• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UAM podpisał umowę z NCAM

  18.07.2011. 08:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dyrektor Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów w Sudanie (National Corporation for Antiquities and Museums of Sudan - NCAM) - dr Hassan Hussein Idriss i dyrektor Muzeum Narodowego w Chartumie, dr Abdel Rahman Ali podpisali umowę o współpracy z prof. Jackiem Witkosiem, prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 6 lipca. Wspólne działania rozpoczęły się już w styczniu i lutym 2011 roku. Wtedy odbył się pierwszy sezon polsko-sudańskiego projektu archeologiczno-etnologicznego w dolinie Nilu oraz Północnym Kordofanie. Naukowcy z UAM oprócz przeprowadzenia badań, przekazali przybory szkolne do jednej z sudańskich szkół.

  Podpisana umowa ma ułatwić prowadzenie przez poznańskich naukowców badań w Sudanie. Drugim elementem porozumienia jest wymiana stypendialna studentów z obu krajów oraz szkolenia terenowe w Sudanie dla Polaków i Sudańczyków.

  Kolejne wyprawy terenowe w ramach projektu "Fortece Sudanu" Instytutu Prahistorii UAM i NCAM odbędą się w 2012 i 2013 roku. W jego ramach naukowcy chcą przebadać ufortyfikowane założenia architektoniczne w rejonie V i VI katarakty nilowej i poznać ich znaczenie w przeszłości i współcześnie.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Katastrofa lotnicza w Talodi miała miejsce 19 sierpnia 2012 w Sudanie, w pobliżu miasta Talodi. Delegacja rządu Sudanu udawała się na uroczystości muzułmańskiego święta Id al-Fitr do sudańskiej prowincji Kordofan Południowy. W katastrofie zginęły 32 osoby, wśród ofiar był sudański minister Ghazi al-Sadiq Abdel Rahim. Sudan Południowy (ang. South Sudan; Republika Sudanu Południowego, ang. Republic of South Sudan) – afrykańskie państwo ze stolicą w Dżubie powstałe 9 lipca 2011 roku w wyniku porozumienia rządu sudańskiego z Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu, które zakończyło II wojnę domową w Sudanie – najdłuższą wojnę domową w Afryce. Porozumienie w Ad-Dausze – zawarte w lipcu 2011 roku porozumienie między rządem Sudanu i reprezentującym Darfur Ruch Sprawiedliwości i Równości, które formalnie kończy wojnę w Darfurze. Na mocy ugody ogłoszono powstanie funduszu odszkodowawczego dla rodzin ofiar konfliktu, uregulowano organizację polityczną prowincji i jej umiejscowienie w strukturach państwa, podział stanowisk w rządzie i urząd wiceprezydenta dla Darfuru. Umowa przewiduje w przyszłości przeprowadzenie referendum ws. statusu prowincji, ale w odróżnieniu od porozumienia kończącego wojnę Północy z Południem, jedynie w ramach państwa sudańskiego.

  Sudański konflikt graniczny – konflikt między armią sudańską a południowosudańską Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu (SPLA) i rebeliantami popieranymi przez walczące kraje (Sudański Front Rewolucyjny wspierany przez Sudan Południowy i Armia Wyzwolenia Sudanu Południowego wspierana przez Sudan), rozpoczęty po aneksji spornego regionu Abyei przez armię Sudanu, na nowo powstałej granicy między Sudanem, a Sudanem Południowym. Sudański Front Rewolucyjny (SFR) - koalicja ogólnosudańskich frakcji przeciwko prezydentowi Sudanu Omarowi al-Baszirowi powstały 11 listopada 2011 w toku sudańskiego konfliktu granicznego. W skład sojuszu wchodził Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu (sektor północny) (SPML-N), Ruch Sprawiedliwości i Równości (JEM), Ruch Wyzwolenia Sudanu (SLM).

  Flaga Sudanu Południowego – jeden z symboli tego państwa została przyjęta wraz z podpisaniem traktatu pokojowego, który zakończył II wojnę domową w Sudanie. Flaga ta wcześniej była używana przez Ludową Armię Wyzwolenia Sudanu. Flaga jest podobna do flagi Kenii, z dodatkiem złotej gwiazdy w niebieskim trójkącie. Kolory reprezentują południowych Sudańczyków (czarny), krew przelaną za wolność (czerwony), ziemię (zielony) oraz wody Nilu (niebieski). Złota gwiazda, Betlejemska, symbolizuje zjednoczenie stanów Sudanu Południowego. Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego.

  Sudański Kościół Zielonoświątkowy (ang. Sudan Pentecostal Church) – jeden z największych chrześcijańskich ruchów kościelnych w Sudanie liczący prawie 400 lokalnych zgromadzeń i ponad 120 tysięcy chrześcijan. Kościół będący częścią protestanckiego ruchu zielonoświątkowego został założony w 1977 roku przez szwedzkich misjonarzy. Rada Stanów - izba wyższa parlamentu federalnego Sudanu. Składa się z 50 członków powoływanych na sześcioletnią kadencję. Są oni wybierani przez legislatury sudańskich stanów. Kandydaci muszą posiadać sudańskie obywatelstwo, mieć ukończone 21 lat, umieć czytać i pisać oraz być w pełni władz umysłowych.

  Wybory powszechne w Sudanie w 2010 roku – wybory prezydenckie, parlamentarne i regionalne w Sudanie przeprowadzone w dniach od 11 do 15 kwietnia 2010. W ich wyniku wybrany został nowy szef państwa, nowy skład Zgromadzenia Narodowego Sudanu i nowe władze regionalne (gubernatorzy oraz zgromadzenia lokalne, a w autonomicznym Sudanie Południowym prezydent i parlament prowincji). Wybory były pierwszymi od 24 lat wyborami wielopartyjnymi, a ich organizacja była jednym z warunków porozumienia pokojowego z 2005 kończącego wieloletnią wojnę domową.

  Sudańskie Oddziały Obronne (ang. Sudan Defence Force, SDF) – brytyjska kolonialna formacja zbrojna istniejąca w Sudanie w latach 1925-1956.

  Referendum niepodległościowe w Sudanie Południowym – głosowanie odbywające się w dniach 9-15 stycznia 2011 roku w sprawie podziału Sudanu na część południową i część północną. Jest ono wynikiem ustaleń pokojowych z 2005, podjętych na zakończenie ponad dwudziestoletniej wojny domowej w Sudanie. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Funt południowosudański – waluta obowiązująca od 18 lipca 2011 roku na terenie Sudanu Południowego, która zastąpiła funta sudańskiego używanego przez pierwsze dni od uzyskania niepodległości, czyli od 9 lipca 2011. Podział: 1 funt = 100 piastrów. Wyemitowano banknoty o nominałach 1, 5, 10, 25, 50, 100 funtów oraz monety 1, 5, 25, 50 piastrów. Na banknotach znajduje się podobizna prezydenta Sudanu Południowego, Johna Garanga.

  Dodano: 18.07.2011. 08:47  


  Najnowsze