• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwają IV Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

  07.07.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wykłady, warsztaty, przeglądy filmów oraz wycieczki historyczne znalazły się w programie IV Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą, trwających od 5 do 17 lipca w Domu Pracy Twórczej w Oborach koło Warszawy. Spotkania, podobnie jak w latach ubiegłych, organizowane są w ramach Programu Polonijnego Biura Edukacji Publicznej IPN.

  Udział w Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą mogą wziąć nauczyciele oraz animatorzy edukacyjni uczący historii i języka polskiego w polskich szkołach, klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju. W bieżącej edycji biorą udział pedagodzy z 15 krajów: Białorusi, Bułgarii, Estonii, Francji, Kanady, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii.

  "Celem Spotkań jest zainteresowanie nauczycieli najnowszą historią Polski, przedstawienie im nowoczesnych metod edukacyjnych i nawiązanie kontaktu Biura Edukacji Publicznej IPN ze środowiskami polonijnymi w celu stałej współpracy. Czynimy to m.in. poprzez zachęcanie ich do udziału w naszych projektach edukacyjnych, realizowanych m.in. przez akcje sadzenia dębów katyńskich i wizyty w ośrodkach diaspory polskiej za granicą. W ciągu tych czterech lat w Spotkaniach wzięło udział ponad 200 nauczycieli z całego świata, który zdobytą wiedzę przekazywali swoim podopiecznym na wszystkich kontynentach" - mówił kierownik Spotkań Andrzej Zawistowski.

  Program IV Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą został skoncentrowany wokół dwóch głównych zagadnień. Pierwszym z nich jest sposób atrakcyjnego przekazywania wiedzy o przeszłości podczas różnego typu zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Uczestnicy imprezy będą poznawać i doskonalić najnowsze techniki dydaktyczne. Drugie zagadnienie stanowią tematy zogniskowane wokół metod pracy ze świadkiem historii - techniki nagrywania i opracowywania relacji, a także wykorzystywania ich podczas działalności edukacyjnej. Ta część programu ma w przyszłości zaowocować notacjami zebranymi przez uczestników kursu.

  Program Spotkań zostanie uzupełniony tradycyjnymi elementami tego typu kursów realizowanych przez IPN. Uczestnicy projektu zapoznani zostaną więc z działalnością Instytutu, wezmą udział w warsztatach opartych na propozycjach edukacyjnych Biura Edukacji Publicznej oraz wysłuchają wykładów poświęconych najważniejszym aspektom najnowszej historii Polski.

  "Historia jest przede wszystkim nauką o przyszłości i dla przyszłości i tylko wtedy ma sens. Naturalnie fakty historyczne mają znaczenie, istotne jest jednak wyciąganie z nich wniosków. Jeżeli człowiek zna historię jest w stanie pewne rzeczy przewidywać, nie jest zaskakiwany. Historia uczy co było w przeszłości dobre, a co złe, czego unikać, a na czym się wzorować. A kiedy tę wiedzę przekazuje się nawet kilkunastu nauczycielom, dociera ona do wielu tysięcy ich uczniów na całym świecie, którzy dzięki temu będą mogli w swoich środowiskach przekazywać bardziej prawdziwy obraz Polski i jej dziejów" - powiedział PAP historyk i szef stołecznego Biura Edukacji Publicznej IPN Jerzy Eisler.

  Główna tematyka zajęć w tym roku będzie oscylowała wokół wydarzeń związanych z obchodzonymi rocznicami: zbrodni katyńskiej, zakończenia II wojny światowej, powstania Solidarności i wydarzeń grudnia 1970 roku. Na kanwie tych wydarzeń zaprezentowana zostanie cała historia Polski w latach 1944-1989.

  "W maju udało nam się sprowadzić do Minneapolis wystawę +PRL - tak daleko, tak blisko+. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony młodzieży, ale także mieszkańców. Ważny był dla nas zwłaszcza wykład przedstawiciela IPN, który przybliżał tło historyczne ekspozycji. Udział w tych Spotkaniach, materiały edukacyjne i pomoc IPN jest dla nas ogromnym wsparciem merytorycznym. Także dzięki nim podczas organizowanych przez nas weekendowych kursów dla dzieci i młodzieży zapewniamy im kontakt z językiem i historią Polski, co podtrzymuje ich poczucie polskości, a także umożliwia przekazywanie wiedzy o naszym kraju rówieśnikom amerykańskim" - opowiadała PAP jedna z uczestniczek Spotkań Hanna Stankiewicz z USA.

  Patronem medialnym IV Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą jest Polska Agencja Prasowa. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Weekend z historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu – impreza cykliczna, organizowana w Poznaniu, której celem jest pogłębienie świadomości historycznej mieszkańców, upowszechnienie historii Poznania a także ukazanie miejsc ważnych dla historii nie tylko miasta, ale całego narodu. Zwyczajowo na program weekendu składają się: wykłady historyczne, koncerty, wystawy okolicznościowe, inscenizacje historyczne, akcje plastyczne dla dzieci oraz wycieczki z przewodnikiem. Udział we wszystkich atrakcjach weekendu jest bezpłatny. Każdy weekend z historią poprzedza akcja edukacyjna prowadzona w poznańskich szkołach i przedszkolach. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które działa w ścisłej współpracy z partnerami programu. Historia i społeczeństwo – przedmiot szkolny. Jest to nauka o historii z połączeniem nauki o społeczeństwie. Przedstawia historię powszechną oraz przemiany danego państwa, np. Polski od czasów starożytnych, po średniowiecze oraz nowożytność do współczesności z uwzględnieniem opisu społeczeństwa tych epok. Piotr Majer (ur. 1950 r. w Łodzi) – polski historyk, nauczyciel akademicki, zajmujący się historią najnowszą, historią administracji oraz dziejami policji.

