• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Janusz Małłek doktorem honoris causa UWM

  16.09.2009. 16:42
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Profesor Janusz Małłek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystość odbędzie się w czwartek, 17 września w Olsztynie. Senat UWM uhonorował prof. Małłka za "wybitne osiągnięcia w zakresie badań naukowych nad przeszłością Prus Królewskich, Warmii i Prus Książęcych; udział w promowaniu nauki polskiej w ośrodkach zagranicznych, szczególnie w Niemczech oraz za promocję naukową i życzliwość wobec młodych adeptów nauki UWM".

  Z wnioskiem o uhonorowanie prof. Małłka tytułem doktora honoris causa wystąpiły władze Wydziału Humanistycznego.

  Profesor Janusz Małłek zajmuje się historią Prus Książęcych i Królewskich w XVI-XVIII wieku, historią państw skandynawskich (szczególnie Norwegii i Szwecji) i dziejami luteranizmu w Polsce.

  Urodził się w 1937 r. w Działdowie. Jest synem Karola Małłka - zasłużonego dla Warmii i Mazur działacza społecznego, założyciela Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego. W 1960 r. ukończył studia historyczne na UMK. Na podstawie opublikowanej w 1976 r. pracy "Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548: studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna", uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 1988 r. został profesorem UMK, a w 1991 prof. zwyczajnym.

  Był organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Nauk Historycznych (1993-1999) i prorektorem ds. organizacji i rozwoju (1999-2002). Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

  W jego dorobku naukowym znajduje się około 300 pozycji bibliograficznych, w tym cztery monografie, pięć edycji źródłowych, około 180 artykułów - w tym 40 w językach obcych m.in. niemieckim, angielskim, szwedzkim, norweskim.

  Doktorat honoris causa zostanie wręczony 17 września, o godz. 10.00 w Hali Sportowej UWM. Laudację wygłosi ks. profesor Alojzy Szorc z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. EKR

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Emil Nalborczyk (ur. 18 września 1932 w Andrychowie, zm. 20 marca 2006 w Warszawie) – fizjolog roślin, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2002 r. Leszek Kasprzyk (ur. 28 lutego 1925 w Kowlu) - polski ekonomista i badacz stosunków międzynarodowych. Ukończył studia dyplomatyczne na Akademii Handlowej w Krakowie oraz politologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1958 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Od 1978 profesor zwyczajny. W 1994 został doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują ekonomiczne aspekty stosunków międzynarodowych. Obecnie przebywa już na emeryturze, wciąż jednak pozostaje promotorem prac magisterskich i doktorskich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.

  Stefan Szymon Tarczyński (ur. 1919, zm. 24 marca 2002 w Warszawie) – polski lekarz weterynarii parazytolog, prof. dr. hab. Akademii Rolniczo-Technicznej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), założyciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, doctor honoris causa tej uczelni. Henryk Aleksander Gmiterek (ur. 1950) – polski historyk, prof. dr hab. (tytuł naukowy profesora od 1997, od 2001 r. profesor zwyczajny), doctor honoris causa Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. I. Franko w Drohobyczu (2008).

  Robert Bandurski (ur. 11 maja 1924 w Cook Country w stanie Illinois) – amerykański biochemik, profesor Michigan State University w East Lansing, od 1980 roku członek Polskiej Akademii Nauk. Doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - chronologiczna lista doktorów honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie .

  Tadeusz Kotula (ur. 22 grudnia 1923 w Cieszynie, zm. 4 maja 2007 we Wrocławiu) – historyk, twórca polskiej szkoły historii starożytnej, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine z siedzibą w Paryżu. O dostojeństwie Uniwersytetu – wykład prof. Kazimierza Twardowskiego, wygłoszony 21 listopada 1932 w auli Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie w odpowiedzi na przyznanie mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.

  Andrzej Trzebski (ur. 2 lutego 1928 w Warszawie) – polski fizjolog, neurofizjolog, od 1971 roku profesor Akademii Medycznej w Warszawie, od 1981 członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, od 1983 Polskiej Akademii Nauk, a od 1990 także Polskiej Akademii Umiejętności. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Irena Bajerowa (ur. 13 marca 1921, zm. 30 czerwca 2010) − polski językoznawca, profesor, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Córka językoznawcy, profesora Zenona Klemensiewicza.

  Doktorzy honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie: Tytuł doktora honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (zmiana nazwy uczelni nastąpiła w 1972) otrzymały następujące osoby: Jan Wacław Stach (ur. 8 marca 1877 w Rzeszowie, zm. 28 lipca 1975 w Krakowie) – prof. dr., zoolog, apterolog, paleoteriolog, muzealnik, nauczyciel, działacz sportowy, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1947).

  Wacław Szubert (ur. 19 września 1912 we Włocławku, zm. 16 stycznia 1994) - polski ekonomista, prawnik, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1953-1955 oraz 1965-1969 dziekan Wydziału Prawa tej uczelni, od 1976 członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Uhonorowany trzema doktoratami honoris causa uczelni krajowych (Uniwersytetu Wrocławskiego, Łódzkiego i Jagiellońskiego) i jednym zagranicznym (Uniwersytetu Bordeaux I). Giovanni Maver (18 lutego 1891 w Korčuli, zm. 12 lipca 1970 w Rzymie) – włoski slawista i polonista, profesor slawistyki Uniwersytetu w Rzymie, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (1958), członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk.

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z bibliologią, teorią i historią nauki o książce, biblioteką i informacją naukową, socjologią książki, czytelnictwem współczesnym, dziejami produkcji, obiegu i użytkowania książki XV-XX wieku, teorią, organizacją i metodyką bibliotekarstwa współczesnego i działalności informacyjnej, edytorstwem.

  Dodano: 16.09.2009. 16:42  


  Najnowsze