• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozdano nagrody w Projekcie Edukacyjnym MHP Rówieśnicy

  22.06.2011. 19:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Historia Mariana Piekarskiego - żołnierza AK, skazanego po wojnie na śmierć i Mieczysława Smalca - założyciela Tajnego ZHP w Trawnikach w latach 50. zdobyły pierwsze miejsca w I etapie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Rówieśnicy", zorganizowanego przez Muzeum Historii Polski.  Nagrody i wyróżnienia dla uczestników projektu zostały rozdane we wtorek w Warszawie.

  Postać Mariana Piekarskiego opisali uczniowie z gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Oni też zostali wyróżnieni pierwszą nagrodą w kategorii szkół gimnazjalnych. "Pan Piekarski, był żołnierzem AK, po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie, uratował z więzienia sowieckiego kilku kolegów z konspiracji. Po wojnie został skazany przez na śmierć i stracony" - powiedziała PAP Joanna Lewoc, jedna z nagrodzonych uczennic.

  Dramatyczną historię Piekarskiego opowiedziała jej siostra bohaterskiego akowca. "Zależało mi na tym, by poznali ją inni" - wyjaśniła gimnazjalistka. Okazją do tego był projekt "Rówieśnicy".

  Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie. Zostali wyróżnieni za przypomnienie działalności Mieczysława Smalca ps. Sułtan. Za stworzenie konspiracyjnego harcerstwa i działalność wychowawczą oraz patriotyczną wśród młodzieży został skazany na śmierć. W wyniku amnestii karę zamieniono na długoletnie więzienie. "Mieczysław Smalec przeżył i cieszymy się, że dziś może bez obaw opowiadać nam, młodym ludziom o swoim życiu" - podkreślili Adam Hajduk, Marcin Dutkiewicz i Wojciech Krzyżanowski.

  Przewodniczący jury, dokumentalista Maciej Drygas, zapewnił, że prace, które oceniał były nie tylko interesujące, ale i emocjonujące. Jego zdaniem, największa zasługą projektu jest to, że uczniowie mogli pokazać w swoich materiałach ludzi pominiętych przez "poważną" historiografię.

  "W opowieściach zaprezentowanych przez młodzież wstrząsającym jest, że ich bohaterowie za tak niewielkie, nieznaczące +przewinienia+ zostali skazani na tak wysokie kary" - dodał Drygas.

  Dla dyrektora MHP Roberta Kostro istotą projektu "Rówieśnicy" nie jest to, że jego uczestnicy poznają historię, ale, że dzięki opisywanym przez siebie osobom uczą się, iż najważniejsze jest działanie na rzecz dobra wspólnego: ojczyzny, regionu czy lokalnej społeczności. "Że są wartości, dla których warto poświęcić wiele" - oznajmił. Drugie miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymali uczniowie ze szkoły im. Jana Pawła II w Miastku za pracę o Tajnej Młodzieżowej Partyzantce Krajowej.

  Wśród szkół ponadgimnazjalnych przyznano dwie drugie równorzędne nagrody. Otrzymali je uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu - za materiał o organizacji "Młode Białe Orły" i LXXXIII LO z Warszawy - za pracę o Waldemarze Kruszyńskim.

  Na trzeciej pozycji wśród gimnazjalistów znalazła się szkoła nr 3 z Rybnika. Wyróżniono ją za projekt o Natalii Ponecie Piekarskiej, która protestowała przeciw zmianie nazwy Katowice na Stalinogród.

  W projekcie edukacyjnym "Rówieśnicy" uczestniczyło 70 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Członkowie sześciu zespołów nagrodzonych w I etapie konkursu w lipcu wezmą udział w warsztatach w Łódzkiej Szkole Filmowej. Ich efektem mają być etiudy filmowe o wybranych bohaterach.

  Honorowy patronat nad konkursem objęli minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz minister edukacji narodowej Katarzyna Hall.

  Patronem medialnym projektu jest m.in. Polska Agencja Prasowa. 

  PAP - Nauka w Polsce

  wka/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. J. (GWO) – jedno z pierwszych prywatnych wydawnictw edukacyjnych w Polsce, wydające podręczniki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do matematyki, języka polskiego, historii, fizyki, biologii i plastyki. Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. KAFLA (Konkurs Amatorskich Filmów Licealnych), to festiwal filmowy organizowany przez Grupę Twórczą Afis, w której działają uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2007 roku i była skierowana do uczniów szkół średnich z Warszawy. Druga edycja KAFLI odbyła się 12 maja 2008 roku i była skierowana dla uczniów szkół średnich z całego województwa mazowieckiego. Obecnie Konkurs KAFLA skierowany jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie są studentami na kierunku reżyseria. Celem konkursu jest promowanie niezależnej twórczości filmowej, możliwość zaprezentowania filmów stworzonych przez uczestników szerszej publiczności oraz ocenienia ich przez profesjonalistów. Dla autorów najlepszych filmów czekają zawsze interesujące nagrody.

  Nagroda imienia Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata": Nagroda została ustanowiona w marcu 2006 r. Pierwsi laureaci zostali wybrani osobiście przez Irenę Sendlerową. Jest przyznawana nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (także prywatnych i społecznych) którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej. Kandydat do nagrody może zgłosić się sam, może też zostać zgłoszony przez inne osoby lub instytucje. Praca klasowa (potocznie klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego.

  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych. VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, popularnie zwane Paderkiem. Jest to jedna z najstarszych (rok założenia: 1921.) i najwyżej notowanych szkół średnich w mieście. Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ulicy Krakowskiej 17a. Dyrektorem szkoły jest Karol Seifert, a jego zastępcami są Andrzej Ptasiński i Alicja Matulewicz. Uczniowie szkoły (potocznie zwani paderkowiczami lub paderewszczakami) regularnie biorą udział w charytatywnych koncertach bożonarodzeniowych, co w roku 1996 zaowocowało powstaniem chóru "Canto Cantare". W szkole działa także wiele kół przedmiotowych, w których uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Edukacja w Suwałkach: W Suwałkach funkcjonuje dziewięć przedszkoli, dziewięć szkół podstawowych (w tym dwie w zespołach szkół), siedem gimnazjów (w tym tylko dwa jako samodzielne placówki). W mieście istnieje 10 zespołów szkół średnich, a także jedno liceum ogólnokształcące działające oddzielnie.

  XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce.

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu – sosnowiecka szkoła średnia, o ponadstuletniej tradycji, zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych. Cechą, która odróżnia szkołę od innych liceów w regionie jest tradycja noszenia przez jej uczniów charakterystycznych mundurków. W roku szkolnym 2005/2006 przy liceum zostało utworzone Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25, obie szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. Plac na którym stoi liceum nosi nazwę Waldemara Zillingera – znanego fizyka i zasłużonego dyrektora szkoły.

  Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł). VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – jedna z kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła ma swą siedzibę w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, który tworzy wraz z Technikum Nr 8.

  Dodano: 22.06.2011. 19:04  


  Najnowsze