• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W internecie udostępniono prywatne archiwum naukowe prof. Józefa Kostrzewskiego

  20.04.2010. 00:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  8500 dokumentów, należących do prywatnego archiwum naukowego jednego z najwybitniejszych polskich archeologów, prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969), można już obejrzeć na stronie internetowej poznańskiego Muzeum Archeologicznego. Projekt udostępnienia unikatowego zbioru był możliwy dzięki wsparciu finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Prof. Józef Kostrzewski był współzałożycielem Uniwersytetu Poznańskiego, badaczem słynnej pradziejowej osady obronnej w Biskupinie, wieloletnim dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a także kierownikiem Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Poznańskiego.

  Prezentowane w formie cyfrowej archiwum (http://www.muzarp.poznan.pl/kostrzewski/) powstawało przez kilkadziesiąt lat, aż do śmierci badacza.

  Zawiera obszerny zespół dokumentów o charakterze historycznym -szczegółowa dokumentacja działalności naukowej jego twórcy, jak i dokumentów źródłowych w postaci bogatego plonu kwerend w wielu, często nie istniejących już dziś, muzeach lokalnych, szczególnie tych położonych po obu stronach międzywojennej granicy polsko-niemieckiej, a także wyciągi z regionalnej literatury archeologicznej, obecnie niemal niedostępnej. Dokumenty składają się głównie z odręcznych notatek, ale również szkiców i fotografii.

  Zdaniem inicjatora projektu, dr. Andrzeja Prinkego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, walory te sprawiają, że archiwum to jest nadal aktualnym i cennym źródłem dla współczesnego badacza.

  "Udostępnione przez nas archiwum posiada dwojaką wartość: historyczną - zapoznajemy się z warsztatem pracy wielkiego, polskiego archeologa, i praktyczną - wiele z informacji w archiwum jest nadal bardzo cennych dla współczesnych badań archeologicznych" - mówi dr Prinke.

  Cyfrową wersję archiwum wyposażono w mechanizmy szybkiego wyszukiwania dokumentów - indeksy, bazę danych oraz uzupełniono wyborem publikacji ilustrujących postać, działalność i dorobek Józefa Kostrzewskiego.

  "Taka forma prezentacji archiwum daje dogodny i sprawny dostęp do danych, które dla wielu naukowców, głównie archeologów, były wcześniej prawie nieosiągalne. Ręczne przeszukiwanie archiwum było uciążliwe, gdyż tysiące stron zostały podzielone przez jego twórcę jedynie ze względu na układ chronologiczny" - wyjaśnia dr Prinke.

  Przygotowano również anglojęzyczną wersję strony.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/ kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Dyskusja Wikipedysty:Radomil: Archiwum 1 |Archiwum 2 |Archiwum 3 |Archiwum 4 |Archiwum 5 |Archiwum 6 |Archiwum 7 |Archiwum 8 |Archiwum 9 |Archiwum 10 |Archiwum 11 |Archiwum 12 |Archiwum 13 |Archiwum 14 |Archiwum 15 |Archiwum 16 |Archiwum 17 |Archiwum 18 |Archiwum 19 |Archiwum 20 Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.

  Archiwista, archiwariusz (łac. archi(v)um - archiwum, gr. archeíon - gmach rządowy, l.mn. archeía - archiwa, archē - przyczyna) - pracownik, kustosz archiwum, znawca zbiorów archiwalnych. Jest to zawód wiążący się z działaniami mającymi na celu przechowywanie dokumentów dla ich późniejszego udostępniania. Archiwistę zatrudniają m.in. urzędy państwowe, instytucje, zakłady pracy. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - archiwum, a jednocześnie jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujące się gromadzeniem zbiorów dotyczących jego przeszłości oraz poprzedników tej uczelni, a także akt studenckich i pracowników uczelni. Zostało założone 1 października 1950 roku. Mieści się obecnie przy ul. Szewska 50/51 we Wrocławiu.

  Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich powstało w 2001 r. w Poznaniu. Celem instytucji jest utrwalanie w pamięci społeczeństwa dorobku i tradycji polskich korporacji akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ideowo-wychowawczego. Archiwum gromadzi materiały, informacje i pamiątki związane z działającymi w okresie 1816-1989 polskimi korporacjami akademickimi oraz dane biograficzne zmarłych członków korporacji, a także wspiera rozwój współczesnych polskich korporacji akademickich. Od 2007 r. prowadzone jest Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Archiwum Państwowe w Poznaniu – archiwum państwowe w Poznaniu utworzone w 1919 w oparciu o niemieckie archiwum państwowe (Staatsarchiv Posen) utworzone w 1869.

  Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych. Archiwum z komiksami jest typem archiwum przeznaczonym do uporządkowanego wyświetlania obrazów, w szczególności komiksów. Idea ta została upowszechniona dzięki programowi CDisplay.

  Archiwum 1 Archiwum 2 Archiwum 3 Archiwum 4 (23 VI-13IX 2007) Archiwum 5 (14 IX - 30 X 2007) Archiwum 6 (31 X 2007 - 16 XII 2007) Archiwum 7 (16 XII 2007 - 12 II 2008) Archiwum 8 (13 II - 20 V 2008) Archiwum 9 (20 V - 30 IX 2008) Archiwum 10 (30 IX 2008 - 31 I 2009) Archiwum 11 (1 II 2009 - IV 2009) Archiwum 12 (V 2009 - VII 2010) Archiwum 13 (VII 2010 - X 2011) Archiwum 14 (X 2011 — I 2012) Archiwum 15 (I 2012 — IX 2012) Archiwum 16 (IX 2012 - 19 I 2013) Archiwum 17 (I - X 2013)

  Archiwum Oświecenia w Warszawie – archiwum państwowe w Warszawie powstałe w 1915 r. do opieki nad pozostawionym archiwum rosyjskiego Okręgu Naukowego Warszawskiego. Po I wojnie światowej archiwum weszło do polskiej sieci archiwalnej pod nazwą Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, od 1936 r. Archiwum Oświecenia Publicznego.

  Archiwum Państwowe w Koszalinie rozpoczęło działalność w 1961 roku i do roku 1983 nosiło nazwę Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie. Obecnie posiada dwa Oddziały Zamiejscowe w Słupsku i Szczecinku, zasięgiem działania obejmuje obszary dawnych województw koszalińskiego i słupskiego. Zasób Archiwum – razem z Oddziałami Zamiejscowymi – to 1850 zespołów archiwalnych i 4170 metrów bieżących akt z lat 1433-2003. Zespół archiwalny według oficjalnej definicji, stosowanej w polskiej archiwistyce, stanowi: całość dokumentacji, uznanej według odrębnych zasad za wieczystą (kategoria archiwalna A) zgromadzona przez jednego, ustrojowo odrębnego twórcę - samodzielny urząd lub osobę fizyczną, w tym zarówno dokumenty wytworzone przez twórcę zespołu, jak i przez niego otrzymane zgodnie z kompetencjami w toku wykonywania czynności. Pojęcia "zespół archiwalny" używa się tylko wobec materiałów zarchiwizowanych, tzn. tych, które znajdują się w zasobie archiwum. Dokumentacja znajdująca się nadal u twórcy zespołu najczęściej określana bywa mianem registratury.

  Dodano: 20.04.2010. 00:18  


  Najnowsze