• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Wojciech Wrzesiński doktorem h.c. uniwersytetu w Kielcach

  25.06.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Profesor Wojciech Wrzesiński - wybitny wrocławski znawca historii XIX i XX wieku - otrzymał 24 czerwca w Kielcach tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego za zasługi dla nauki polskiej.

  "Wojciech Wrzesiński to jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, wytrawny badacz dziejów XIX i XX wieku, ceniony niemcoznawca. Jest autorem około 800 prac naukowych, w tym kilkudziesięciu książek fundamentalnych w polskiej historiografii XIX i XX wieku oraz historiografii stosunków polsko-niemieckich" - uzasadniła swój wniosek o nadanie Wrzesińskiemu honorowego doktoratu rektor kieleckiego uniwersytetu prof. Regina Renz.

  Autorstwa Wrzesińskiego jest m.in. obszerne opracowanie "Sąsiad. Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939", w którym została przedstawiona źródłowo udokumentowana ewolucja stereotypu Niemca w polskiej opinii publicznej od upadku I Rzeczypospolitej do II wojny światowej.

  "W osobie prof. Wrzesińskiego skumulowały się najlepsze cechy uczonego, swym rozwojem i działaniami sięgającego do tradycji naukowych uniwersytetów kresowych - wileńskiego, którego spadkobiercą był uniwersytet toruński, i lwowskiego, po którym dziedziczył Uniwersytet Wrocławski" - podkreślił w laudacji prof. Adam Massalski.

  "Prof. Wrzesiński cieszy się wielkim autorytetem w społeczności historyków, ponieważ pamiętają oni, że mimo ideologicznie zmiennych i narzucanych odgórnie nakazów badawczych oraz politycznie skomplikowanych naszych powojennych losów, zawsze opowiadał się za wolnością badań i prawem do publikowania ich wyników uzasadnionych podstawami źródłowymi" - zaznaczyła w swojej opinii prof. Teresa Maria Kulak.

  Według niej, pod redakcją Wrzesińskiego seria wydawnicza "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku" nabrała naukowego rozmachu. Poszczególne jej tomy to rezultat interdyscyplinarnych, naukowych spotkań historyków, historyków literatury, historyków sztuki, socjologów i politologów. "W nowoczesnej formie podjęli oni badania poświęcone różnorodnym nurtom politycznym oraz ich ideologom i przywódcom, powstawały analityczne studia nad procesami tworzenia się i funkcjonowania mitów politycznych i stereotypów etnicznych" - oceniła profesor.

  W kilkunastominutowym wykładzie dla uczestników uroczystości profesor przedstawił problematykę stosunków Polski z sąsiadami w okresie II Rzeczypospolitej.

  Wojciech Wrzesiński (ur. 1934 r. na Kujawach), absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest od 45 lat związany pracą naukową z Uniwersytetem Wrocławskim. W latach 1990-1994 był jego rektorem. Wypromował prawie 60 doktorów. Tygodnik "Polityka" powołał go w skład jury konkursów w zakresie prac historycznych z najnowszej historii Polski. Za całokształt osiągnięć naukowych otrzymał prestiżową Nagrodę Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. MCH

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ jbr/bsz

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Parafia św. Mikołaja w Marzeninie jest jedną z 10 parafii leżącą w granicach dekanatu wrzesińskiego I. Erygowana w XIV/XIV wieku. Wojciech Stanisław Wrzesiński (ur. 4 października 1934 w Krzywosądzy, zm. 2 lipca 2013 we Wrocławiu) - polski historyk, specjalizujący się w historii myśli politycznej, historii najnowszej oraz historii politycznej XIX-XX wieku; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim i rektor tej uczelni w latach 1990-1995. Parafia Świętego Mikołaja w Zielińcu jest jedną z 8 parafii leżących w granicach dekanatu wrzesińskiego II. Erygowana na przełomie XIII i XIV wieku. Mieści się we wsi Bieganowo (jest połączona unią personalną z parafią w tej wsi).

  Parafia św. Katarzyny w Opatówku jest jedną z 10 parafii leżącą w granicach dekanatu wrzesińskiego I. Erygowana w XII wieku. Pałac Władysława Reymonta w Kołaczkowie - zabytkowy klasycystyczny pałac (przez historyków sztuki uważany również za dwór) z XIX wieku w Kołaczkowie, w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim.

