• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Mieczysław Nurek laureatem Nagrody im. Jana Długosza

  15.11.2010. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Mieczysław Nurek z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego zdobył Grand Prix w Konkursie im. Jana Długosza. Tę prestiżową nagrodę otrzymał za książkę ,,Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, 1945-1949", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

  Jak informuje rzeczniczka uczelni Beata Czechowska-Derkacz, wyniki XIII Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza ogłoszono podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej. Jury (w składzie: prof. Władysław Stróżewski, prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Jerzy Wyrozumski i prof. Piotr Sztompka) spośród 60 nadesłanych na konkurs książek nominowało 10 pozycji.

  Ostatecznie za najlepszą uznano książkę prof. Mieczysława Nurka pt. ,,Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, 1945-1949". Nazwisko laureata ogłosił prof. Władysław Stróżewski, a dyplom, statuetkę Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną wręczył mu wojewoda małopolski Stanisław Kracik, który nazwał prof. Nurka ,,polskim Normanem Daviesem". Laudację na cześć laureata wygłosił prof. Jerzy Wyrozumski.

  ,,Łatwiej chyba było napisać tę książkę, niż teraz zabrać głos - mówił po ogłoszeniu werdyktu prof. Nurek. - Jestem wzruszony i tego wzruszenia nie ukrywam, tym bardziej że otrzymałem nagrodę od samego Jana Długosza".

  ,,Uważam się tylko za depozytariusza pamięci o żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych i tę nagrodę przyjmuję w ich imieniu i razem z nimi" - dodał autor. Swoją wypowiedź zakończył słowami: ,,Ta nagroda ma dla mnie jeszcze jeden, czysto praktyczny, wymiar. Kiedy nadejdzie ten czas i będę rozliczany z talentów, to tę nagrodę będę miał przy sobie jako niepodważalny dowód, że z jednego talentu zdałem egzamin - z talentu pióra".

  Prof. Mieczysław Nurek jest trzynastym laureatem Nagrody im. Jana Długosza. Jest znanym badaczem najnowszych dziejów Polski, a w kręgu jego naukowych zainteresowań pozostaje przede wszystkim wiek XX - stosunki międzynarodowe, polityka międzynarodowa w rejonie Morza Bałtyckiego, polityczne relacje brytyjsko-polskie. Obecnie profesor pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Najnowszej Powszechniej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

  Fundatorami Nagrody im. Jana Długosza są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Targi w Krakowie. Poprzednimi jej laureatami byli m.in.: Stanisław Mossakowski, Wacław A. Hryniewicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jan Błoński, Stefan Swieżawski, Mieczysław Tomaszewski i Barbara Skarga.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 15.11.2010. 00:33  


  Najnowsze