• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Portale historyczne ważnym źródłem wiedzy o dziejach Polski

  29.11.2010. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Administratorzy i redaktorzy internetowych portali historycznych zaapelowali o współpracę do instytucji państwowych oraz samorządowych, zajmujących się badaniami i ochroną dziedzictwa kulturowego. Zdaniem uczestników sobotniej debaty o historii w internecie, portale i fora zajmujące się dziejami Polski powinny być miejscem realizacji polityki historycznej państwa. Debata odbyła się podczas XIX Targów Książki Historycznej w Warszawie.

  "Internet, w tym np. Wikipedia, staje się podstawowym źródłem informacji na temat dziejów naszego kraju" - argumentował Jarosław Gdański z portalu "Inne Oblicza Historii". Podkreślił, że z polskich stron internetowych wiedzę czerpią nie tylko Polacy, ale także zagraniczni użytkownicy.

  Marcin Wilkowski, założyciel serwisu Historia i Media zwrócił uwagę, że np. prawie połowa osób zainteresowanych II wojną światową sięga po informacje na jej temat do internetu. Ogólna liczba osób poszukujących wiedzy historycznej na polskich portalach internetowych nie jest znana. Jednak sami tylko administratorzy forów, na których odbywają się dyskusje na tematy związane z szeroko pojętymi dziejami, szacują liczbę zarejestrowanych na kilkadziesiąt tysięcy osób.

  Prowadzący portale i fora historyczne krytycznie ocenili brak zainteresowania ich działaniami ze strony - jak je określili - państwowych instytucji pamięci narodowej. Współpraca układa się im bardzo źle zwłaszcza z muzeami.

  "Gdy opublikowaliśmy artykuł na temat wojny chińsko-wietnamskiej, od razu otrzymaliśmy mejla z muzeum ludowej armii chińskiej. Zaproponowano nam udostępnienie zdjęć z ich zbiorów. A w naszych muzeach nic nie możemy uzyskać, nawet zabrania się robienia fotografii" - powiedział Gdański.

  A tymczasem muzea na w wielu innych krajach stawiają na internet. Ok. 45 proc. odwiedzających muzea w USA stanowią goście wirtualni, którzy oglądają ich zasoby w sieci. Swoje zasoby udostępniają chętnie muzea z większości krajów europejskich.

  Portale historyczne i fora stanowią ważne źródło informacji przede wszystkim dla uczniów szkół wszystkich poziomów. "Uczniów, a także wielu ich rodziców, nie stać na zakup książek o tematyce historycznej, a internet jest darmowym medium" - wyjaśnił Tadeusz Zawadzki, administrator dws.org.pl.

  Przyznał, że najczęściej uczniowskie poszukiwania wiążą się z zadaniami szkolnymi. Podkreślił jednak, że redaktorzy i administratorzy odrzucają wszelkie propozycje dotyczące napisania za kogoś pracy domowej. Uczestnicy spotkania nie ukrywali, że na forach pojawiają się tego typy propozycje, a nawet dotyczą prac licencjackich czy magisterskich. Wszyscy zapewniali, że nigdy na takie propozycje pozytywnie nie odpowiadają. Natomiast oni sami jak i forowicze służą chętnie radami, dotyczącymi np. bibliografii.

  "Książki historyczne zawsze będą drogie, dlatego internet będzie się cieszył coraz większym zainteresowaniem" - powiedział Zawadzki.

  Dyskusji panelowej na temat portali i forów historycznych patronowało Muzeum Historii Polski. WKA

  PAP - Nauka w Polsce

  mki/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzea o tematyce seksualnej – to muzea tematyczne skupiające się na gromadzeniu, badaniu, opiece i prezentowaniu sztuki erotycznej, akcesoriów erotycznych o historycznej wartości, dokumentów dotyczących historii seksualności. Zaliczyć do nich można muzea seksu, muzea erotyki, muzea erotyzmu, muzea związków, muzea pornografii itp. Najstarszym i działającym do dziś muzeum o tematyce seksualnej jest Sex Museum w Amsterdamie (1985). Łomżyńskie Bractwo Historyczne jest zrzeszeniem miłośników lokalnej historii i tradycji, którego celem jest badanie, popularyzowanie i rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej dziejów Łomży i historycznej Ziemi Łomżyńskiej oraz krzewienie patriotyzmu lokalnego. Żywe muzeum (ang. living museum) – rodzaj muzeum, w którym bądź odgrywane są historyczne wydarzenia ukazujące życie w dawnych czasach, zwłaszcza w perspektywie etnograficznej lub historycznej, bądź zainscenizowane jest proces wytwarzania danego towaru handlowego w aspekcie techniczno-technologicznym, zwłaszcza rzemieślniczym (tzw. lekcje żywej historii). Szczególną odmianą żywego muzeum jest żywy skansen (tylko w języku polskim, w pozostałych językach nie ma wyodrębnienia). Niekiedy jako żywe muzeum określa się grupy rekonstrukcji historycznej odgrywające scenki historyczne na zamówienie w muzealnych obiektach historycznych.

  Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji. Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku obejmuje swym obszarem działania województwo pomorskie. Ma specjalistyczny charakter i kontynuuje tradycje przedwojennych bibliotek dla nauczycieli, powstałych po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Służy przede wszystkim potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, ale jest otwarta dla wszystkich chętnych do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia różne rodzaje zbiorów. Szczegółowe informacje o jej zasobach znajdują się w katalogach komputerowych. Czytelnik do dyspozycji ma cztery bazy informacji o zbiorach, obejmujące: książki, artykuły z czasopism, zbiory multimedialne, zbiory muzealne dotyczące historii oświaty pomorskiej. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest w bibliotece oferta edukacyjna skierowana do szkół, znajdujących się na terenie działania instytucji. Obejmuje ona warsztaty dla nauczycieli, lekcje biblioteczne, lekcje muzealne, lekcje regionalne, zajęcia z edukacji filmowej, zajęcia z zakresu promocji czytelnictwa. Co najmniej raz w roku organizowane są sesje metodyczne dla nauczycieli. Co roku w ramach Tygodnia Bibliotek prowadzone są różnego rodzaju działania popularyzujące czytelnictwo. Od 10 lat organizowane są imprezy popularyzujące wiedzę w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Jednostka macierzysta i filie prowadzą szeroką działalność kulturalną i oświatową, organizują różnego rodzaju spotkania, konkursy, koncerty. Stałym elementem są wystawy (ekspozycje stale i okolicznościowe). Biblioteka wydaje własne czasopismo „Exempli Gratia" (ISSN 1897-5348) o charakterze bibliotekarskim i oświatowym. PBW w Gdańsku jest jedną z instytucji tworzących zasoby Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. ONA (Original net animation) - skrót używany w Japonii na określenie produkcji anime wydawanych bezpośrednio przez Internet. Jest to stosunkowo nowa forma dystrybucji animacji i nie została ona jeszcze powszechnie przyjęta, ale coraz większa liczba trailerów i pilotażowych odcinków nowych serii jest dystrybuowana jako ONA. Ten sposób dystrybucji stał się możliwy dzięki zwiększającej się liczbie japońskich stron internetowych udostępniających media strumieniowe.

  Muzea w Bydgoszczy - placówki kulturalne w Bydgoszczy, zajmujące się gromadzeniem, badaniem oraz eksponowaniem obiektów posiadających wartości historyczne, bądź artystyczne. Wśród listy muzeów bydgoskich znajdują się obiekty w gestii władz samorządowych, wojskowych, szkół wyższych, stowarzyszeń oraz osób prywatnych. Towarzystwo Naukowe w Toruniu (TNT) - założona w 1875 organizacja służąca rozwojowi nauki i kultury. Początkowo, w okresie zaborów, służyło przede wszystkim sprawie narodowej, badając i dokumentując polskość ziemi pomorskiej. W 1881 r. Towarzystwo rozpisało konkurs na "Opis miasta Torunia", mający zawierać informacje o założeniu i historii miasta, miejscowych podaniach i legendach oraz "życiu i zarobkowaniu mieszczan toruńskich za czasów polskich" w tym dziejów cechów. Istotną częścią pracy miał być spis wszystkich polskich instytucji funkcjonujących w mieście zawierający dane o ich historii i działalności . Później, oprócz aktywności naukowej i wydawniczej współuczestniczyło w tworzeniu ważnych instytucji kultury polskiej, jak Książnica Miejska i Muzeum. Dążyło do powstania uniwersytetu w Toruniu.

  B-wykluczenie – stan, w którym istnieje umowny podział użytkowników Internetu znajdujących się po korzystniejszej stronie wykluczenia informacyjnego. Podział ten tworzy grupę, która w pełni świadomie, krytycznie korzysta z zasobów Internetu jako jednego z wielu źródeł informacji i grupę, która bezkrytycznie powiela informacje odebrane z Internetu, jako podstawowego, dla niej, źródła informacji.

  Martin Schieck - niemiecki historyk, doktor nauk historycznych, muzealnik i publicysta. Dyrektor Museum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, sekretarz Towarzystwa Historycznego w tym samym mieście. Autor publikacji na temat historii Frankfurtu nad Odrą, w tym na temat historii prawobrzeżnej dzielnicy Dammvorstadt, czyli dzisiejszych Słubic.

  Microsoft Tag to opracowany przez Microsoft Research nowy system kodów kreskowych, oficjalnie zaprezentowany na targach CES 2009. Kod należy do grupy kolorowych kodów dwuwymiarowych. Zgodnie z założeniami zawartość kodów ma być zorientowana przede wszystkim na klienta, tzn. mają one np. zawierać linki do stron internetowych producentów, dodatkowych materiałów, dane kontaktowe itp. Ich zadaniem jest rozszerzanie informacji na temat produktu przy czym dany kod się znajduje poprzez odwołanie do Internetu. Swoper – wyszukiwarka internetowa, będąca przeszukiwarką internetowych forów dyskusyjnych, opracowana przez polskich programistów w roku 2011. Przeszukiwarka Swoper wyszukuje żądane słowa kluczowe w obrębie wszystkich forów internetowych dostępnych w danym języku w zasobach Internetu. W efekcie użytkownik otrzymuje listę tematów oraz linków do forów, na których pojawiło się oczekiwane słowo kluczowe. Specjalnie skonstruowany silnik wyświetla wyniki wyszukiwania w kolejności odpowiadającej dokładności rozpoznania słów kluczowych w przeszukanych wątkach. Przeszukiwarka dostępna jest w 5 wersjach językowych: polskim, angielskim, francuski, niemieckim i hiszpańskim.

  Dodano: 29.11.2010. 00:04  


  Najnowsze