  Pomnik Dzieci Wrzesińskich - znajduje się we Wrześni na miejscu gdzie ul. Sienkiewicza przechodzi w ul. Harcerską. Upamiętnia wydarzenia ze strajku Dzieci Wrzesińskich w latach 1901-1902. Został ufundowany przez Społeczeństwo Ziemi Wrzesińskiej w 75 rocznicę tych wydarzeń. Jego odsłonięcie nastąpiło 31 maja 1975. Autorem pomnika jest poznański rzeźbiarz i plastyk Jerzy Sobociński. Parafia Świętego Filipa i Jakuba w Gozdowie jest jedną z 8 parafii leżących w granicach dekanatu wrzesińskiego II. Erygowana w XIII wieku.

  Parafia św. Mikołaja w Bardzie jest jedną z 10 parafii leżącą w granicach dekanatu wrzesińskiego I. Erygowana w XIV wieku. Kościół parafialny wybudowany w 1783 roku w stylu klasycystycznym. Miłosław - miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, położone na Równinie Wrzesińskiej, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Miłosław. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.

  Parafia św. Marcina w Jarząbkowie jest jedną z 10 parafii leżącą w granicach dekanatu wrzesińskiego I. Erygowana w XI/XII wieku.

  Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – seria publikacji Pracowni Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod redakcją naukową prof. Jana K. Ostrowskiego. Dotychczas ukazały się tomy części 1: Dawne Województwo Ruskie oraz tomy części 2: Dawne Województwo Nowogródzkie i części 3: Dawne Województwo Wileńskie. Na stronie Instytutu jest dostępny wykaz obiektów opisanych w tomach 1-17 części 1 . Wydawcą serii jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie .

  Parafia Świętego Ducha we Wrześni jest jedną z 8 parafii leżących w granicach dekanatu wrzesińskiego II. Erygowana w 1960. Kościół parafialny zbudowany został w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Obecnie w parafii posługuje 4 księży. Proboszcz, 2 wikariuszy i ksiądz senior. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni - placówka muzealna we Wrześni. Poświęcone jest upamiętnieniu Wiosny Ludów (1848), strajku dzieci wrzesińskich (1901) oraz powstania wielkopolskiego (1918/1919). Położone jest przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13, w zabytkowym budynku dawnej Katolickiej Szkoły Ludowej wybudowanej w 1790. W 1966 zostało założone w tym miejscu obecne muzeum. Muzeum eksponuje także zabytki archeologiczne dotyczące historii Wrześni i okolicy w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Pokazane są również eksponaty z grodziska w pobliskim Grzybowie.

  Mieczysław Bielski (ur. 24 października 1943 w Porzeczu niedaleko Grodna) – polski historyk specjalizujący się w dziejach wojen i wojskowości, historii Polski XIX i XX wieku, biografistyce. Szkołę podstawową ukończył w Krynkach a liceum ogólnokształcące w Sokółce.Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1967 r.).Pracę magisterską zatytułowaną "Działania wojenne polsko-rosyjskie na Litwie w latach 1658-1664" napisał pod kierunkiem prof.dr. hab.Janusza Wolińskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1983 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.Pracował w szkolnictwie średnim w Ostródzie i Toruniu oraz na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy(obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) i na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Odbył kilka staży naukowych, krajowych i zagranicznych, m.in.:w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie,w Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie, w Instytucie i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. W ramach doskonalenia zawodowego ukończył:Studim Podyplomowe Historii i Archiwistyki w Toruniu(1974 r.); Studium Podyplomowe Zarządzania Oświatą w Kaliszu (1982 r.) oraz kurs "Organizacja pracy i zarządzanie placówkami dyplomatycznymi i innymi plsacówkami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych" w Warszawie(1990).Odbył staże dyplomatyczne w Tallinnie i Paryżu.Od 2001 r. nauczyciel dyplomowany.W latach 1990-1998 kurator oświaty województwa toruńskiego a następnie dyrektorem Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii (1998-2007). Był jednym z inicjatorów powstania Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. Autor pona 310 prac naukowych i popularno naukowych: książek, artykułów, opracowań,recenzji...] Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi(1991),Medalem Komisji Edukacji Narodowej(1997),Krzyżem Kawalerskim Orderu "Polonia Restituta"(1997). Parafia św. Michała Archanioła w Grzybowie jest jedną z 10 parafii leżącą w granicach dekanatu wrzesińskiego I. Erygowana w 1399 roku.

  Parafia św. Andrzeja Apostoła w Nekli – jedna z 10 parafii leżących w granicach dekanatu wrzesińskiego I. Erygowana w XIV wieku. Kościół parafialny wybudowany w 1900 roku w stylu neoromańskim. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 4 zakładów i pracownię naukową. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną ze społecznościami ludzkimi i ich przeobrażeniami kulturowymi w epoce kamienia, w starożytności i w średniowieczu na terenie Europy. Instytut oferuje studia na kierunku archeologia.

  Dodano: 25.06.2010. 03:18  


  Najnowsze