• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Gerard Labuda uhonorowany pośmiertnie Orderem Orła Białego

  09.10.2010. 10:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Gerard Labuda, zmarły 1 października wybitny historyk i były rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, został uhonorowany Orderem Orła Białego. 8 października prof. Labudę pożegnała poznańska społeczność akademicka.

  W intencji prof. Labudy odprawiona została msza św., później odbyło się żałobne posiedzenie Senatu UAM, poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego.

  "Decyzję o pośmiertnym nadaniu Orderu Orła Białego przedstawił prof. Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta RP" - powiedziała w piątek PAP Dominika Narożna, rzecznik prasowy UAM.

  Prof. Labuda był historykiem specjalizującym się w powszechnej historii średniowiecza oraz historii Słowian. W latach 1962-65 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk, a także licznych towarzystw naukowych na całym świecie.

  Gerard Labuda urodził się w roku 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz. W 1936 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Już jako student pisał rozprawy historyczne. W 1934 roku, na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie, otrzymał tytuł magistra na podstawie wydanej w 1937 r. pracy "Polska i krzyżacka misja w Prusach". Profesor Uniwersytetu Poznańskiego od 1950 r.

  W jego dorobku naukowym jest ponad 1600 prac, w tym liczne artykuły i prace zbiorowe. Był autorem m.in. "Studiów nad początkami państwa polskiego", "Słowiańszczyzny pierwotnej", "Polskiej granicy zachodniej. Tysiąc lat dziejów politycznych" oraz "Historii Kaszubów w dziejach Pomorza".

  Pogrzeb prof. Labudy - zgodnie z jego życzeniem - odbędzie się 9 października w Luzinie koło Wejherowa na Kaszubach - powiedziała Narożna. RPO

  PAP - Nauka w Polsce

  jra/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Irena Radtke (ur. 1923) – polska archiwistka, historyk, absolwentka historii na Uniwersytecie Poznańskim (1952), doktor nauk humanistycznych (promotor prof. Gerard Labuda) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1952 do 1998 archiwistka i pracownik naukowo-badawczy Archiwum Państwowego w Poznaniu (od 1974 docent), w latach 1975–1989 docent kontraktowy w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka ponad 100 publikacji (artykułów, rozdziałów podręczników, recenzji i komunikatów) z zakresu archiwistyki oraz dziejów kancelarii polskiej w średniowieczu. Publikowała głównie na łamach Archeionu. Od 1998 mieszka na stałe w Sopocie. Marceli Kosman (ur. 8 maja 1940 w Izbicy Kujawskiej) – polski historyk, prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego mistrzami naukowymi byli prof. Henryk Łowmiański i prof. Gerard Labuda. Gerard Labuda (ur. 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz, zm. 1 października 2010 w Poznaniu) – polski historyk, mediewista. Specjalność naukowa: historia powszechna i historia Polski; historia słowiańszczyzny zachodniej w tym historia Pomorza i Kaszub; wydawca źródeł skandynawskich i anglosaskich do historii Słowian zachodnich; historia kultury i cywilizacji, metodologia badań historycznych. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1962-1965. W latach 1984-1989 wiceprezes PAN; w latach 1989-1994 prezes PAU, następnie jej prezes honorowy. Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL. Mieszkał w Poznaniu.

  Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek. Prof. dr hab. Włodzimierz Wojsław Stępiński (ur. 1949) - polski historyk, specjalizujący się w historii powszechnej XIX i XX, szczególnie Niemiec. Jest synem Bogusława Stępińskiego, członka redakcji pisma Zadruga (1937-39),więźnia politycznego w PRL, skazanego w sfingowanym procesie pokazowym w 1952r. Tytuł doktora uzyskał w 1979 na podstawie pracy Życie gospodarcze Szczecina w pierwszej połowie XIX w.. Habilitował się w 1990 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy Własność junkierska na Pomorzu Zachodnim w latach 1807 - 1914. 30 listopada 2001 otrzymał tytuł profesora.

  Maria Musielak – historyk, uczennica Julii Zabłockiej, adiunkt w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM, dr hab. Zbigniew Dworecki (ur. 23 czerwca 1932 w Witkowie) – polski historyk, znawca dziejów międzywojennego Poznania i Wielkopolski, studia, doktorat (1966 – promotor prof. Witold Jakóbczyk) i habilitacja (1976 – na podstawie rozprawy Problem niemiecki w świadomości narodowo-politycznej społeczeństwa polskiego województw zachodnich) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1978 docent UAM, od 1991 profesor nadzwyczajny, od 1995 profesor zwyczajny. Od 2002 także prof. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

  Slavia Occidentalis - rocznik poświęcony kulturze Słowian zachodnich, ukazujący się od 1921 roku w Poznaniu. Założycielami byli: Jan Otrębski, Mikołaj Rudnicki i Ludwik Zabrocki. W okresie przedwojennym wydawcą był Instytut Zachodniosłowiański przy Uniwersytecie w Poznaniu. Po wojnie czasopismo było reaktywowane w 1960 przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Redaktorami naczelnymi byli: Władysław Kuraszkiewicz, Stefan Vrtel-Wierczyński, Gerard Labuda. Obecnie funkcję tę pełni Bogusław Bakuła. Pismo zawiera: artykuły, recenzje, omówienia, publikowane są w języku polskim jak i w językach obcych. Andrzej Maria Kempiński (ur. 1946 w Poznaniu) – filolog polski i historyk starożytności, uczestnik wydarzeń w 1968 w Poznaniu (represjonowany), w 1973 uzyskał tytuł magistra filologii polskiej, w 1992 doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Pochodzenie Frygów i zagadnienie ich obecności w południowej części Półwyspu Bałkańskiego (promotor prof. Włodzimierz Pająkowski), w 2005 habilitował się z nauk humanistycznych w zakresie historii starożytnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1973–1992 był nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu (jego uczniami byli m.in. Dariusz Matelski i Mariusz Sabiniewicz), od 1992 jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu (od 2005 profesor nadzwyczajny, prorektor).

  Stefan Kowal (ur. 2 lutego 1938 w Kuźnicy Grabowskiej) – polski prof. zw. dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Instytucie Historii, w Zakładzie Historii Gospodarczej oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. W 1981 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii za pracę „Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1871-1914. Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe.”, natomiast w 1995 roku został profesorem nauk humanistycznych.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Bogumił Kazimierz Brzezinski (ur. 22 maja 1943) − chemik polski, profesor dr hab. W 1967 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował następnie na tej uczelni, w 1972 obronił doktorat, w 1982 habilitował się. W 1991 został profesorem nauk chemicznych. Obecnie kieruje Zakładem Biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975−76 w ramach Stypendium Fundacji Aleksandra Humboldta odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Monachium. Wielokrotnie odbywał staże na Uniwersytecie im. Alexandra Humbolta w Berlinie. Przez lata współpracował z Prof. Zundelem. W latach 1990−1996 był prodziekanem Wydziału Chemii UAM. Prof. Brzezinski jest promotorem 9 prac doktorskich. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski.

  Studia Podlaskie (Podlasie Studies), polskie czasopismo historyczne. Istnieje od 1990 roku. Redaktorem naczelnym w latach 1990-2011 był prof. Michał Gnatowski. Czasopismo wy-dawane jest przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W czasopiśmie zamieszczane są prace dotyczące Podlasie, Wschodniego Mazowsza i obszarów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasopismo posiada również dział recenzji. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Redaktorem naczelnym jest prof. Józef Maroszek. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

  Dodano: 09.10.2010. 10:25  


  Najnowsze