• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poznańscy archeolodzy rozpoczęli sezon badań w Tell Arbid w Syrii

  26.05.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół archeologów z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z archeologami syryjskimi zainicjował kolejną kampanię prac wykopaliskowych na stanowisku Tell Arbid w północno-wschodniej Syrii. Tegoroczny plan badań obejmuje odsłonienie dużej budowli z okresu postakadyjskiego (ok. 2 100 lat p.n.e.), której mury kryją się pod późniejszymi o ok. 200 lat domami.

  Zeszłoroczne znaleziska mogił zawierających bogate dary grobowe i dobrze zachowanych budowli z przełomu III i II tysiąclecia p.n.e. rozbudziły nadzieje na nowe, ważne odkrycia.

  "Naszym celem jest poznanie kompletnego planu zabudowy postakadyjskiej oraz jej architektoniczna, trójwymiarowa rekonstrukcja - mówi kierujący pracami prof. UAM dr hab. Rafał Koliński. - Dlatego planujemy usunięcie tych elementów, które zaciemniają jej obraz, jak ziemne świadki (nienaruszone fragmenty stratyfikacji stanowiska archeologicznego-PAP) między wykopami, czy późniejsze mury."

  Prace badawcze, w których biorą udział doktoranci i studenci UAM w Poznaniu, potrwają do 20 czerwca.

  Na Tell Arbid działa również druga polska misja archeologiczna, pod kierunkiem prof. Piotra Bielińskiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Misja warszawska prowadzi wykopaliska każdej jesieni, a poznańska - wiosną.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IEiAK UAM)- jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 6 instytutów i katedr tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Siedzibą instytutu jest od 1990 r. gmach Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78. Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IP UAM) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 6 instytutów i katedr tworzących Wydział Historyczny UAM.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski. Regionalne Obserwatorium Kultury UAM - centrum badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które zajmuje się zarządzaniem w kulturze oraz studiami nad polityką kulturalną.

  Collegium Novum w Poznaniu – budynek w centrum Poznania przy al. Niepodległości 4, gdzie mieści się obecnie Wydział Neofilologii oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki UAM z Wydziału Historycznego. Świadki profilowe - termin stosowany w archeologii na określenie pozostawionych nienaruszonych fragmentów stratyfikacji stanowiska archeologicznego. Ściany świadków profilowych przez to iż zawierają obraz układu warstw służą do zadokumentowania historii stanowiska. Pozostawianie na stanowisku świadków profilowych pozwala równocześnie prowadzić obserwacje w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Pozostawione świadki profilowe zakrywają fragmenty badanego stanowiska, uniemożliwiając jego dokładne przebadanie. Należy zauważyć iż przekroje przez stratyfikacje stanowiska powstają także na ścianach wykopów. W przypadku wykopalisk szerokopłaszczyznowych nie można polegać na obserwacji ścian wykopów, ponieważ badany jest duży obszar, a stratyfikacja odnosi się tylko do granic wykopu. Warstwy mają zmienną miąższość i kontury. W takim wypadku pozostawia się dodatkowe świadki w wybranych miejscach. Po zadokumentowaniu zostają usunięte.

  Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w skrócie WA UAM) – do 31 grudnia 2011 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w skrócie IFA UAM, angielska nazwa: School of English), jednostka organizacyjna Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą związaną z językiem angielskim, językiem afrikaans, językiem niderlandzkim, językami celtyckimi, literaturą powstałą w tych językach oraz kulturą krajów, w których języki te należą do języków urzędowych lub regionalnych. Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jednostka międzywydziałowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powołana od 1 listopada 2006 r. do organizowania badań i dydaktyki eksplorujących i przekraczających granice poszczególnych dyscyplin akademickich. Powstała na mocy uchwały Senatu UAM z dn. 30 października 2006 r., który zatwierdził jej regulamin. Siedziba Pracowni mieści się w Collegium Maius w Poznaniu.

  Chór Kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - powstał w 1992, od początku jego dyrygentem jest prof. Krzysztof Szydzisz. Tworzą go studenci, absolwenci oraz młodzi pracownicy naukowi UAM.

  Dodano: 26.05.2010. 03:17  


  Najnowsze