• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • VI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie w najbliższy weekend

  09.06.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Szósta edycja festiwalu w Lądzie nad Wartą zatytułowana ,,Misje, kościoły, klasztory" odbędzie się 12-13 czerwca. Tym razem impreza poświęcona zostanie przełomowemu wydarzeniu znanemu Polakom z podręczników historii, czyli przyjęciu chrztu przez Mieszka I w 966 roku i dalszej, trudnej misji chrystianizacji pogan przez biskupa Jordana.

  ,,Jaka jest znajomość Polaków opisywanych wydarzeń?  Czy sprowadza się ona do suchych dat zapamiętanych w szkole czy może sięga głębiej? Czym były misje w średniowieczu, a czym są one teraz?  Z jakimi wyzwaniami zmagali się ówcześni misjonarze? W jaki sposób słowiańscy mieszkańcy Polski przyjmowali nową religię i jak wpływała ona na ich życie?" - to pytania na które pragną odpowiedzieć organizatorzy VI Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie.

  Podobnie jak w poprzednich edycjach, imprezy silny akcent zostanie położony na edukację. Planowane są wykłady popularnonaukowe z udziałem najwybitniejszych znawców tematu, wystawa archeologiczna, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy z nagrodami (w tym wielki test historii o początkach Polski i chrześcijaństwa w naszym kraju), inscenizacje historyczne, seanse filmowe (m. in. projekcje filmów pt. ,,Gniazdo" i ,,Bolesław Śmiały"), zwiedzanie klasztoru oraz wycieczki do miejsc, w których funkcjonowały najstarsze kościoły w Lądzie. Nie zabraknie też wydarzeń o charakterze kulturalnym - spektakli teatralnych oraz koncertów muzyki dawnej i etnicznej, które od początku stanowią znak rozpoznawczy festiwali lądzkich.

  Grupy odtwórstwa historycznego zrekonstruują życie w piastowskim grodzie i na podgrodziu, gdzie zwiedzający będą mogli zobaczyć warsztaty rzemieślnicze, kramy kupieckie oraz strzegących ich bezpieczeństwa wojów.

  Lądzkie święto Słowian i Cystersów to największa impreza kulturalna w regionie, w której biorą udział turyści z całej Polski, a nawet zza granicy. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku i nosiła tytuł ,,Budujemy gród i klasztor w Lądzie". Festiwal zlokalizowano w Lądzie nieprzypadkowo.  Miejscowość odegrała ważną rolę, jako jeden z ośrodków kształtowania się państwa piastowskiego, a następnie rozwoju życia monastycznego i kultury cysterskiej w Polsce. Świadectwem jego wielkiej historii są pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu na Rydlowej Górze oraz klasztor pocysterski, wznoszący się nad urwistym brzegiem Warty.

  Szczegółowy program imprezy dostępny na oficjalnej stronie projektu: http://www.festiwal-lad.pl

  SZZ
        
  PAP - Nauka w Polsce

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy "Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin" z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”). Tour de France 2014 będzie 101 edycją wyścigu. Odbędzie się między 5 a 27 lipca 2014 roku. Będzie składać się z 21 etapów. Wyścig rozpocznie się w Wielkiej Brytanii, gdzie rozegrane zostaną pierwsze trzy etapy. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Kasztelania to największa tego typu impreza odbywająca się na północnym Mazowszu. Organizatorami festiwalu są: Dom Kultury w Sierpcu, Burmistrz Sierpca oraz Rada Miejska Sierpca. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1996 roku z inicjatywy Roberta Chojnackiego, który przez wiele lat był dyrektorem artystycznym festiwalu. Następnie funkcję dyrektora artystycznego pełniła Jagoda Chojnacka. Gospodarzem festiwalu jest Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka".

  Opactwo cystersów w Lądzie – zabytkowy zespół klasztorny w Lądzie, dawny klasztor cystersów, obecnie placówka salezjanówWyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. 1 lipca 2009 roku obiekt uznany za Pomnik historii. Znajduje się na Szlaku Cysterskim. Mistrzostwa Świata Bezdomnych w Piłce Nożnej – międzynarodowa impreza piłkarska, w której biorą udział drużyny składające się wyłącznie z osób bezdomnych. Jest to impreza coroczna, do 2008 odbyło się sześć edycji tej imprezy. W 2013 organizatorem imprezy będzie Poznań.

