• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE dba o to, by Holocaust już nigdy się nie powtórzył

  18.11.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Holocaust - eksterminacja około 11 milionów Europejczyków, w tym Żydów, Romów i homoseksualistów w czasie II wojny światowej - na zawsze pozostanie w naszej pamięci i książkach historycznych jako jeden z najbardziej przerażających wydarzeń naszych dziejów. Zgromadzenie razem rozproszonych informacjach dostępnych na temat badań naukowych nad Holocaustem w Europie i poza jej granicami stanowi główny cel europejskich naukowców. W tym miejscu do akcji wkracza projekt Europejska Infrastruktura Badawcza ds. Holocaustu (EHRI), którego partnerzy połączą istniejące archiwa Holocaustu w jedną, internetową bazę danych. To najnowsze przedsięwzięcie umożliwi historiograficzny postęp i współpracę naukową w jednym z najważniejszych obszarów historii.

  W ramach projektu EHRI, dofinansowanego na kwotę 7 mln EUR przez UE i 20 organizacji partnerskich z 11 państw członkowskich UE oraz z Izraela i Norwegii, zbudowana zostanie baza danych na potrzeby naukowców, nauczycieli i studentów, którzy chcą zrozumieć historię współczesnej Europy. Po raz pierwszy unijny Program Ramowy na rzecz badań naukowych oferuje wsparcie finansowe zakrojonej na wielką skalę inicjatywie europejskiej infrastruktury badawczej dot. archiwów Holocaustu.

  Rozmaite materiały nt. Holocaustu, takie jak dokumenty, przedmioty, zdjęcia, filmy i dzieła sztuki, staną się ogólnodostępne. "To wspólne przedsięwzięcie wysoko cenionych instytutów z całego świata ma na celu udostępnienie archiwów i połączenie zbiorów" - wyjaśnia dr Conny Kristel, Dyrektorka EHRI. "W ten sposób znacznie więcej naukowców oraz szeroka opinia publiczna odniesie korzyści, jak również wniesie swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy i świadomości nt. Holocaustu.

  Jednym z kluczowych celów projektu jest stymulowanie i ułatwianie badań naukowych na tymi elementami Holocaustu, które nie są jeszcze znane, ze szczególnym naciskiem na Europę Wschodnią. Projekt wspomoże również wysiłki krewnych ofiar Holocaustu, którzy starają się odnaleźć informacje na ich temat.

  W wypowiedzi z 16 listopada na temat uruchomienia projektu EHRI w Brukseli, Belgia, Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn stwierdziła: "Rok 2010 to bardzo odpowiedni moment na podjęcie inicjatywy EHRI, bowiem to czas, w którym świat upamiętnia 65. rocznicę wyzwolenia obozu w Oświęcimiu, potężnego symbolu Holocaustu. Nieco ponad 20 lat temu byliśmy świadkami ponownego zjednoczenia Europy, a wraz z nim otwarcia wielu archiwów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej."

  To ważne, aby projekt EHRI zapewnił dotarcie dowodów o Holocauście do jaźni każdego człowieka, młodego i starego, z Europy i spoza jej granic. "Nadal niestety są ludzie, którzy pod pozorem promowania badań naukowych i debaty, poddają w wątpliwość skalę, a nawet sam fakt Holocaustu" - podkreśliła Komisarz. "Nasza determinacja, aby już nigdy więcej nie doświadczyć takich okropności, jak Holocaust jest kamieniem węgielnym UE."

  Komisarz Geoghegan-Quinn przypomniała również o podpisaniu "Deklaracji z Terezina o powołaniu Europejskiego Instytutu Spuścizny Zagłady" przez Komisję Europejską i 46 państw w 2009 r. w Pradze, Czechy. Deklaracja zawiera niewiążący zestaw wytycznych mających na celu szybszą i bardziej przejrzystą restytucję dzieł sztuki oraz własności prywatnej i wspólnej, które odebrano siłą lub pod przymusem w czasie Holocaustu. Kładzie również nacisk na potencjał archiwów dotyczących Holocaustu jako siły napędowej badań naukowych i edukacji na temat Holocaustu i innych zbrodni nazistowskich.

  Projekt EHRI jest koordynowany przez NIOD, Holenderski Instytut Dokumentacji Wojny w Amsterdamie, Holandia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Barbara Teresa Engelking (ur. 22 kwietnia 1962 w Warszawie) – polska psycholog i socjolog. Zajmuje się badaniem historii getta warszawskiego, okupacyjnej Warszawy i zagłady Żydów. Jest autorką książek związanych z zagadnieniami Holocaustu. Prowadzi bazę danych getta warszawskiego. Jest profesorem i kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Muzeum Pamięci Holocaustu w Naceret Illit (hebr. מוזיאון השואה בנצרת עילית; ang. The Holocaust Memorial Museum) – muzeum historyczne położone w mieście Naceret Illit na północy Izraela. Muzeum jest poświęcone pamięci Holocaustu.

  Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ang. International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) – święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez reżim hitlerowski. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu – stowarzyszenie powstałe w 1991, grupujące wspólnotę osób ocalonych z Holocaustu, którzy urodzili się pomiędzy 1925 a 1945. Stowarzyszenie ma charakter edukacyjny i samopomocowy. Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Żydowskich w Polsce. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Dov Levin (ur. 1925 w Kownie) – żydowski historyk specjalizujący się w dziejach Żydów na terenie Europy Wschodniej oraz historii Holocaustu. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Historia Żydów w Szczecinie - liczy około 200 lat i wiąże się z ponownym osiedlaniem się ludności żydowskiej w mieście. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji i pomyślnej koniunktury dla szczecińskiej wspólnoty żydowskiej, ale również niemal całkowita eksterminacja podczas holocaustu.

  Franciszek Piper (ur. 1941) – polski historyk zajmujący się tematyką Holocaustu i obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jest autorem lub współautorem licznych prac naukowych nt. obozu. Piper wchodził w skład kolegium redakcyjnego Wydawnictwa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W latach 80-tych i do roku 2008 kierował Działem Historyczno-Badawczym Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

  Śmierć Zygielbojma - film dokumentalny Dżamili Ankiewicz z 2000 roku, ukazujący tragiczną historię życia żydowskiego działacza politycznego Szmula Zygelbojma. Szmul Zygielbojm popełnił 12 maja 1943 roku w Londynie samobójstwo w proteście wobec bezczynności świata wobec trwającego holocaustu.
  Film przedstawia rozmowy Reuvena Zygielbauma, najmłodszego brata Szmula, ze świadkami walki o interwencję świata zachodniego w obliczu holocaustu. W 2001 roku film Śmierć Zygielbojma otrzymał nagrodę na Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Krakowie. Deborah Esther Lipstadt (ur. 18 marca 1938) – amerykańska pisarka i historyk pochodzenia żydowskiego. Profesor Uniwersytetu Emory w Atlancie. Autorka książki Denying the Holocaust. W 1998 r. rewizjonista Holocaustu David Irving wytoczył jej przed brytyjskim sądem proces o oszczerstwo twierdząc, że jego wypowiedzi i publikacje zostały w książce Lipstadt fałszywie opisane jako zaprzeczanie Holocaustu. Proces zakończył się wygraną Lipstadt. Sędzia uzasadniając wyrok nazwał Irvinga antysemitą i promotorem neonazizmu podważając tym samym jego status jako poważnego badacza historii.

  Máire Geoghegan-Quinn (ur. 5 września 1950 w Galway) – irlandzka polityk, od lutego 2010 komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej José Barroso.

  Dodano: 18.11.2010. 16:26  


  Najnowsze