• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzy dokumenty Kopernika pojadą do Berlina

  21.06.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzy dokumenty - jeden, na którym widnieje podpis Mikołaja Kopernika, i dwa spisane jego ręką - ze zbiorów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej wróciły w poniedziałek po konserwacji do Olsztyna. Wkrótce wszystkie będą prezentowane na wystawie w Berlinie.

  Pierwszy z dokumentów, który został poddany renowacji, to tekst tzw. kapitulacji wyborczych spisany 23 kwietnia 1523 roku ręką notariusza publicznego. Jak powiedziała PAP konserwator Dorota Jutrzenka - Supryn z UMK w Toruniu ów dokument regulował stosunki pomiędzy kanonikami warmińskimi (w ich gronie był Kopernik) a nowym ich biskupem Mauriciusem Feberem. Dokument podpisał zarówno Ferber, jak i kanonicy, z których każdy - prócz Kopernika - przed swoimi personaliami dopisał łacińskie "ego" czyli "ja".

  "Moim zdaniem brak "ego" przed nazwiskiem Kopernika świadczy o jego skromności" - powiedziała Jutrzenka-Supryn. Ów dokument jest największym z poddanych konserwacji kopernikaliów - ma 60 na 38 cm.

  Pozostałe dwa dokumenty poddane renowacji napisał sam Kopernik - pierwszy z nich to list (jeden z zachowanych siedemnastu) do kapituły warmińskiej, w którym Kopernik relacjonował m.in. stan przygotowań do Wielkanocy i donosił, że jest gotowy "na wypadek dnia rybnego i mięsnego". Pochodzi on z 1518 roku. Drugi dokument z 1520 roku to spis dokumentów, jakie Kopernik zastał w olsztyńskim zamku, po ich ewakuacji, z powodu zagrożenia, z Fromborka. Ów inwentarz Kopernik spisał w kolejności alfabetycznej na ośmiu niewielkich (29,4 na 11 cm) stroniczkach.

  "Wszystkie trzy dokumenty nie były w złym stanie, wymagały oczyszczenia. Ponieważ przechowywano je złożone, zostały rozłożone i tak już będą przechowywane" - powiedziała konserwator papieru Jutrzenka-Supryn. Dodała, że dokumenty nie były w złym stanie, mimo iż Kopernik pisał atramentem żelazowo-gallusowym, który działa destrukcyjnie na papier.

  Renowacja dokumentów kosztowała 2,5 tys. zł i trwała ok. 2 miesiące. Za prace konserwatorskie zapłacił Zamek Królewski w Warszawie, który na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje wystawę "Obok" o tysiącletniej historii kontaktów polsko-niemieckich, która od września będzie prezentowana w Berlinie z okazji polskiej prezydencji. Trzy olsztyńskie kopernikalia znajdą się wśród eksponatów na tej wystawie.

  "To dla nas ogromny zaszczyt i reklama, bo sądzimy, że cała Europa będzie oglądać tę wystawę" - powiedział dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej ks. Andrzej Kopiczko.

  W Archiwum Archidiecezji Warmińskiej jest w sumie 10 jednostek z podpisem Kopernika lub spisanych przez Kopernika, przy czym trzy dokumenty są w tzw. poszytach tj. są wszyte do ksiąg.

  PAP - Nauka w Polsce

  jwo/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Kopernik – polsko-niemiecki serial biograficzny, który jest telewizyjną wersją filmu o tym samym tytule. Serial zrealizowany został w 1972 roku z okazji 500. rocznicy urodzin astronoma Mikołaja Kopernika, a premierę miał 2 września 1973 roku. Pomnik-popiersie Mikołaja Kopernika – popiersie polskiego astronoma Mikołaja Kopernika przed Szpitalem im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

  Dokument normatywny- to dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników. Dokumenty normatywne obejmują takie dokumenty, jak: Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. Zamek stanowił siedzibę administratora dóbr ziemskich kapituły warmińskiej. Najsławniejszym administratorem pełniącym te obowiązki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik. Największa sala ekspozycyjna to dawny refektarz z finezyjnym sklepieniem kryształowym z ok. 1520. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.

  Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika – rękopis Mikołaja Kopernika zawierający tekst sześciu ksiąg dzieła De revolutionibus przechowywany w czasach współczesnych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, oznaczony sygnaturą 10 000. List przeciwko Wernerowi – list napisany przez Mikołaja Kopernika we Fromborku 3 czerwca 1524 r.. Adresatem listu był kanonik krakowski Bernard Wapowski. Jest to druga znana praca astronomiczna Mikołaja Kopernika. W liście tym Kopernik wyraża swoją opinię na temat prac matematyczno-astronomicznych norymberskiego matematyka Johannesa Wernera. Szczególnie ostro został skrytykowany temat ruchu ósmej sfery układu słonecznego odnoszącej się do gwiazd stałych. Dzieło to było w obiegu w formie rękopiśmienniczej aż do 1854 roku, kiedy to opublikował je w Warszawie Jan Baranowski.

