• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skansen w Biskupinie wzbogaci się o dwie osady

  01.09.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rekonstrukcje dwóch historycznych osad powstaną na terenie Skansenu Archeologicznego w Biskupinie (woj. kujawsko-pomorskie). Przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki dotacji z funduszy UE.

  "Dzięki tej dotacji możliwa będzie budowa Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ale przede wszystkim rekonstrukcja osady ludności neolitycznej oraz wioski średniowiecznej" - powiedział dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Wiesław Zajączkowski.

  Osada wczesnośredniowieczna składać się będzie ze zrekonstruowanych 14 chat, ustawionych koliście wokół niewielkiego placu. Osadę z okresu późnego neolitu tworzyły z kolei dwie długie chaty ustawione równolegle.

  "Zostaną one odtworzone w tych miejscach, gdzie odkryli je archeolodzy. Turyści będą mogli na własne oczy zobaczyć, jak w tym samym miejscu żyli ludzie na przestrzeni wielu lat. Pod tym względem nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce" - ocenił Zajączkowski.

  Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego będzie profesjonalną placówką oferującą gościom skansenu pokazy filmów dokumentalnych oraz prezentacje multimedialne na temat historii zrekonstruowanych osad. Jak zapowiada dyrektor Zajączkowski, zwiedzający będą tu rozpoczynać i kończyć zwiedzanie skansenu, uzupełniając obserwacje terenowe fachową wiedzą historyczną.

  Wszystkie planowane inwestycje będą kosztować około 3 mln zł. Połowa tej kwoty pochodzić będzie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Szczątki osady w pobliżu wsi Biskupin odkrył w 1933 roku miejscowy nauczyciel, Walenty Szwajcer. Powiadomił o znalezisku prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969), jednego z najwybitniejszych polskich archeologów XX stulecia.

  Już w 1934 roku rozpoczęto systematyczne badania naukowe tego miejsca, wykorzystując wszelkie dostępne wówczas możliwości techniczne, łącznie z fotografią lotniczą wykonywaną z pokładu balonów obserwacyjnych. Początkowo naukowcy oceniali, że w Biskupinie natrafiono na pozostałości osady prasłowiańskiej.

  Po wojnie wznowiono badania, a z czasem odtworzono fragmenty osady i jej umocnień. Wyniki najnowszych badań archeologicznych wskazują jednak, że osada pochodzi z okresu kultury łużyckiej i nie ma nic wspólnego z ludami słowiańskimi.

  Obecnie muzeum i skansen w Biskupinie należą do najpopularniejszych placówek tego typu w Polsce. Oprócz stałych i czasowych ekspozycji, ogromną atrakcją Biskupina są coroczne Festyny Archeologiczne. OLZ

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ jra/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biskupin Wykopaliska – wąskotorowy przystanek osobowy w Biskupinie, w województwie kujawsko-pomorskim. Znajduje się przy wejściu do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. W rozkładach jazdy oraz na tablicach stacyjnych przystanek ma nazwę "Biskupin". Walenty Szwajcer (ur. 7 lutego 1907 w Piastowicach, zm. 2 czerwca 1994 r. w Biskupinie) – polski nauczyciel, odkrywca szczątków prehistorycznej osady kultury łużyckiej w Biskupinie koło Żnina. Osada obronna to gród otoczony wałem drewniano-ziemnym i palisadą. Tego typu osady były budowane na jeziorach, w widłach rzek lub otaczane fosą. Przykładem takiej osady jest osada w Biskupinie.

  Kultura łużycka – kultura archeologiczna środkowej i młodszej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza, występująca głównie na ziemiach polskich oraz przyległych do nich obszarów w innych państwach. Należy do kręgu kultur pól popielnicowych, do którego kwalifikuje się między innymi ze względu na formę pochówku ciałopalnego w popielnicach zakopywanych w ziemię. Kultura łużycka nie jest tworem jednolitym, a wręcz przeciwnie, dzieli się na wiele grup różniących się w różnym stopniu inwentarzem, obrządkiem pogrzebowym bądź formami osadnictwa. Występowały w niej zarówno osady otwarte, jak i zamknięte, do których zalicza się osadę w Biskupinie. Natomiast wszystkie grupy kultury łużyckiej charakteryzują się tym samym modelem gospodarki oraz względnie zbliżonym modelem struktur osadniczych. Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy "Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin" z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”).

