• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwają VII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM

  21.06.2010. 12:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Specjaliści z kraju i z zagranicy badający pradziejowe narzędzia z krzemienia biorą udział w warsztatach, wykładach i pokazach w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w ramach VII Warsztatów Krzemieniarskich SKAM w dniach 21-23 czerwca.

  Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest "Trop i funkcja". Archeolodzy rozpatrują trudne zagadnienia, związane z szeroko rozumianą problematyką wytwórczości krzemieniarskiej w aspekcie technicznym technologicznym i typologicznym.

  Spotkanie ma charakter specjalistyczny, ale mile widziane są osoby zainteresowane tematyką, a wstęp jest bezpłatny.

  Ostatni dzień Warsztatów będzie poświęcony konsultacjom dotyczącym przywiezionych przez uczestników materiałów krzemiennych. Planowany jest także pokaz paleolitycznych i mezolitycznych technik obróbki krzemieni oraz dyskusja na ten temat.

  Spotkania z cyklu SKAM zorganizowano m.in. dla propagowania badań technologicznych i rozwoju metod pracy z materiałami źródłowymi. Od początku referaty stanowiły tylko element zjazdu specjalistów, a ważnym elementem było porównywanie materiałów źródłowych.

  Tegoroczne spotkanie jest organizowane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu we współpracy z Instytutem Prahistorii UAM oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu. Konferencję wspierają również Komisja Archeologiczna Oddziału Poznańskiego PAN oraz Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne.

  W spotkaniu wezmą udział specjaliści z wielu ośrodków akademickich, naukowych i muzealnych w Polsce m.in. Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, a także z Czech i Białorusi.

  Szczegółowy program imprezy dostępny na oficjalnej stronie internetowej projektu: http://www.muzarp.poznan.pl/skam/

  SZZ

   

  PAP - Nauka w Polsce

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IEiAK UAM)- jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 6 instytutów i katedr tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Siedzibą instytutu jest od 1990 r. gmach Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78. AMUR (Adam Mickiewicz University Repository - repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - cyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych powstałych na UAM, zrealizowane w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Slavia Antiqua - rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, wydawany przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział Historii i Nauk Społecznych), przy współpracy z Instytutem Prahistorii UAM. Ukazuje się od 1948 roku w Poznaniu. Publikowane są na jego łamach artykuły, drobne prace i materiały, recenzje i polemiki, kronika, nekrologi oraz wyniki prac archeologiczno-konserwatorskich oraz bibliografia polskich prac dotyczących Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach kongresowych.

  Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IP UAM) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 6 instytutów i katedr tworzących Wydział Historyczny UAM. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – muzeum poświecone archeologii, zlokalizowane przy ulicy Wodnej w Poznaniu. Posiada cenne zbiory archeologiczne z terenów całej Polski oraz kolekcje pozaeuropejskie.

  Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu – muzeum gromadzące szeroko rozumiane dzieła sztuki religijnej i przedmioty świadczące o duchowości człowieka. Jedna z najstarszych tego typu instytucji w kraju i jedna z pierwszych placówek muzealnych w Poznaniu. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe - muzeum wojskowe zlokalizowane w Poznaniu, na Starym Rynku 9, w obrębie bloku zabudowy śródrynkowej. Jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu.

  Henryk Machajewski (ur. 12 września 1952 w Środzie Wielkopolskiej) – polski archeolog, doktor (doktorat w 1988 roku) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie adiunkt w Zakładzie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz starszy wykładowca w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem badawczym Henryka Machajewskiego jest głównie okres przedrzymski, rzymski, oraz okres wędrówek ludów na Nizinie Europejskiej. Od 1977 roku prowadzi liczne badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym, oraz w północnej Wielkopolsce, a w ostatnich latach na Wolinie. Jest autorem wielu publikacji, między innymi 4 książek i ponad 100 artykułów. Przegląd Archeologiczny - czasopismo wydawane od 1919 roku. Periodyk wydawany przez długi czas przez Polskie Towarzystwo Prehistoryczne i Komisję Archeologiczną Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Obecnym wydawcą jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Redakcja mieści się we Wrocławiu, gdzie znajduje się oddział Instytutu. Pismo prezentuje materiały z prac wykopaliskowych na terenie Polski.

  Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, jedna z największych kolekcji malarstwa w Polsce. Mieści się w Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego 9.

  Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu – muzeum instrumentów muzycznych w Poznaniu, jedyne tego rodzaju i tej wielkości w Polsce, trzecie co do wielkości w Europie, mieści się na Starym Rynku w trzech zabytkowych kamienicach (w tym w Kamienicy Grodzickich). Jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu.

  Collegium Novum w Poznaniu – budynek w centrum Poznania przy al. Niepodległości 4, gdzie mieści się obecnie Wydział Neofilologii oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki UAM z Wydziału Historycznego. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w skrócie: SAUAM) – stowarzyszenie z siedzibą w Poznaniu, integrujące środowiska alumnatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Do VI Zjazdu członków (8 maja 2010) nosiło nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu (SAUP).

  Dodano: 21.06.2010. 12:17  


  Najnowsze