• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawiono głaz na pamiątkę pokoju toruńskiego

  18.05.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Głaz upamiętniający zawarcie pierwszego traktatu pokojowego między Polską a Krzyżakami ustawiono w Toruniu, gdzie doszło 600 lat temu do podpisania dokumentu. Miasto ustanowiło rok 2011 "Rokiem pokoju toruńskiego".


  Głaz z tablicą upamiętniającą zawarcie I pokoju toruńskiego ustawiono na Kępie Bazarowej, która przed sześciuset laty stanowiła scenerię ważnego wydarzenia dla historii Polski i historii Torunia. W tym miejscu 1 lutego 1411 roku prowadzono rokowania w sprawie traktatu pokojowego między Polską i Litwą a Krzyżakami, kończącego wielką wojnę z lat 1409-1411.

  "W związku z okrągłą, 600. rocznicą tego wydarzenia i jednocześnie 545. rocznicą zawarcia II pokoju toruńskiego, rok 2011 upływa w Toruniu pod hasłem +Toruń miastem pokoju+. Jest to doskonała okazja do promowania Torunia jako miasta otwartego, tolerancyjnego i posiadającego znaczący kapitał historyczny" - podkreślił prezydent Torunia Michał Zaleski.

  Z okazji przypadających w tym roku rocznic zawarcia traktatów pokojowych z Krzyżakami w lutym prezentowano zachowane dokumenty na specjalnej wystawie w toruńskim ratuszu. Oba średniowieczne dokumenty przechowywane są w zbiorach Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.

  Pierwszy pokój toruński, podpisany 1 lutego 1411 r., zakończył "wielką wojnę" z Zakonem Krzyżackim trwającą od 1409 do 1411 r. Negocjacje pokojowe toczyły się na wyspie wiślanej pod Toruniem. Na mocy traktatu wszystkie ziemie i grody, zagarnięte podczas wojny przez obie strony, miały zostać zwrócone. Poza tym król polski i wielki książę litewski otrzymali dożywotnio Żmudź, a Ziemia Dobrzyńska pozostała w granicach Korony. Ziemia michałowska, chełmińska, Nieszawa, Murzynowo i Orłowo miały pozostać w posiadaniu zakonu.

  Drugi pokój toruński, z 19 października 1466 r., jest głównym dokumentem kończącym wojnę trzynastoletnią. W myśl postanowień aktu zakon przekazywał Polsce ziemię chełmińską, michałowską i Pomorze Gdańskie oraz rezygnował z północno-zachodniej części Prus z Malborkiem i Elblągiem, a wielki mistrz stawał się księciem i radcą-senatorem Królestwa Polskiego i każdy nowo wybrany jego następca miał obowiązek składać przysięgę wierności królowi polskiemu. OLZ

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  I pokój toruński – traktat pokojowy zawarty 1 lutego 1411 na wiślanej wyspie Kępa Bazarowa w Toruniu, między Polską i Litwą a Krzyżakami, kończący tzw. wielką wojnę z lat 1409-1411.

  I pokój toruński – traktat pokojowy zawarty 1 lutego 1411 na wiślanej wyspie Kępa Bazarowa w Toruniu, między Polską i Litwą a Krzyżakami, kończący tzw. wielką wojnę z lat 1409-1411.

  Ziemia zawkrzeńska"Zawkrze" (ziemia zawkrzeńska) – niewielka kraina historyczna Polski położona na północno-zachodnim Mazowszu; jej stolicą jest Szreńsk. W okresie rozbicia dzielnicowego wchodziła w skład Księstwa płockiego. W latach 1384-1399 i 1407-1411 Zawkrze zostało zastawione przez księcia Siemowita IV na rzecz Zakonu Krzyżackiego. Mazowsze odzyskało Zawkrze na mocy postanowień I Pokoju toruńskiego.

  Zawkrze"Zawkrze" (ziemia zawkrzeńska) – niewielka kraina historyczna Polski położona na północno-zachodnim Mazowszu; jej stolicą jest Szreńsk. W okresie rozbicia dzielnicowego wchodziła w skład Księstwa płockiego. W latach 1384-1399 i 1407-1411 Zawkrze zostało zastawione przez księcia Siemowita IV na rzecz Zakonu Krzyżackiego. Mazowsze odzyskało Zawkrze na mocy postanowień I Pokoju toruńskiego.

  Ziemia michałowska (łac. Terra Michaloviensis) – dawna jednostka terytorialna w dawnej Polsce. Obejmowała tereny dzisiejszych powiatów: brodnickiego, nowomiejskiego, część iławskiego i działdowskiego.W okresie rozbicia dzielnicowego związana z Mazowszem, a od 2 poł. XIII wieku z Ziemią chełmińską znajdującą się pod kontrolą krzyżacką. Od XV wieku ponownie w granicach Królestwa Polskiego. Nazwa pochodzi od Michałowa – w średniowieczu grodu osłaniającego ziemie polskie przed atakiem Prusów, który po zniszczeniu pożarem został wchłonięty przez Brodnicę. W XIV i XV wieku Ziemia michałowska stanowiła niejednokrotnie przedmiot sporu polsko-krzyżackiego. Po powrocie tego obszaru do Królestwa Polskiego na mocy II pokoju toruńskiego w 1466 r. ziemia michałowska wchodziła w skład Województwa chełmińskiego jako powiat michałowski, w którym istniały:

  Państwo zakonu krzyżackiego [w Prusach] (niem. Deutschordensland in Preußen albo Deutschordensstaat in Preußen) – suwerenne państwo niemieckiego zakonu krzyżackiego założone około 1226 roku. Państwo zakonne było państwem, które przez setki lat obejmowało nie tylko ziemie Prusów, ale także Łotwę i Estonię. Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 roku Zakon oddał Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, a także Warmię i stolicę Malbork, które nazwano Prusami Królewskimi, a pozostałe pod władzą krzyżacką ziemie określano odtąd jako Prusy Zakonne.

  Prusy Zakonne (faktycznie państwo zakonu krzyżackiego [w Prusach] albo Prusy Krzyżackie, niem. Deutschordensland in Preußen albo Deutschordensstaat in Preußen) – suwerenne państwo niemieckiego zakonu krzyżackiego założone około 1226. Państwo Zakonne było państwem, które przez setki lat obejmowały nie tylko ziemie Prusów, ale także Łotwę i Estonię (Łotwę i Estonię do czasu, gdy zakon krzyżacki w Prusach nie przejął zakonu kawalerów mieczowych). Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 r. zakon oddał Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, a także Warmię i stolicę Malbork.

  Dodano: 18.05.2011. 00:11  


  Najnowsze