• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unikatowe rękopisy i księgi na wystawie w Muzeum w Gliwicach

  12.01.2012. 19:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Unikatowe rękopisy i księgi, znanych i cenionych historyków oraz historyków amatorów zajmujących się historią Śląska zostaną w piątek zaprezentowane w Muzeum w Gliwicach na wystawie poświęconej dawnym dziejopisarzom górnośląskim.
  Na wystawie "Dawni dziejopisarze górnośląscy. Wybrane postacie" będzie można obejrzeć kilkadziesiąt rękopisów, wydanych drukiem ksiąg, listów i notatek m.in. z przełomu XIX i XX wieku. Wiele z nich to dzieła nigdzie dotąd nie prezentowane, pochodzące zarówno z muzeów oraz zbiorów prywatnych.

  "Niektórzy z autorów tych dzieł byli zawodowymi historykami, ale wśród nich było także wielu domorosłych historyków. Nie umniejsza to jednak wartości ich spuścizny, ponieważ bardzo często wykorzystywali oni do pisania materiały źródłowe, które nie przetrwały do naszych czasów i tylko dzięki ich pracy możemy obecnie się z nimi zapoznać" - powiedział PAP kierownik działu historii Muzeum w Gliwicach, Damian Recław.

  Wizyta w gliwickim Muzeum będzie okazją, żeby obejrzeć rękopisy m.in. Colmara Grunhagena, Ezechiela Ziviera, Adolfa Haralda Stenzla, Alfonsa Perlicka, Carla Winklera, Artura Trunkhardta, a także Johannesa Chrząszcza i Benno Nietschego, który w 1886 roku napisał "Historię miasta Gliwice". Monografia Nietschego jest jedynym, jak dotąd, autorskim zarysem dziejów Gliwic.

  "W jednej gablocie będzie można obejrzeć zarówno stare jak i nowe wydanie "Historii miasta Gliwice" napisanej przez historyka-amatora Nietschego, który w jednym z gliwickich gimnazjów był nauczycielem matematyki, rachunków i greki. Ale to nie ma znaczenia w porównaniu z wiedzą, która tam (w monografii - PAP) jest zamknięta" - powiedział Recław.

  Na wystawie pojawią się także dzieła napisane przez autorów w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej oraz portrety wybranych historyków.

  Wystawa będzie otwarta do 15 kwietnia.

  Prezentowane na wystawie zabytki pochodzą ze zbiorów muzeów w Gliwicach, Raciborzu, Tarnowskich Górach, Chorzowie i Rybniku oraz z Archiwum Państwowego w Katowicach (jego oddziałów w Gliwicach i Pszczynie).

  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach – w muzeum znajdują się kolekcje odlewów artystycznych z brązu i żeliwa. Katalog wystawowy – wydawany przed każdą Wystawą Psów Rasowych w formie książki spis wystawców oraz psów biorących udział w wystawie psów. W katalogu zapisany jest również program sędziowania a także układ ringów. W katalogu podane jest imię każdego psa, jego przydomek hodowlany, data urodzenia, maść, numer rejestracyjny i rodowodu, informacja o rodzicach, nazwisko hodowcy a także dane właściciela psa. Na wystawie każdy pies ma swój numer katalogowy, który również jest uwzględniony w katalogu. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – muzeum, którego historia sięga początków XX wieku. Oddziałami muzeum są Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej. Muzeum co roku uczestniczy w Nocy Muzeów.

  Mury obronne w Gliwicach - średniowieczne miejskie mury obronne otaczające Starówkę w Gliwicach, jedne z najlepiej zachowanych na Śląsku. Biblioteka Baworowskich – XVII-wieczny pałac rodziny Baworowskich we Lwowie, w którym w XIX wieku powstała prywatna Biblioteka Baworowskich. Była jedną z największych polskich bibliotek, z tysiącami książek, rękopisów i dokumentów historycznych. Obecnie mająca charakter muzeum. Była ważnym warsztatem pracy dla polonistów i historyków.

