• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstaje film o prof. Kazimierzu Michałowskim

  08.09.2010. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Reżyser Władysław Jurkow nakręci dokumentalno-historyczny film poświęcony założycielowi polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej - prof. Kazimierzowi Michałowskiemu. "Film będzie miał charakter dokumentu biograficznego, adresowanego do szerokiej publiczności. Dlatego znajdą się tutaj elementy konwencji sensacyjno-przygodowej, łączącej zdjęcia inscenizowane z archiwalnymi" - zapowiada reżyser.

  Dodaje, że produkcja pt. "Przyjaciel faraonów" będzie "niezwykłą opowieścią o człowieku, który dzięki wielkiej pasji, wbrew wszelkim przeciwnościom, odniósł światowy sukces". "To biografia pełna dramatycznych wydarzeń, niezwykłych przygód i sensacyjnych odkryć" - mówi Jurkow.

  Zdaniem inicjatora projektu, profesor Michałowski jest nie tylko postacią już nieco zapomnianą, ale też nigdy nie odkrytą do końca.

  "Przeżył dwie wojny, dwa odrodzenia Polski. Uczestniczył w obronie Lwowa, walczył w Legionach i w kampanii wrześniowej. Należał do organizacji podziemnej i był jeńcem oflagu. Po wojnie tworzył Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe i wiele polskich i międzynarodowych instytucji. Był założycielem i pierwszym prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego, laureatem tylu nagród, tytułów naukowych i członkiem tylu instytucji, że ich wymienianie tutaj nie ma sensu, bo zajęłoby za dużo miejsca. Wystarczy stwierdzić, że bez niego nie byłoby polskiej archeologii śródziemnomorskiej z jej spektakularnymi odkryciami i renomą na świecie" - przekonuje reżyser.

  Prof. K. Michałowski z małżonką w Abu Simbel, fot. archiwum Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

  Prof. Kazimierz Michałowski (1901-1981) był z wykształcenia archeologiem, egiptologiem i historykiem sztuki. Założył Katedrę Archeologii Śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1937 roku został kierownikiem pierwszej polskiej ekspedycji badawczej w Egipcie działającej we współpracy z Francuzami. W 1959 roku założył w Kairze Stację Archeologii Śródziemnomorskiej (obecnie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW noszące imię jego założyciela), która co roku koordynuje działania licznych polskich misji archeologicznych i konserwatorskich.

  Jurkow zapowiada, że narracja w filmie będzie związana także z wędrówką szlakiem największych odkryć i wydarzeń z życia profesora oraz osiągnięć polskiej archeologii. Wypowiedzi ekspertów pozwolą wyjaśnić, na czym polegała wyjątkowość archeologicznych odkryć Michałowskiego.

  "W filmie nie zabraknie wątków mało znanych, jak choćby udział prof. Michałowskiego wojnie bolszewickiej, czy pobyt w obozie jenieckim w Woldenbergu w czasie II wojny światowej" - mówi reżyser. O mało znanych faktach z życia prof. Michałowskiego -będą opowiadać jego najbliżsi współpracownicy.

  Jurkow dodaje przy tym, że film ma wykraczać poza ramy biograficznego dokumentu - nie tylko przypominać kim był i co zrobił prof. Michałowski, ale także pokazać pewną epokę w historii Polski. Będzie to także obraz losów pokolenia polskich naukowców i twórców, którzy najlepsze lata spędzili w systemie politycznym PRL-u. Potrafili wznieść się ponad politykę i ówczesne układy. Mimo wszelkich ograniczeń z tym związanych, odnosili sukcesy i odnajdywali sens w swojej pracy.

  Twórcy filmu planują wersje zagraniczne "Przyjaciela Faraonów" (we współpracy z TVP i Departamentem Promocji MSZ), co pozwoli przybliżyć sylwetkę prof. Kazimierza Michałowskiego i pokazać jego dorobek także zagranicznej widowni.

  Film - współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej - jest na etapie pierwszych zdjęć, które wykonano w Galerii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

  Zakończenie produkcji planowane jest na jesień 2011. Emisja w telewizji publicznej odbędzie się w grudniu 2011 roku, w 110. rocznicę urodzin Profesora."

  W 2008 r. Jurkow zrealizował 3-odcinkowy serial "Tajemnice Doliny Nilu" poświęcony pracy polskich misji archeologicznych w Egipcie i Sudanie. 

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/ tot/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polsko-egipska Archeologiczna i Geologiczna Misja Skalna - prowadzi badania na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie. Powstała w 1998 r. w wyniku umowy pomiędzy Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego a władzami Uniwersytetu w Tanta, a następnie Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Ze strony polskiej kierownikiem Misji jest od początku prof. dr hab. Andrzej Niwiński z Instytutu Archeologii UW, ze strony egipskiej - prof. Shafia Bedier z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Elżbieta Jastrzębowska - prof. dr hab., historyk sztuki wczesnochrześcijańskiej. Studiowała archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Kazimierza Michałowskiego i Anny Sadurskiej oraz archeologię chrześcijańską w Rzymie i Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie się doktoryzowała pod kierunkiem profesora Waltera N. Schumachera. Habilitowała się w roku 1993, tytuł profesora uzyskała w roku 2001. Od 1990 r. wykłada sztukę rzymską, wczesnochrześcijańską i wczesnobizantyjską na UW. W latach 2005-2009 kierowała Stacją Naukową PAN w Rzymie. Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Palmyreńskie – rocznik prezentujący wyniki badań archeologicznych w Palmyrze w Syrii. Periodyk wydaje od 1966 roku Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (PCMA). Inicjatorem powołania pisma był Kazimierz Michałowski.

