• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Mieczysław Nurek laureatem Nagrody im. Jana Długosza

  15.11.2010. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Mieczysław Nurek z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego zdobył Grand Prix w Konkursie im. Jana Długosza. Tę prestiżową nagrodę otrzymał za książkę ,,Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, 1945-1949", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

  Jak informuje rzeczniczka uczelni Beata Czechowska-Derkacz, wyniki XIII Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza ogłoszono podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej. Jury (w składzie: prof. Władysław Stróżewski, prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Jerzy Wyrozumski i prof. Piotr Sztompka) spośród 60 nadesłanych na konkurs książek nominowało 10 pozycji.

  Ostatecznie za najlepszą uznano książkę prof. Mieczysława Nurka pt. ,,Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, 1945-1949". Nazwisko laureata ogłosił prof. Władysław Stróżewski, a dyplom, statuetkę Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną wręczył mu wojewoda małopolski Stanisław Kracik, który nazwał prof. Nurka ,,polskim Normanem Daviesem". Laudację na cześć laureata wygłosił prof. Jerzy Wyrozumski.

  ,,Łatwiej chyba było napisać tę książkę, niż teraz zabrać głos - mówił po ogłoszeniu werdyktu prof. Nurek. - Jestem wzruszony i tego wzruszenia nie ukrywam, tym bardziej że otrzymałem nagrodę od samego Jana Długosza".

  ,,Uważam się tylko za depozytariusza pamięci o żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych i tę nagrodę przyjmuję w ich imieniu i razem z nimi" - dodał autor. Swoją wypowiedź zakończył słowami: ,,Ta nagroda ma dla mnie jeszcze jeden, czysto praktyczny, wymiar. Kiedy nadejdzie ten czas i będę rozliczany z talentów, to tę nagrodę będę miał przy sobie jako niepodważalny dowód, że z jednego talentu zdałem egzamin - z talentu pióra".

  Prof. Mieczysław Nurek jest trzynastym laureatem Nagrody im. Jana Długosza. Jest znanym badaczem najnowszych dziejów Polski, a w kręgu jego naukowych zainteresowań pozostaje przede wszystkim wiek XX - stosunki międzynarodowe, polityka międzynarodowa w rejonie Morza Bałtyckiego, polityczne relacje brytyjsko-polskie. Obecnie profesor pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Najnowszej Powszechniej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

  Fundatorami Nagrody im. Jana Długosza są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Targi w Krakowie. Poprzednimi jej laureatami byli m.in.: Stanisław Mossakowski, Wacław A. Hryniewicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jan Błoński, Stefan Swieżawski, Mieczysław Tomaszewski i Barbara Skarga.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda im. Jana Długosza – nagroda za najlepszą książkę roku w dziedzinie szeroko rozumianej humanistyki przyznawana od 1998 roku na Targach Książki w Krakowie. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną i statuetkę dłuta autorstwa Bronisława Chromego. Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Zenon Windak – artysta-malarz. Urodzony w 1954 r. Dzieciństwo spędził w Bytomiu, lata szkolne – w Katowicach, a studia w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Mieczysława Wejmana i prof. Jana Świderskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskał w 1981 r. W 1987 roku został członkiem szczecińskiej grupy artystycznej “Od Wtorku”. Adiunkt na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Targi w Krakowie – polska firma z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w organizacji targów, konferencji i kongresów, jest organizatorem m.in. Targów Książki w Krakowie. Jest także inicjatorem Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Jest właścicielem i operatorem Międzynarodowego Centrum Targowo–Kongresowego EXPO Kraków.

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos.

  Katarzyna Karpowicz (ur. 4 listopada 1985 w Krakowie) - malarka. W 2005 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie i zaczęła studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Do 2008 roku studiowała w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego. Dyplom z malarstwa obroniła w 2010r w pracowni prof. Leszka Misiaka.

  Jerzy Reichan (ur. 1929 w Krakowie), prof. dr hab., dialektolog, polonista (z wykształcenia także anglista), językoznawca. Całe życie związany z Zakładem Dialektologii Polskiej (wcześniej: Pracownia Atlasu i Słownika Gwar Polskich) Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie,którą przez lata kierował (obecnie Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Joanna Okoniowa), wieloletni redaktor Słownika gwar polskich PAN, autor książek i licznych artykułów poświęconych historii języka polskiego, dialektologii, geografii lingwistycznej i zjawiskom leksykalnym. Krzysztof Kornacki- ur. 1970 r. Dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, filmoznawca, pracownik Katedry Kultury i Sztuki Instytutu Filologii Polskiej, specjalizuje się w historii kina polskiego, autor m.in. książek: "Kino polskie wobec katolicyzmu 1945 – 1970" (nominowana do nagrody im. Bolesława Michałka), „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy (nagroda „Pióro Fredry”); współredaktor tomu "Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie oraz Sacrum w kinie: dekadę później"; współzałożyciel i pierwszy prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma kultury audiowizualnej „Panoptikum”, nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wykładowca m. in. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Akademii Filmu Polskiego, Akademii Edukacji Filmowej w Ostrołęce.

  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek.

  Andrzej Bańkowski (ur. 5 stycznia 1931) – polski etymolog, prof. i kierownik Zakładu Historii Języka na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, autor informacji o pochodzeniu wyrazów (etymologii) do "Słownika Wyrazów Obcych" PWN (I wyd. 1995), autor trzytomowego "Słownika etymologicznego języka polskiego" PWN, którego pierwsze dwa tomy wydano w 2000 r.

  Dodano: 15.11.2010. 00:33  


  Najnowsze