  Katalog wystawy – wydawnictwo, towarzyszące wystawie, najczęściej sztuki. Zawiera wtedy notę biograficzną wystawiającego artysty, reprodukcje jego dzieł oraz często recenzję twórczości. Katalogi wystaw wydają muzea oraz placówki wystawiennicze i galerie. Czasami są to szczegółowe opracowania wystawianych zbiorów. Zawierają wówczas ich fotografie, wymiary, datowanie, informację o ich pochodzeniu, a także bibliografię dotyczącą wystawianych obiektów. The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają:

  Muzeum Sztuki w Łodzi – muzeum w Łodzi, którego główną osią programową jest badanie i prezentowanie sztuki awangardowej oraz progresywnych zjawisk artystycznych. Instytucja posiada trzy oddziały: ms1, ms2 oraz Muzeum Pałac Herbsta. Założone w 1930 r. jest jednym z najstarszych do dziś istniejącym muzeów, kolekcjonującym sztukę awangardową. W 1998 roku Muzeum Sztuki w Łodzi zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem 53. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie – jedno z najstarszych muzeów w Polsce, otwarte w 1878. Jego początki sięgają roku 1801 i zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej, prezentowanych w jej puławskim muzeum. Z końcem XIX wieku zbiory przeniesiono do Krakowa.

  Gliwickie Metamorfozy - Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic - jest organizacją zrzeszającą pasjonatów lokalnej historii. Celem priorytetowym stowarzyszenia jest odbudowa Cmentarza Hutniczego a ponadto upowszechnianie wiedzy o historii miasta Gliwice i regionu śląskiego.

  Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy działający przy Politechnice Śląska w Gliwicach. Został założony w 1945 roku.

  Kościół św. Jerzego w Gliwicach – zabytkowy kościół w Gliwicach w dzielnicy Ostropa, ok. 6 km na zachód od centrum miasta. Kościół przynależy do parafii św. Ducha w Gliwicach-Ostropie, w diecezji gliwickiej, dekanat Gliwice-Ostropa. Muzeum wirtualne, muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu prezentacji zbiorów. Wirtualne muzeum może być częścią muzeum tradycyjnego (np. w postaci witryny internetowej) lub jednostką niezależną, istniejącą tylko w cyberprzestrzeni. W przypadku muzeów tradycyjnych, wirtualne muzeum jest metodą na dotarcie do szerszej liczby zwiedzających. Osoby zainteresowane określoną dziedziną mogą zapoznać się ze zbiorami i w ten sposób zostać zachęcone do odwiedzenia muzeum tradycyjnego. Z kolei osoby, które już odwiedziły dane muzeum tradycyjne, mogą wykorzystać muzeum wirtualne jako źródło wiedzy poszerzając informacje uzyskane podczas wizyty. Również dzięki wirtualnym wystawom, muzeum może zaprezentować swoje zbiory osobom, które nie są w stanie zwiedzić muzeum tradycyjnego: niepełnosprawnym lub osobom mieszkającym daleko do siedziby muzeum.

  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – regionalne muzeum powstałe w 1935 r. Gromadzi ponad 240 000 eksponatów. W muzeum wydzielono oddział etnograficzny. Poza głównym oddziałem usytuowanym w gmachu przy ul. 3 Maja, częściami muzeum są placówki pod nazwami Muzeum Etnograficzne oraz Muzeum Historii Miasta, której główną atrakcją jest Podziemna Trasa Turystyczna pod rynkiem oraz stała wystawa obejmująca eksponaty od XIV w. do czasów II wojny światowej. Dodatkowym oddziałem jest także Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia w Gwoźnicy Dolnej. Kościół Wniebowzięcia NMP w Gliwicach – drewniany, zabytkowy kościół parafialny obrządku rzymskokatolickiego w Gliwicach, w dekanacie Gliwice w diecezji Gliwickiej. Kościół znajduje się na dawnym Cmentarzu Starokozielskim przy ul. Kozielskiej 29.

  Dodano: 12.01.2012. 19:53  


  Najnowsze