań z Historią, rozpoczynając jego działalność 17 września 2005 roku od otwarcia wystawy „Oblicza totalitaryzmu” – pokazującej doświadczenie komunizmu i nazizmu – z perspektywy Polski i jej sąsiadów. Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Wyżnik – figura w talii kart polskich, na ogół trzecia co do starszeństwa po tuzie, kralce i królu. Starsza od niżnika. W mariaszu natomiast wyżnik kozerny (wyświecony) zwany pamfilem jest najstarszą figurą. Król – figura w kartach do gry, druga co do starszeństwa po asie (w niektórych grach, np. w tysiącu – trzecia z kolei po asie i dziesiątce), starsza od damy.

  Dama – figura w kartach do gry, trzecia co do starszeństwa po asie, i królu (w niektórych grach, np. w tysiącu, czwarta z kolei po asie, dziesiątce, i królu), starsza od waleta. Niżnik – figura w talii kart polskich, na ogół najniższa co do starszeństwa po tuzie, kralce, królu i wyżniku. Chociaż w niektórych grach, np. w skacie czy w pamfilu, niżnik żołędny jest najwyższą figurą.

  Radio Wnet – polska firma o charakterze serwisu społecznościowego i platformy radiowej założona w 2009 roku przez Krzysztofa Skowrońskiego, Grzegorza Wasowskiego, Katarzynę Adamiak-Sroczyńską i Monikę Makowską-Wasowską. Radio wspierają m.in. Wojciech Cejrowski, Andrzej Iwicki, Jerzy Jachowicz, Adam Piśko i Jacek Pawłowski. Karta Ziemi (ang. Earth Charter) – deklaracja podstawowych zasad i wartości etycznych, postrzeganych przez twórców jako przydatne w budowaniu sprawiedliwego, zrównoważonego i pokojowego globalnego społeczeństwa XXI wieku. „Karta ma na celu rozbudzenie we wszystkich ludziach nowego poczucia globalnej współzależności i współdzielonej odpowiedzialności za dobro całej ludzkiej rodziny, większą społeczność życia oraz przyszłe pokolenia.”(Czym jest Karta Ziemi). Karta Ziemi powstała w wyniku międzynarodowego, międzykulturowego dialogu wokół wspólnych celów i wartości związanych z ideą zrównoważonego rozwoju.

  Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich powstało w 2001 r. w Poznaniu. Celem instytucji jest utrwalanie w pamięci społeczeństwa dorobku i tradycji polskich korporacji akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ideowo-wychowawczego. Archiwum gromadzi materiały, informacje i pamiątki związane z działającymi w okresie 1816-1989 polskimi korporacjami akademickimi oraz dane biograficzne zmarłych członków korporacji, a także wspiera rozwój współczesnych polskich korporacji akademickich. Od 2007 r. prowadzone jest Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.

  Eurosport Polska - polska wersja językowa została uruchomiona 10 kwietnia 1996 roku. Pierwsza transmisja miała miejsce o godzinie 17:30. Początkowo były to 3 godziny dziennie polskich komentarzy. Od lipca 2000, wszystkim relacjom sportowym towarzyszy polski komentarz. Polski program Eurosportu jest obecny w ponad 6,1 miliona gospodarstw domowych (dane ze stycznia 2008). W ciągu 15 lat, z Eurosportem współpracowały czołowe postaci polskiego sportu, zarówno gwiazdy sportu, eksperci i dziennikarze: Otylia Jędrzejczak, Alicja Pęczak, Andrzej Niemczyk, Małgorzata Glinka, Krzysztof Hołowczyc, Mariusz Pudzianowski, Henryk Kasperczak, Jerzy Engel, Janusz Wójcik, Andrzej Strejlau, Wojciech Fibak, Magdalena Grzybowska, Kajetan Broniewski, Tomasz Hajto i wielu innych.

  Ogólnopolski Klub Miłośników Fantastyki i Science Fiction, pierwsza w Polsce organizacja zrzeszająca miłośników fantastyki. Klub powstał w Warszawie, w 1976 r., formalnie jako przybudówka Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Wśród założycieli klubu byli: Andrzej Wójcik, Grażyna Sanojca, Andrzej Krzepkowski, Jacek Rodek, Zbigniew Jonszta, Andrzej Pruszyński, Mieczysław Kurpisz. W OKMFiSF aktywnie działali także: Piotr "Raku" Rak, Wiktor Bukato, Ryszard Piekarczyk oraz pisarze: Krzysztof Boruń, Andrzej Trepka czy Marek Oramus.

  Dodano: 26.04.2010. 01:18  


  Najnowsze