• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstaje portal poświęcony martyrologii wsi polskiej

  15.03.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Powstaje portal internetowy poświęcony martyrologii wsi polskich podczas II wojny światowej, obejmujący swoim zasięgiem ziemie polskie według granic z 1939 roku. Jest to przedsięwzięcie IPN i Muzeum Wsi Kieleckiej


  Portal składać się będzie z siedmiu działów, tak jak z siedmiu modułów składać się będzie bryła architektoniczna Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Tematy modułów to Kielecczyzna i Michniów w okresie II wojny światowej, pacyfikacja i eksterminacja wsi polskich, eksploatacja ekonomiczna i wysiedlenia, kresy wschodnie, ziemie wcielone do III Rzeszy oraz wsie na wschodzie Polski pod dwiema okupacjami, polskie państwo podziemne, sprawcy zbrodni, Polacy ratujący Żydów.

  Autorami artykułów są m.in. prezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Dariusz Pawłoś, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Janusz Gmitruk, Ewa Siemaszko, Ewa Kołomańska z mauzoleum w Michniowie. Oprócz rysu historycznego każdy moduł będzie zawierał dokumenty.

  Jak powiedział PAP naczelnik delegatury IPN w Kielcach Leszek Bukowski, portal zacznie działać prawdopodobnie już w kwietniu. Będzie pełnił funkcję edukacyjną, ma przywracać historyczną pamięć o wojennych losach wsi polskiej.

  Bukowski zapowiedział, że kolejnym etapem będzie stworzenie wirtualnego muzeum martyrologii wsi polskiej. W tym celu pod egidą IPN prowadzona jest już ogólnopolską kwerendę, nie tylko w oddziałach i delegaturach Instytutu, ale także w innych muzeach. Kopie dokumentów przekazywane są do Michniowa.

  Projekt wirtualnego muzeum związany jest z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W połowie 2010 roku rozpoczął się pierwszy etap modernizacji i rozbudowy mauzoleum. 1,5 mln zł na ten cel pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, drugie tyle od samorządu województwa. Koszt całej inwestycji jest szacowany na ponad 20 mln zł. Zarządzające mauzoleum Muzeum Wsi Kieleckiej stara się o uzyskanie na realizację projektu unijnego dofinansowani.

  Projekt zakłada stworzenie placówki o nowoczesnej formie. Długi budynek ma odzwierciedlać historię pacyfikacji Michniowa i męczeństwo polskich wsi. Projekt powstał w studiu Mirosława Nizio, które zaprojektowało m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego.

   

  Położony w świętokrzyskich lasach Michniów jest symbolem 817 spacyfikowanych wsi polskich. 12 lipca 1943 roku hitlerowcy rozpoczęli dwudniową pacyfikację Michniowa. Zabili 204 osoby, w tym 53 kobiety i 48 dzieci. Najmłodszą ofiarą był Stefanek Dąbrowa, który miał dziewięć dni, gdy został wrzucony do płonącego domu. Według ustaleń Ewy Kołomańskiej, liczba ofiar mogła być większa. AGN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - upamiętnia ofiary pacyfikacji Michniowa i cywilne ofiary II Wojny Światowej. Inicjatywa zorganizowania Mauzoleum powstała w roku 1979 r. w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. W 1983 roku powstał społeczny komitet budowy Mauzoleum, zaś w roku 1990 Fundacja – Pomnik Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej. Od roku 1999 Mauzoleum w Michniowie pozostaje pod opieką Muzeum Wsi Kieleckiej. Od roku 2008 Muzeum Wsi Kieleckiej jest także współgospodarzem terenu.

  Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - upamiętnia ofiary pacyfikacji Michniowa i cywilne ofiary II Wojny Światowej. Inicjatywa zorganizowania Mauzoleum powstała w roku 1979 r. w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. W 1983 roku powstał społeczny komitet budowy Mauzoleum, zaś w roku 1990 Fundacja – Pomnik Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej. Od roku 1999 Mauzoleum w Michniowie pozostaje pod opieką Muzeum Wsi Kieleckiej. Od roku 2008 Muzeum Wsi Kieleckiej jest także współgospodarzem terenu.

  Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu w Łodzi – zespół memoriałowy składający się z (mauzoleum) i muzeum w miejscu dawnego "Rozszerzonego Więzienia Policyjnego" (niem. Erweitertes Polizeigefangnis, Radegast), utworzonego 1 lipca 1940 w fabryce włókienniczej Samuela Abbego, spalonego w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. wraz z ok. 1 500 więźniami, największej niemieckiej zbrodni ludobójstwa dokonanej na obszarze Polski pomiędzy Bugiem a Odrą w okresie działań frontowych w 1945 roku. Obecnie oddział Martyrologii i Walki "Radogoszcz" samorządowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, u zbiegu ulic Zgierskiej i gen. J. Sowińskiego (pl. Pamięci Narodowej) w Łodzi.

  Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu w Łodzi – zespół memoriałowy składający się z (mauzoleum) i muzeum w miejscu dawnego "Rozszerzonego Więzienia Policyjnego" (niem. Erweitertes Polizeigefangnis, Radegast), utworzonego 1 lipca 1940 w fabryce włókienniczej Samuela Abbego, spalonego w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. wraz z ok. 1 500 więźniami, największej niemieckiej zbrodni ludobójstwa dokonanej na obszarze Polski pomiędzy Bugiem a Odrą w okresie działań frontowych w 1945 roku. Obecnie oddział Martyrologii i Walki "Radogoszcz" samorządowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, u zbiegu ulic Zgierskiej i gen. J. Sowińskiego (pl. Pamięci Narodowej) w Łodzi.

  Wirtualny Sztetl (ang. Virtual Shtetl) – portal społecznościowy o żydowskiej historii lokalnej, multimedialny projekt Muzeum Historii Żydów Polskich.

  Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu (wcześniejsza nazwa: Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu) — muzeum w Żaganiu poświęcone martyrologii alianckich jeńców wojennych.

  Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu (wcześniejsza nazwa: Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu) — muzeum w Żaganiu poświęcone martyrologii alianckich jeńców wojennych.

  Dodano: 15.03.2011. 00:25  


  Najnowsze