  W 2005 roku odbyła się 14. edycja festiwalu Yach Film. Równolegle odbyły się trzy imprezy dodatkowe: Festiwal Muzycznych Filmów Animowanych Krajów Skandynawskich i Nadbałtyckich (5. edycja), Festiwal Wideoklipów Dziecięcych Mały Jaś (8. edycja) i Festiwal Filmów Sportów Ekstremalnych "Zajawka" (2. edycja). Festiwale w Bydgoszczy: W Bydgoszczy odbywa się co roku blisko 100 festiwali, przeglądów i cyklicznych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym. Większość z nich dotyczy szeroko pojętej kultury muzycznej, a pozostałe obracają się w kręgu teatru, tańca, filmu, plastyki, sztuki nowoczesnej. Każdego dnia placówki oraz stowarzyszenia kulturalne oferują bydgoszczanom co najmniej kilka wydarzeń, w których można brać udział. Oprócz tego kilkanaście razy w roku organizowane są masowe festyny i imprezy plenerowe, połączone z działalnością kulturalną, rozrywkową oraz rekreacyjno-sportową. Mają one miejsce głównie na terenie Starego Miasta i Śródmieścia, w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku oraz na terenie niektórych bydgoskich dzielnic.

  Weekend z historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu – impreza cykliczna, organizowana w Poznaniu, której celem jest pogłębienie świadomości historycznej mieszkańców, upowszechnienie historii Poznania a także ukazanie miejsc ważnych dla historii nie tylko miasta, ale całego narodu. Zwyczajowo na program weekendu składają się: wykłady historyczne, koncerty, wystawy okolicznościowe, inscenizacje historyczne, akcje plastyczne dla dzieci oraz wycieczki z przewodnikiem. Udział we wszystkich atrakcjach weekendu jest bezpłatny. Każdy weekend z historią poprzedza akcja edukacyjna prowadzona w poznańskich szkołach i przedszkolach. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które działa w ścisłej współpracy z partnerami programu. Malborski Przegląd Muzyczny to festiwal muzyczny odbywający się w Malborku w Osadzie Zamczysko, Miejskim Domu Kultury, pubie Nemrod. Zainaugurował w roku 2003. Impreza co roku rozpoczyna się wiosną i trwa do przełomu sierpnia i września. Podczas eliminacji prezentują się młode zespoły z całego kraju. Najlepsze, wybrane przez jury kwalifikują się do finału. Idea imprezy polega na pomocy w promocji młodych artystów (m.in. poprzez lokalne media) oraz zainteresowaniu młodzieży kulturą, nauczeniu otwartości (na festiwalu prezentują się formacje różnorodne stylistycznie) i wciągnięciu we współtworzenie swojego krajobrazu kulturalnego (nad imprezą pracują młodzi wolontariusze).

  Produkcja SsangYonga SUT ma się rozpocząć na początku 2012 roku. SUT będzie pick-upem, następcą modelu Actyon Sports. Auto będzie oferowane z 2-litrowym silnikiem diesla. Jednostka będzie dysponować mocą 155 KM i 360 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Współpracować z nią będzie 6-stopniowa skrzynia manualna. SsangYong SUT zostanie wyposażony w napęd na dwa lub na cztery koła.

  Wesela nie będzie - polski film psychologiczny z 1978 roku na podstawie opowiadania Ryszarda Binkowskiego Latoś wesel nie będzie.

  Przegląd Teatrów Małych Form "Kontrapunkt" - coroczny międzynarodowy festiwal teatralny organizowany w miesiącach wiosennych w Szczecinie. Pierwsza edycja przeglądu odbyła się w 1966 roku (jako Szczeciński Przegląd Teatralny), z czasem nazwę festiwalu zmieniono dla podkreślenia zderzenia różnych nurtów i formacji teatralnych. Festiwalowi towarzyszy sesja teatrologiczna oraz liczne imprezy (wystawy, koncerty, seanse filmowe, performance) organizowane przez szczecińskie środowiska artystyczne. Festiwal Kultury Pogranicza Folkowisko - impreza kulturalna odbywająca się we wsi Gorajec leżącej na Roztoczu. Celem imprezy jest kultywacja dziedzictwa kulturowego narodów zamieszkujących Galicję przed II wojną światową. Organizatorem Festiwalu są miejscowi aktywiści ze Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza FOLKOWISKO działający we współpracy z Ośrodkiem Wczasowym Chutor Gorajec, Radą Sołecką Gorajca oraz organizacjami pozarządowymi. Oficjalną stroną festiwalu jest portal www.folkowisko.pl

  Dodano: 09.06.2010. 00:17  


  Najnowsze