• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ściana z napisem Wrona skona trafiła na UMK

  30.04.2011. 21:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Mur z napisem "Wrona skona" z okresu stanu wojennego odnaleziono podczas budowy nowego mostu drogowego przez Wisłę w Toruniu. Fragment betonowej ściany z wymalowanymi farbą dużymi literami ustawiono na terenie Wydziału Prawa UMK.


  "Napisy na murach o charakterze antykomunistycznym pojawiały się często w stanie wojennym (1981-1983) oraz w latach następnych, aż do 1989 r. Pisane były zazwyczaj pędzlami, przy użyciu farby olejnej. Ich żywot był krótki - bardzo szybko były zamalowywane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i dlatego obecnie zachowane napisy o treści antykomunistycznej z tego okresu są rzadkością" - podkreślił prof. Wojciech Polak z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.

  Mur, na którym widnieje antykomunistyczny napis ,,Wrona sko[na]", odkryto na placu budowy mostu drogowego w Toruniu. Napis sporządzono w ustronnym miejscu, co pozwoliło na jego przetrwanie.

  Dwie ostatnie litery drugiego słowa nie zostały wymalowane. W opinii prof. Polaka malarz, którego tożsamości nie można ustalić, mógł zostać przez kogoś spłoszony.

  O autentyczności napisu świadczy m.in. treść, która odnosi się do Wojskowej Rady Odrodzenia Narodowego, powołanej 13 grudnia 1981 r. w momencie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Sposób wykonania - przy pomocy pędzla - także potwierdza, że jest to napis z tamtego okresu.

  Napis nie mógł być zachowany w miejscu, gdzie powstał ze względu na prowadzoną budowę mostu i planowany w tym samym miejscu tunel. "Przy współpracy z prof. Wojciechem Polakiem, jak również dzięki przychylności prof. Andrzeja Sokala, dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK, znaleźliśmy nową lokalizacje dla muru na terenie uczelni" - poinformował w piątek Andrzej Glonek dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

  Mur udało się zdemontować i przenieść na nowe miejsce dzięki wsparciu wykonawcy mostu.

  "Wymagało to dużej precyzji i staranności, bowiem istniało zagrożenie, że mur podczas demontażu i transportu ulegnie zniszczeniu. W kilku częściach udało nam się go przewieźć na Wydział Prawa" - powiedział Jarosław Kornaś, kierownik budowy z firmy Strabag.

  Uratowany fragment muru stanął na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Władze wydziału planują jego konserwację i naprawę. OLZ

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos.

  Dorota Malec – polska prawniczka, historyk prawa polskiego i administracji, profesor, kierownik Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje obecnie funkcję prodziekana ds. studiów administracyjnych na WPiA UJ. Specjalizuje się w historii prawa okresu II Rzeczypospolitej. Ponadto pracuje w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach .

  Henryk Lewandowski (ur. 6 lipca 1933 w Lubrańczyku, zm. 8 września 2013) – polski specjalista w zakresie prawa pracy, prof. zw. dr hab., wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1987–1990 dziekan tego wydziału.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (WPiA UMK) – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współtwórcą był polski prawnik, historyk prawa karnego Karol Koranyi. W latach 1964–1973 profesorem WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Kazimierz Kolańczyk, który przyczynił się do rewindykacji rozproszonego księgozbioru Wydziału Prawa. Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” corocznie organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, ogólnopolską olimpiadę przedmiotową. Wydział posiada II kategorię jednostek naukowych.

  Walenty Dutkiewicz (ur. 5 lutego 1798 w Iłkowie (powiat bocheński), zm. 21 kwietnia 1882 w Warszawie) – profesor prawa cywilnego, dziekan wydziału prawa i administaracyi w warszawskiej Szkole Głównej. Był dziekanem wydziału prawa tej uczelni w latach 1863 – 67 (po zaaresztowaniu przez władze carskie poprzedniego dziekana, prof. Jana Kantego Wołowskiego). Wydał "Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim obowiązujące" (1850), "Prawa Cywilne jakie w Polsce obowiązywały od 1347 do wprowadzenia kodeksu Napoleona" (1866) i inne.

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z nieistniejących wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi istniał w latach 1951-2012. Wcześniej nauki biologiczne i geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który został utworzony w 1945 r. w momencie powołania do życia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współorganizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego był prof. dr Jan Pruffer. W 1951 r. z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego został wyodrębniony Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Jego pierwszym dziekanem został Prof. dr Henryk Szarski. W obrębie Wydziału istniały dwa Instytuty: Biologii i Geografii.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski.

  Dodano: 30.04.2011. 21:47  


  Najnowsze