  Mały komentarz - (org. Commentariolus) pierwsze znane dzieło astronomiczne napisane przez polskiego astronoma Mikołaja Kopernika w 1512 lub 1513 roku. W dziele tym Kopernik przedstawia siedem założeń dotyczących ruchu sfer w Układzie heliocentrycznym. Do 1878 roku Commentariolus istniał w formie rękopiśmienniczej. W tym roku po raz pierwszy opublikował go Maximilian Curte z kopi wiedeńskiej. W 1881 roku odnaleziono inną kopię w Sztokholmie i wydano ją drukiem. Twierdzenie Kopernika w geometrii zostało sformułowane przez polskiego astronoma Mikołaja Kopernika w dziele De revolutionibus orbium coelestium (1543). Kopernik sformułował to twierdzenie prawdopodobnie nie wiedząc, że zostało ono co najmniej dwukrotnie odkryte i opublikowane wcześniej. Po raz pierwszy sformułował je około 461 r. n.e. Proklos w swoim Komentarzu do pierwszej księgi Elementów Euklidesa, a następnie w 1254 r. ponownie opublikował je perski astronom i matematyk Nasir ad-Din Tusi (stąd w twierdzenie to jest szerzej znane jako Tusi-couple).

  Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu gromadzi, dokumentuje i upowszechnia świadectwa materialnej historii nauki w Wilnie i Toruniu powstałe przed rokiem 1945, oraz starą i cenną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny używany po 1945 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W szczególności są to przedmioty, pamiątki osobiste, fotografie i dokumenty związane z:

  Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem − obraz olejny Jana Matejki przedstawiający Mikołaja Kopernika w trakcie obserwacji nieba z jego prywatnej wieży na wzgórzu katedralnym we Fromborku. Jego powstanie poprzedził szkic olejny znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

  Dyplomatyka (od gr. diplōma, a to z łac. diploma = podwójnie złożony) – nauka badająca dokumenty od strony krytyki naukowej, czyli określająca przydatność zachowanych dokumentów do badań historycznych. Pozwala m.in. wykryć falsyfikaty oraz ustalić procedury prawne i administracyjno-kancelaryjne stosowane przy powstawaniu dokumentów. Metoda dokumentów osobistych − metoda oparta na analizie wszelkich dokumentów osobistych. Źródłem danych do analizy socjologicznej mogą być: listy, autobiografie, pamiętniki, dzienniki, notatki, rysunki, fotografie, ustne opowiadania,, czyli różnego rodzaju dokumenty osobiste. Najczęściej są to dokumenty opisujące historie życia, dokumenty biograficzne. Dlatego metodę wykorzystującą dane w postaci dokumentów osobistych nazywamy metodą biograficzną lub autobiograficzną. Inne jej określenia to: metoda dokumentów osobistych, psychobiograficzna, metoda historii życia, dróg życiowych, metoda trajektorii, metoda pamiętnikarska, metoda historii mówionych.

  Dzielnica Kopernik w Głogowie – osiedle mieszkaniowe na terenie Głogowa w woj. dolnośląskim. Nazwa pochodzi od uczonego Mikołaja Kopernika. Głównym miejscem zabudowania osiedla są "blokowiska" wybudowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Nadodrze". Na terenie dzielnicy zamieszkuje 22500 mieszkańców, co klasyfikuje ją jako największą na terenie miasta. Pomnik Mikołaja Kopernika – pomnik upamiętniający Mikołaja Kopernika, zlokalizowany w Poznaniu, na skwerze przed zabudowaniami Zespołu Szkół Łączności na Wilczaku (ul. Przełajowa 4).

  Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie - neogotycki budynek przy ul. Kościuszki 2 z 1898 r. określany przez mieszkańców Iławy mianem "czerwonej szkoły" z dniem 18 marca 1987 r. został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. warmińsko-mazurskiego (nr rej.: 1538). Od 6 października 1899 r. znajdowała się tutaj Stadtschule, czyli szkoła miejska, zaś w 1945 r. budynek zmienił swoje przeznaczenie na potrzeby tymczasowego szpitala wojskowego. W 1946 r. umieszczono tam szkołę podstawową, której w 1969 r. nadano imię Mikołaja Kopernika. Budynek szkoły usytuowany jest na planie podkowy z dość charakterystycznymi oknami na półpiętrze i maswerkiem pośrodku w postaci trzech kół ze środkową rozetą.

  Dodano: 21.06.2011. 00:33  


  Najnowsze