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego (ang. Polish Centre of Mediterranean Archaeology, w skrócie PCMA) - samodzielna placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. Pod obecną nazwą istnieje od 1990 roku. Do głównych celów Centrum należy organizacja oraz koordynacja badań archeologicznych, konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Cyprze. Prace Centrum są prowadzone na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy, od czasów prehistorycznych, poprzez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze. Oprócz prowadzenia badań terenowych do zadań Centrum należy kompleksowa dokumentacja znalezisk, publikacja wyników badań. Centrum zarządza Stacją Badawczą w Kairze. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Michał Janusz Parczewski (ur. 1946 ) - prof. dr hab., polski archeolog specjalizujący się w archeologii średniowiecza, początkach kultury słowiańskiej w Polsce, wczesnośredniowiecznym osadnictwie w Karpatach. Pracownik Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii UJ. Profesor w Instytucie Archeologii UJ oraz Instytucie Archeologii URz, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Studia z zakresu archeologii Polski i powszechnej ukończył w roku 1969 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1978 obronił pracę doktorską, następnie w roku 1989 rozprawę habilitacyjną. W roku 1993 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Brał udział w ekspedycjach archeologicznych na terenie Małopolski i Śląska, a także w południowo-zachodniej Bułgarii w latach 1979-1982 oraz na Spitsbergenie w roku 1982. W roku 1996 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

  Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH). Kazimierz Józef Marian Michałowski (ur. 14 grudnia 1901 w Tarnopolu, zm. 1 stycznia 1981 w Warszawie) – polski archeolog, egiptolog, historyk sztuki, członek PAN, twórca polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej.

  Joachim Śliwa (ur. 1940) – prof. dr. hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się zagadnieniami sztuki i archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu. Od roku 1998 kieruje Zakładem Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu UJ. Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie. W 1975 obronił rozprawę habilitacyjną. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego

  Michał Janusz Gmytrasiewicz (ur. w 1941, zm. 6 czerwca 2009) – prof. dr hab., polski naukowiec z zakresu finansów publicznych, polityki fiskalnej oraz zagadnień rynku pracy.

  Galeria m2 [m kwadrat] – galeria sztuki współczesnej działająca od stycznia 2007 roku w Warszawie przy ul. Oleandrów 6. Założycielką galerii jest historyk sztuki i socjolog Matylda Prus. Galeria zajmuje się promocją sztuki współczesnej. Skupia się na współpracy z grupą młodych, ale już uznanych artystów. Opiekuje się również wyróżniającymi się studentami, oferując im możliwość zrobienia pierwszych wystaw indywidualnych. Była miejscem debiutów: Pawła Dunala, Michała Frydrycha, Róży Litwy i Mai Kitajewskiej. Jest miejscem spotkań i dyskusji różnych środowisk związanych ze sztuką: artystów, kuratorów, kolekcjonerów, dziennikarzy i marszandów. Galeria została uwzględniona m.in. w publikacjach Tekstylia Bis. Słownik młodej polskiej kultury (hasło: kuratorzy), WAN, Notes dla Kolekcjonerów, Setka w Obiegu. 100 najważniejszych osób w polskiej sztuce za rok 2007 oraz w Przewodniku kolekcjonera sztuki najnowszej. Michał Bajor 30/30. Największe przeboje – album, będący zapisem recitalu Michał Bajor 30/30. Jest to dwupłytowy album, na który składa się trzydzieści największych przebojów Michała Bajora z trzydziestu lat pracy scenicznej Artysty. Na płytach można znaleźć, m.in.: Siemionownę - utwór, który Artysta zaśpiewał, gdy miał 16 lat oraz A kto Ciebie, Ty wierzbino - wiersz Marii Konopnickiej, do którego melodię skomponował sam Michał Bajor.

  Całopalenie – film dokumentalny Ewy Świecińskiej o papieżu - Janie Pawle II. Film nakręcony w 1999 roku przedstawia młodość papieża. Szczegóły z jego życia opowiadają jego bliscy i znajomi. W filmie wystąpili: Teofil Bojęś, Stanisław Jura, Michał Koncewicz, Zygmnunt Kręcioch, Halina Królikiewiczówna-Kwiatkowska, Mieczysław Maliński, Eugeniusz Mróz. Muzykę do filmu skomponował Michał Lorenc. Liga Konsumentów Energii (LKE) – organizacja lobbująca na rzecz suwerenności paliwowo – energetycznej Polski (w formie Stowarzyszenia), powstała w roku 2010 z inicjatywy redaktora inż. Witolda Stanisława Michałowskiego oraz dr inż. Zbigniewa Wrzesińskiego.

  Studia Podlaskie (Podlasie Studies), polskie czasopismo historyczne. Istnieje od 1990 roku. Redaktorem naczelnym w latach 1990-2011 był prof. Michał Gnatowski. Czasopismo wy-dawane jest przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W czasopiśmie zamieszczane są prace dotyczące Podlasie, Wschodniego Mazowsza i obszarów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasopismo posiada również dział recenzji. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Redaktorem naczelnym jest prof. Józef Maroszek. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę.

  Dodano: 08.09.2010. 00:40  


  Najnowsze