  Zachowywanie historii mówionej jest to pole działalności, zajmującej się opieką nad i utrzymaniem zebranych materiałów historii mówionej, niezależnie od postaci tych przekazów. Historia mówiona jest to metoda historycznej dokumentacji, w której wykorzystuje się relacje żyjących uczestników zdarzeń, które się bada. Historia mówiona często dotyka tematów rzadko pojawiających się na kartach dokumentów pisanych, a przez to, uzupełnia luki w historii. Patryk Pleskot (ur. w 1980 w Otwocku) – polski historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Studiował także na uniwersytecie w Nancy. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rządu Republiki Francuskiej. Obecnie pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Interesuje się m.in. historią i historiografią francuską, historią społeczno-kulturalną i polityczną PRL, epoką „Solidarności” i działalnością służb kontrwywiadowczych. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także autor i współautor kilkunastu książek.

  Wielki Test z Historii – polski teleturniej nadawany na żywo na antenie TVP1, TVP Polonia i TVP Historia. Wielki Test z Historii to edukacyjny program rozrywkowy i zarazem sposób popularyzacji wiedzy o historii Polski - wiedzy przekazanej w formie zabawy z możliwością współuczestnictwa wszystkich widzów. Udział w teście ma także rozwijać, inspirować i rozbudzać nowe zainteresowania widzów. Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski – stowarzyszenie zajmujące się szeroko pojętą działalnością edukacyjno-badawczą na polu najnowszej historii Polski, działalności niepodlgłościowej, a także pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Celem powstania tej strony jest zgromadzenie informacji o cennych pozycjach książkowych (także w postaci elektronicznej) z zakresu historii posiadanych przez polskich Wikipedystów. Geografia historyczna - dział geografii oraz jedna z nauk pomocniczych historii. Zajmuje się badaniem zróżnicowania przestrzeni w przeszłości, względnie wymiarem historycznym świata współczesnego. Celem geografii historycznej jest zrozumienie dawnej organizacji przestrzennej danego obszaru, jego ewolucję oraz wpływ na stan aktualny.

  Jacek Zygmunt Sawicki (ur. 1957) - prof. nadzwyczajny, dr hab.; historyk o specjalności historia najnowsza, politolog, filmowiec. W 1987 r. na podstawie pracy Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w aglomeracji podwarszawskiej 1940-1945 w Wojskowym Instytucie Historycznym otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. W 2007 r. uzyskał habilitację w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć powstania warszawskiego 1944-1989).. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Były długoletni pracownik redakcji edukacyjnej Telewizji Publicznej.

  Osobliwy dom Pani Peregrine – debiutancka powieść amerykańskiego autora Ransoma Riggsa. Książka opowiada historię chłopca, który podążając za wskazówkami trafia do opuszczonego sierocińca na walijskiej wyspie. Historia jest połączeniem narracji i fotografii pochodzących z okolic, które autor zdobył podczas spotkań kolekcjonerów.

  Adam Waldemar Koseski (ur. 12 października 1939 w Warszawie) – polski prof. dr hab. z dziedziny historii i nauki polityczne (historia najnowsza, stosunki międzynarodowe). Historia idei – pole badań w historii i dziedzinach jej bliskich, zajmujące się wyrażaniem, kontynuacją i zmianami w ludzkich ideach na przestrzeni czasu. Uważa się tę dyscyplinę za siostrzaną wobec historii intelektualnej i zbliżoną do historii filozofii oraz historii literatury.

  Ocaleni z Mauthausen – pierwsza książka z serii Historia Mówiona, stanowiąca montaż fragmentów relacji ponad stu osób, które były więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. Została wydana przez Dom Spotkań z Historią i Ośrodek KARTA, opracowana i opatrzona wstępem przez Katarzynę Madoń-Mitzner. 70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim – uroczyste obchody powstania w getcie warszawskim w kwietniu i maju 2013. Organizatorami obchodów byli: Miasto Stołeczne Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Honorowy Patronat nad obchodami 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

  Janusz Ryszard Marszalec (ur. w 1968 w Starogardzie Gdańskim) – polski historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia najnowsza Polski, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tadeusz Krawczak (ur. 1950) – historyk specjalizujący się w historii Kościoła i historii najnowszej. Archiwista, dyrektor Archiwum Akt Nowych i wykładowca akademicki.

  Bajki z krainy pieców – film poświęcony historii powstawania "wydawanych" po kryjomu z narażeniem życia przez więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau bajek przeznaczonych dla ich dzieci. Więźniowie tworzyli ilustrowane bajki, a następnie – dzięki pomocy ludzi przebywających na wolności – przekazywali swoim bliskim. Bajki miały być pamiątką po autorach, którzy nie wiedzieli, czy uda im się odzyskać wolność i spotkać z dziećmi. Historię bajek opowiadają w filmie osoby nimi obdarowane oraz biorące udział w ich przekazywaniu. Historia zbawienia – w teologii chrześcijańskiej oznacza działanie Boga w historii rodzaju ludzkiego w celu ofiarowania zbawienia. Oznacza także samą historię działania Bożego, czyli naukę o tym, jak konkretyzowało się zbawienie w poszczególnych epokach dziejów. Pojęcie pokrewne do ekonomii zbawienia lub nawet z nią utożsamiane.

  Discovery Historia (dawniej Discovery TVN Historia) – kanał tematyczny o tematyce historycznej. Powstał przy współpracy programowej Discovery i TVN, do których także należał do 30 maja 2009 roku. Stacją kieruje Barbara Bilińska-Kępa. Ramówkę wypełniają produkcje dokumentalne dotyczące historii Polski i świata.

  Dodano: 07.07.2010. 02:17  


  Najnowsze