• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unikatowe znalezisko ponad 40 dział na dnie Bałtyku

  21.06.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unikatowe znalezisko ponad 40 dział żeliwnych z XVIII wieku odkryto na dnie Bałtyku, w odległości ponad 30 mil morskich od brzegu na wysokości Ustki (Pomorskie). 12 z nich zostało już wydobytych na ląd, z czego cztery poddanych jest zabiegom konserwatorskim.

  ,,Nie mieliśmy do tej pory żadnego takiego obiektu w naszych zbiorach. Odnalezione działa zostały wykonane w Szwecji w 1772 r. i służyły statkowi jako balast" - powiedziała w poniedziałek dziennikarzom kierownik działu Badań Podwodnych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Iwona Pomian.

  Największe działa mają 3,70 metrów długości, najmniejsze są o metr krótsze. Ważą od półtorej do dwóch ton.

  Do odkrycia broni doszło rok temu podczas badania dna Bałtyku przez statek Instytutu Morskiego w Gdańsku w związku z planowaną w tym miejscu przez jedną z firm budowę morskiej farmy wiatrowej. Przez ostatnie dwa tygodnie trwały prace związane z wydobyciem z wody dział, leżących na głębokości 42 metrów.

  Na ląd wyciągnięto 12 armat, z czego 8 zostało już umieszczonych w podwodnym skansenie archeologicznym Centralnego Muzeum Morskiego na Zatoce Gdańskiej. Pozostałe będą teraz dokładnie konserwowane przez muzealników. Będą do obejrzenia w muzeum prawdopodobnie za kilka lat.

  Pomian dodała, że pozostałe ponad 30 dział prawdopodobnie pozostanie na dnie Bałtyku; miejsce to będzie tylko stale kontrolowane, aby nie doszło do kradzieży obiektów.

  Na razie niewiele można powiedzieć o samym statku, który przewoził działa.

  ,,Pierwszy raz od czasu, gdy pracuję w muzeum spotkałam się z sytuacją, że mamy potężne znalezisko, ale bez statku, bo to, co jest po spodem jest za małe, żeby nazwać wrakiem" Według Pomian, możliwa jest hipoteza, że resztki statku zostały rozerwane przez sieci rybackie. "Mamy wiele wraków zniszczonych w ten sposób, ale nawet wtedy leżą obok jakieś kawałki, coś wystaje, a tu nie ma nic" - wyjaśniła Pomian.

  W odległości ok. 700 metrów od dział natrafiano też na resztki innego statku. W jego wraku znaleziono m.in. bardzo dobrze zachowane fajansowe naczynia kuchenne, produkcji szkockiej, datowane na połowę XIX wieku.

  PAP - Nauka w Polsce

  rop/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum mieści się w przejętym przez państwo poewangelickim kościele świętych Piotra i Pawła z XV wieku. Budynek muzeum usytuowany jest w samym centrum miasta, nieopodal portu, w posiadaniu Centralnego Muzeum Morskiego znajduje się od roku 1972. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – do 2000 r. istniejące pod nazwą Muzeum Historii Miasta Gdańska. Instytucja gromadząca zbiory dokumentujące historię Gdańska od średniowiecza do XX wieku. Muzeum zostało utworzone 31 marca 1970 uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. SV Dar Pomorza (Biała Fregata) – trzymasztowy żaglowiec szkolny (fregata) zakupiony przez społeczeństwo Pomorza w 1929 dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Obecnie jest to statek-muzeum, oddział Centralnego Muzeum Morskiego.

  Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy: W Świdnicy istnieje jedyne w Polsce, unikatowe całkowicie prywatne Muzeum Broni i Militariów. Placówka ta istnieje od 2001 roku, lecz jej historia sięga roku 1999 kiedy to uzyskała statut nadania od ówczesnego Ministra Kultury. Właścicielem i twórcą muzeum jest Stanisław Gabryś. W Muzeum zgromadzono ponad 1000 sztuk militariów, w tym około 150 sztuk broni strzeleckiej, maszynowej i przeciwpancernej od pierwszych karabinów iglicowych XIX wieku do broni lat pięćdziesiątych XX wieku. Ogrom eksponatów datowanych jest na czasy II wojny światowej. Na wystawach możemy oglądać takie eksponaty jak karabiny, pistolety, rewolwery, moździerze, moździerze okopowe, pistolety maszynowe. Część zgromadzonych obiektów jest unikatowe w skali kraju. W ciągu najbliższego czasu do muzeum trafi broń będąca na wyposażeniu Wojska Polskiego po 1945 roku. Będą to czołgi, samoloty, wozy opancerzone czy armaty. Niedawno trafiła do muzeum stacja radarowa RW-31. Muzeum prowadzi także dział dydaktyczny, który wygłasza prelekcje na tematy broni i militariów, oferuje usługi przewodnicze, a niedługo zostanie oddany dział Twierdzy Świdnickiej. Dodatkową atrakcją jest przymuzealna strzelnica na której można spróbować swych sił strzelając bronią krótką, maszynową i pneumatyczną. Muzeum Ziemi Sierkowice - powstała w 1993 roku placówka muzealna w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach obejmuje swoim zainteresowaniem teren ziemi sierakowickiej i jej wielopokoleniową spuściznę kulturową. W zbiorach muzeum znajdują się przede wszystkim eksponaty związane z gospodarstwem domowym, rolnictwem obrzędowością i sztuka ludową oraz dokumenty. Do roku 2006 Muzeum zgromadziło ponad 500 eksponatów Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy) i edukacyjną (lekcje muzealne).

  Muzeum Historii AGH i Techniki – uczelniane muzeum działające od roku 1960 w ramach powstałej trzy lata wcześniej jednostki "Ośrodek Historii Techniki z Muzeum AGH". Eksponaty muzealne pogrupowane są w cztery działy: Moai – rodzaj posągów wykonanych ze skał o pochodzeniu wulkanicznym (tuf wulkaniczny), przez mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Figury są monolityczne. Niektóre ważą nawet ponad 20 ton i mają ponad 6 metrów wysokości. Największy z moai – tzw. Paro miał ok. 10 metrów wysokości i ważył 75 ton. Znaleziono też jedną figurę, która została niedokończona (wys. 21 metrów, waga ok. 270 ton).

  Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku (SKPT Gdańsk) – studenckie koło przewodnickie, działające od 1971 roku przy Politechnice Gdańskiej oraz Oddziale Studenckim PTTK. Działalność SKPT Gdańsk skupia się na szkoleniu kadry przewodnickiej wywodzącej się w większości z trójmiejskiego środowiska akademickiego. W trakcie ponad 40-letniej działalności do Koła przyjęto ponad 250 osób. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego powstało z przekształconego Działu Wydawniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. Oficyna zajmuje się przede wszystkim wydawaniem podręczników akademickich, rozpraw, monografii oraz publikacji ciągłych i dokumentacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego. Jest najstarszą i największą oficyną wydawniczą działającą w Trójmieście i w całym regionie Polski Północnej. W ciągu 30 lat działalności wydała ponad 2 200 tytułów o łącznym nakładzie bliskim miliona egzemplarzy.

  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – placówka muzealna, utworzona w 1953 jako dział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. W czerwcu 1958, po uzyskaniu własnej siedziby, przekształcona została w Oddział Archeologiczny. Od 1 stycznia 1962 funkcjonuje jako samodzielne muzeum. Gromadzi zbiory dokumentujące: pradzieje północnej Polski, kulturę materialną mieszkańców Gdańska i Pomorza Gdańskiego, od wczesnego Średniowiecza po czasy nowożytne; bursztyn i wyroby z bursztynu, od pradziejów po współczesność; kulturę materialną dawnych i obecnych mieszkańców Sudanu.

  Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – to najmłodszy z oddziałów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum na swoich wystawach prezentuje historię szkutnictwa i rybołówstwa nad Zalewem Wiślanym. Do najciekawszych eksponatów muzeum należy oryginalny, w pełni wyposażony warsztat szkutniczy rodziny Schmidtów z miejscowości Łaszka k. Sztutowa oraz barkas - jednostka o napędzie żaglowym wykorzystywana do połowów jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. W muzeum można zobaczyć także tradycyjne łodzie rybackie z okolic Zalewu, a także unikatowy ślizg lodowy Ludowy 8 - zwany także od nazwiska konstruktora Weilandem. Muzeum znajduję się przy ulicy Rybackiej.

  Lista najwyższych budynków w Nowym Orleanie: Nowy Orlean jest miastem na południu USA. Pierwszy budynek mający więcej niż 100 metrów wysokości powstał tutaj w roku 1969. Zapoczątkował tym samym erę budownictwa wysokościowców w tym mieście. Jak w większości miast amerykańskich, bardzo dużo budowało się tu w latach 70. i 80. Ostatni budynek znajdujący się wśród najwyższych w Nowym Orleanie powstał w roku 1987. Od tamtego czasu nie dzieje się tutaj zbyt wiele. Obecnie także nie trwa budowa żadnego obiektu który swoją wysokością przekraczałby chociaż 100 metrów. Żaden ze znajdujących się tu budynków nie figuruje ani na liście najwyższych w kraju, ani na świecie. Jeden tylko, przekracza 200 metrów wysokości. Jest to One Shell Square, który od czasu swego ukończenia w 1972 roku jest tu na pierwszym miejscu. Natomiast budynków wznoszących się na ponad 100 metrów jest w tym mieście obecnie ponad 20. Muzeum Przyrodnicze w Krakowie i Aquarium – zlikwidowane, działające w latach 2008-2012 prywatne akwarium z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 9, w budynku Muzeum Przyrodniczego. Aquarium zajmowało jedynie pomieszczenia Muzeum, nigdy nie działało w jego imieniu. Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN jest aktualnie otwarte dla zwiedzających.

  Działania polityczne – takim mianem można określić działania ludzi w polityce. Za działania polityczne uważa się racjonalne, kontrolowane i dobrowolne czynności podmiotu realizującego swoje potrzeby i interesy związane w sposób bezpośredni lub pośredni z władzą polityczną. Działania polityczne charakteryzują się tym, że podmiot może świadomie i samodzielnie wybrać czas, miejsce i sposób postępowania. Istotą działań politycznych podmiotu polityki (np. partii politycznej) jest sprawowanie (samodzielnie lub w koalicji) władzy politycznej albo też wywieranie wpływu na ośrodki decyzji politycznych (np. rząd, parlament) w warunkach walki, kompromisów lub współpracy. Działania polityczne są podejmowane przede wszystkim z zamiarem osiągnięcia korzystnych dla danego podmiotu stanów (skutków) w sferze politycznej, ekonomicznej, socjalnej, kulturowej. Działania polityczne mają wiele przejawów w życiu politycznym. Żuraw (niem. Krantor) – zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków od 18.12.1959) dźwig portowy Gdańska, usadowiony pomiędzy pylonami Bramy Szerokiej nad Motławą. Jest jedną z filii Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

  Muzeum Przyrodnicze w Krakowie i Aquarium – zlikwidowane, działające w latach 2008-2012 prywatne akwarium z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 9, w budynku Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Aquarium zajmowało jedynie pomieszczenia Muzeum, nigdy nie działało w jego imieniu. Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN jest aktualnie otwarte dla zwiedzających. Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie jest jedynym na świecie muzeum ubezpieczeń. Znajduje się przy ulicy J. Dunajewskiego 3. Przedstawia ponad dwustuletnią historię istnienia i działalności polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

  Dodano: 21.06.2011. 00:19  


  Najnowsze