• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Średniowieczna Warszawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym

  09.02.2011. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzieje Warszawy sprzed 500 lat przedstawia nowa ekspozycja czasowa "Warszawa - miasto książąt mazowieckich", którą od 9 lutego można oglądać w warszawskim Muzeum Archeologicznym. Wystawa odsłania mało znane i często owiane mgłą tajemnicy dzieje, gdy stolica znajdowała się pod panowaniem książąt mazowieckich, leżąc w de facto niezależnym od Polski Państwie, jakim przez trzy wieki było Księstwo Mazowieckie - zapowiadają organizatorzy.

  Ekspozycja jest poświęcona panowaniu jednej dynastii, która przez ponad trzy wieki samodzielnie sprawowała rządy na Mazowszu. Składa się z 16 plansz ukazujących miejsca w Warszawie związane z książętami mazowieckimi oraz książąt, którzy z Warszawą byli związani. Tematykę ukazano z pomocą kolorowych rekonstrukcji rysunkowych, fotografii oraz wykorzystując archiwalną ikonografię.

  Wystawa ma promować inicjatywę archeologa Daniela Sukniewicza i historyka Roberta Sypka, której celem jest wytyczenie w terenie oznakowanego Szlaku Książąt Mazowieckich.

  "Próbujemy pokazać, jak wyglądały w czasach, gdy Warszawa była stolicą Księstwa, tak znane dziś warszawiakom zabytki jak zamek królewski - wówczas książęcy, katedra św. Jana - wówczas będąca kolegiatą, czy też jak wyglądało najstarsze założenie miejskie, gdy Warszawa była otoczona nie murami miejskimi, ale wałami drewniano-ziemnymi" - mówi Sukniewicz.

  Na planszach zaprezentowano również zachowane do dziś miejsca, do których powstania przyczynili się książęta - tzw. Piwnicę Książęcą, jedyny zachowany w niezmienionym kształcie fragment Domu Książęcego (Curia Mayor) wybudowanego przez księcia Janusza Starszego, fragmenty obwarowań miejskich, które pamiętają czasy, gdy wznosili je murarze z książęcego rozkazu, czy tzw. dom książąt mazowieckich przy Rynku Starego Miasta, który jak chce legenda powstał z inicjatywy księcia Janusza.

  Wystawę przygotowało Biuro Promocji m.st. Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz projektanci i koordynatorzy Szlaku Książąt Mazowieckich - Daniel Sukniewicz i Robert Sypek. Kuratorem wystawy w Państwowym Muzeum Archeologicznym jest Artur Sierosławski.

  Ekspozycja potrwa do 6 marca.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zamek książąt mazowieckich w Płocku – gotycka budowla wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego, siedziba książąt mazowieckich do końca XV wieku.

  Kałęczyn, Kałęczyno - to obecnie nieistniejąca wieś na terenie dzisiejszej Warszawy. Wieś leżała pomiędzy Starą Warszawą i Ujazdowem, nazywana też była Folwarki. Należała ona do książąt mazowieckich i pod nazwą Vitus de Kalenczina pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach w 1496, wcześniej jako część Ujazdowa. Pierwotnie nazwa ta określała teren od Ludnej i Książęcej do Leszczyńskiej i Oboźnej i od Nowego Światu do Wisły. Od 1526 do 1601 cała miejscowość znajdowała się wzdłuż Nowego Światu, od Pańskiej do Wilczej. Nazwa pochodzi od kał, czyli błoto i łęka - teren nadrzeczny i podmokły.

  Zamek w Drohiczynie - zbudowany w Drohiczynie na skarpie nad rzeką Bug w XIV lub XV wieku przez książąt litewskich lub mazowieckich. Pierwszy zamek drewniany, znajdujący się w strefie obwarowań grodu, był wielokrotnie niszczony do XIV w. Wówczas zniszczony został przez księcia Janusza Mazowieckiego w 1382, a w 1383 przez Jagiełłę. Odbudowany w czasach panowania Jagiellonów uległ z czasem przekształceniu w siedzibę administracyjną i sądową tracąc znaczenie militarne.

  Księstwo oświęcimskie – dawne księstwo ze stolicą w Oświęcimiu, przynależące przez wieki do Czech oraz do Polski.

  Księstwo oświęcimskie – dawne księstwo ze stolicą w Oświęcimiu, przynależące przez wieki do Czech oraz do Polski.

  Księstwa ruskie - udzielne księstwa, wchodzące w skład Rusi Kijowskiej, Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego, Księstwa Halicko-Wołyńskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej, oraz powstałych po rozpadzie niektórych z wymienionych państw, funkcjonujące od IX do XVI wieku.

  Księga Etera [Et] – wchodzi w skład Księgi Mormona i opisuje dzieje Jeredów spisane na podstawie 24 płyt znalezionych przez ludzi Limhiego w czasach króla Mosjasza. Księga Etera w przeciwieństwie do wielu innych ksiąg wchodzących w skład Księgi Mormona nie posiada daty powstania.

  Dodano: 09.02.2011. 07:19  


  Najnowsze