• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rzymska łaźnia sprzed 1600 lat odkryta w Judei

  24.12.2011. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pozostałości rzymskiej łaźni sprzed około 1600 lat odkryto podczas przygotowań do budowy nowej linii wodociągowej do Jerozolimy w środkowym Izraelu - informuje serwis internetowy Israel National News.

  Odkrycia dokonano podczas wykopalisk prowadzonych na stanowisku koło rolniczej osady Tarum, położonej w górach Judei na terenie Dystryktu Jerozolimy.

   Archeolodzy odsłonili pozostałości rzymskiej łaźni, pochodzącej z okresu IV-V wiek, zbudowanej na planie kwadratu o boku długości 20 metrów.

   Jak poinformowali dr Rina Avner, kierująca pracami wykopaliskowymi, oraz dr Icchak Paz z Urzędu Starożytności Izraela, znalezisko pochodzi z okresu bizantyjskiego ale jego budowa bezpośrednio nawiązuje do starożytnych rzymskich łaźni.

   W skład odkrytej budowli wchodził basen z zimną wodą (frigidarium), basen z ciepłą wodą (tepidarium) oraz basen z gorącą wodą (caldarium), a także dziedziniec znajdujący się w północno-wschodniej części kompleksu wraz z kolejnym małym basenem z zimną wodą, położonym na dwustopniowym podwyższeniu w jednym z narożników dziedzińca.

   Zdaniem naukowców odkryte łaźnie mogły wchodzić w skład zabudowań zajazdu położonego przy starożytnej drodze w dolinie Ajalon, lub być częścią luksusowej wiejskiej rezydencji.

   Archeolodzy odkrywali wcześniej podobne łaźnie na stanowiskach w Latrun w środkowym Izraelu oraz w Cezarei w północnej części kraju.

   PAP - Nauka w Polsce

   jot/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Frigidarium – jedno z pomieszczenie starożytnych term rzymskich, gdzie znajdował się basen z zimną wodą. Korzystano z nich zaraz po kąpieli w basenie z gorącą wodą. Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. Suchy dok – rodzaj budowli hydrotechnicznej w porcie wodnym, najczęściej w stoczni. Jest to wąski basen portowy ze szczelnymi wrotami oraz urządzeniami wypompowującymi z jego wnętrza wodę.

  Dystrybutor wody - jest to urządzenie wyposażane w systemy podgrzewania i chłodzenia, podaje w sposób ciągły wodę gorącą oraz zimną, odpowiednią do przygotowania kawy, herbaty, dań gorących typu instant, zup rozpuszczalnych itp. lub zimną wodę do bezpośredniego spożycia. Czerwona Skałka – czerwono wybarwiona wapienna skała w Dolinie Biała Woda w Małych Pieninach. Znajduje się naprzeciwko ujścia potoku Zimna Studnia do płynącego dnem doliny potoku Biała Woda, na niewielkim zboczu po północnej stronie. Przy Czerwonej Skałce prowadząca doliną ścieżka turystyczna przekracza potok drewnianym mostkiem. Z powodu kształtu przypominającego sfinksa zwana jest także Skałą Sfinks, a z racji swojego położenia na dawnym osiedlu Kornaje nieistniejącej już łemkowskiej wsi Biała Woda także Kornajowską Skałą. Obecnie jest to teren rezerwatu przyrody Biała Woda.

  Zimna denaturacja – oddziaływanie białkowych, niepolarnych reszt aminokwasowych z wodą (rozpuszczalnikiem polarnym). Proces ten zachodzi przy wysokim ciśnieniu (> 0.2 GPa) oraz niskiej temperaturze. Piscina - basen, zbiornik na wodę stosowany w starożytnym Rzymie w termach. Również określenie dla sztucznych sadzawek budowanych w ogrodach bogatych Rzymian.

  Basen Zachodnioaustralijski - basen oceaniczny Oceanu Indyjskiego, położony w jego wschodniej części, ograniczony Grzbietem Wschodnioindyjskim, Grzbietem Zachodnioaustralijskim i Wyspami Kokosowymi, od północnego wschodu łączy się z Basenem Północnoaustralijskim. Gmina Zimna Woda – dawna gmina wiejska w powiecie lwowskim województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy były Zimna Woda.

  Tepidarium - w starożytnych termach rzymskich ogrzewana podłogowo sala do wypoczynku z ciepłą wodą. Charakteryzuje się bezpośrednim promieniowaniem mającego wpływ na organizm ciepła, ze ścian i podłóg.

  Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych. Rozróżnia się hydranty:

  Emaus Nikopolis, Emmaus Nicpolis, Amwas (gr. Εμμαούς Νικὀπολις; hebr. אמאוס ניקופליס) – starożytne miasto położone w zachodniej części doliny Ajalon, na żyznej równinie Szefela, w Dystrykcie Jerozolimy, w centralnej części Izraela, oddalone od Jerozolimy o około 30 km. Emmaus było w starożytności znane jako oaza zasobna w wodę o dobrej jakości. Nazwa Emaus pochodzi prawdopodobnie od hebrajskiego słowa „Chammot”, które znaczy „gorące źródła” lub „zdroje”. W III w. Emaus otrzymało nazwę Nikopolis, która w języku greckim oznacza „miasto zwycięstwa”. Termy cesarskie w Trewirze – wybudowane w Trewirze za panowania cesarza Konstancjusza I, to jeden z największych zespołów łaźni rzymskich powstałych w Cesarstwie rzymskim. Do czasów obecnych zachowały się ruiny pomieszczenia do kąpieli gorących (Caldarium) oraz podziemnego systemu ogrzewania.

  Staroleśny Potok (słow. Veľký Studený potok, niem. Großer Kohlbach, węg. Nagy-Tar-patak) – główny ciek wodny Doliny Staroleśnej, wypływający ze Zbójnickiego Oka na wysokości ok. 1990 m n.p.m. Na górnym odcinku płynie częściowo pod złomami. Na wysokości Staroleśnej Polany łączy się z Małą Zimną Wodą i razem tworzą potok Zimna Woda.

  Dodano: 24.12.2011. 09:04  


  Najnowsze