  Radło (nie mylić z rodło) – narzędzie rolnicze wynalezione ok. 4000 r. p.n.e. w epoce neolitu, służące do spulchniania gleby bez jej odwracania. Pierwotne radło było wykonane z drewna i składało się z symetrycznej radlicy (elementu pracującego w glebie) i grzędzieli (elementu do zaprzęgania zwierząt). W późniejszym okresie radlica była wykonywana z żelaza. Radło mogło być ciągnięte przez człowieka lub zwierzęta pociągowe – woły i, później, konie (świadczą o tym różne rozmiary radeł odnalezionych w osadzie w Biskupinie). Na ziemiach polskich radło było stosowane do końca XII w. kiedy zostało wyparte przez sochę, która została z kolei wyparta przez pług. Biskupin Wieś – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Biskupinie, w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie znajduje się na trasie turystycznej Gąsawa - Żnin Wąskotorowy, jednak nie pełni żadnej funkcji.

  Osady litoralne – osady powstałe w środowisku morskim na głębokości do 60 m., w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu morskiego. W strefie tej tworzą się głównie osady pochodzenia mechanicznego: piaski, żwiry. Square Kilometre Array (SKA) – planowana sieć radioteleskopów o całkowitej powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Będzie działać w zakresie częstotliwości od 70 MHz do 10 GHz oraz będzie 50 razy bardziej czuła niż jakikolwiek dzisiejszy radioteleskop. Będzie to wymagało bardzo wydajnych centralnych silników obliczeniowych, a także długodystansowych połączeń o przepustowości dziesięciokrotnie większej od dzisiejszego światowego ruchu internetowego. Dzięki temu będzie można badać niebo ponad dziesięć tysięcy razy szybciej niż obecnie. Sieć SKA zostanie zbudowana na półkuli południowej w Republice Południowej Afryki i Australii, gdzie obserwacja naszej galaktyki, Drogi Mlecznej jest najprostsza i gdzie emisja interferencji elektromagnetycznej jest najmniejsza. Budowa SKA ma się rozpocząć w 2016 roku, zakończyć w 2024 roku, a w międzyczasie, w 2020 roku mają zostać przeprowadzone pierwsze obserwacje. Budżet przedsięwzięcia to 1,5 mld euro.

  Stanowisko archeologiczne w Biskupinie położone jest na terenie należącym do wsi Biskupin w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa (na Pojezierzu Gnieźnieńskim).

  dr J.P. Zajączkowski to pseudonim zbiorowy wykorzystywany w okresie 20-lecia międzywojennego i później w kręgach warszawskich literatów. W ten sposób doktor J.P. Zajączkowski jest autorem m. in. wielu tłumaczeń i książek na najrozmaitsze tematy. Historię powstania pseudonimu opisał Melchior Wańkowicz w książce "Tędy i Owędy".

  Dy – jeziorny osad organiczny barwy brunatnej, zbliżony do torfu, posiada silnie kwaśny odczyn. Jest to rodzaj mułu, zawierający koloidalne produkty rozkładu materii organicznej. Biskupin Odcinek – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Biskupinie, w województwie kujawsko-pomorskim. Dawniej w tym miejscu od linii Żnin Wąskotorowy – Ośno Wąskotorowe odgałęziała się linia Biskupin Odcinek – Grochowiska Szlacheckie. Obecnie znajduje się na trasie turystycznej Gąsawa – Żnin Wąskotorowy, jednak (m.in. ze względu na likwidację odcinka do Ośna) nie pełni żadnej funkcji.

  Gmina Osad Górniczych (także gmina Osad Górniczych, gmina Osady Górnicze, gmina Osady Górne) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1865-1874 w guberni piotrkowskiej. Jezioro Biskupińskie - jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Żnin, leżące na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego. Południowe, wschodnie i zachodnie brzegi jeziora stanowią granicę między gminą Żnin a gminą Gąsawa. Jezioro połączone bezpośrednio z jeziorem Skrzynka. Nad jeziorem znajduje się muzeum archeologiczne w Biskupinie.

  Ekofakt – rodzaj źródła archeologicznego. Tym terminem określa się wszystkie występujące na stanowisku archeologicznym pozostałości organiczne i nieorganiczne pochodzące ze środowiska naturalnego. Przykładem ekofaktów mogą być szczątki roślinne, szczątki zwierzęce, warstwy popiołów wulkanicznych, osady naniesione przez wiatr itp. Osady Jerzmionckie – osada w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński.

  Osady Zamerckie – osada w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński.

  Dodano: 01.09.2010. 00:47  


  Najnowsze