• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Krakowie powstało Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem

  13.06.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem zainaugurowało działalność w niedzielę w Krakowie. Ma ono pogłębić współpracę między środowiskiem akademickim a instytucjami, odpowiedzialnymi za miejsca pamięci oraz sprofesjonalizować badania Zagłady.


  "Ktokolwiek pochyla się nad Holokaustem musi się wykazać pasją, wiedzą i delikatnością" - mówił podczas spotkania inauguracyjnego w Collegium Maius prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzeja Mania.

  Jak podkreślił badania poświęcone Holokaustowi muszą być prowadzone tak, by nie stawały się źródłem batalii o przeszłość ani źródłem nowych konfliktów. "Musimy mówić o tym, jak o doświadczeniu z przeszłości, które oby się nie powtórzyło. Nasze pokolenie ma obowiązek podtrzymania pamięci" - dodał.

  Jednym z zadań Stowarzyszenia jest rozwój współpracy z instytucjami, które opiekują się miejscami pamięci.

  Wicedyrektor ds. edukacji Muzeum Auschwitz-Birkenau Krystyna Oleksy podkreśliła, że "wszystkie nasze zasoby: eksponaty, dzieła sztuki, biblioteka i archiwa będą do dyspozycji badaczy". "Wierzymy, że przyniesie to korzyści dla obu stron - dla uczonych i dla pracowników miejsc pamięci" - mówiła. Dodała, że Muzeum uczestniczyło w powstaniu Stowarzyszenia od początku.

  Do Krakowa przyjechali eksperci i badacze Holokaustu z Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemiec, którzy tworzą grupę założycielską stowarzyszenia. W ostatnich latach wiele europejskich uczelni, wśród nich także Uniwersytet Jagielloński, powołało do życia jednostki, zajmujące się badaniami Zagłady i innymi ludobójstwami w ujęciu naukowym.

  Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Holokaustem (The European Association of Holocaust Studies - EAHS) został prof. Zdzisław Mach, dyrektor Instytutu Europeistyki UJ.

  Prof. Mach powiedział, że nie da się zrozumieć współczesnej Europy, jej przywiązania do wolności, tolerancji i otwartości, wrażliwości na prawa człowieka, jeśli nie zrozumie się Holokaustu. "Holokaust należy do europejskiej historii i zbiorowej pamięci" - wskazał prof. Mach.

  "Jeśli jesteśmy dumni z naszego europejskiego dziedzictwa, powinniśmy pamiętać także o ciemnych stronach europejskiej cywilizacji" - dodał. Stwierdził, że "edukacja jest konieczna, po to, by pamiętać i być wrażliwym na te punkty, które sprawiły, że doszło w przeszłości do tego, co się wydarzyło".

  Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem ma inicjować projekty edukacyjne i badawcze oraz organizować konferencje naukowe.

  Organizatorami krakowskiej konferencji "Współczesne studia nad Holokaustem: badania i wyzwania edukacyjne", podczas, której zainaugurowano działalność EAHS są: Instytut Socjologii UJ, Centrum Badań Holokaustu UJ oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jej uczestnicy od poniedziałku do środy obradować będą w Oświęcimiu. WOS

  PAP - Nauka w Polsce

  amac/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście - utworzone ww 2005 roku w ramach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, centrum rozwija wszystkie płaszczyzny edukacji realizowane w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau przez Muzeum. Kustosz Pamięci Narodowej – nagroda przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej; ustanowiona w lipcu 2002 przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia.

  Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem – organizacja pozarządowa z siedzibą w Oświęcimiu, na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, powołana w 1983 r. przez byłych polskich więźniów politycznych KL Auschwitz. Posiada dziesięć oddziałów. Misją Towarzystwa jest opieka nad byłym hitlerowskim obozem zagłady Auschwitz-Birkenau oraz działania zmierzające do utrwalenia pamięci o tym obozie i innych obozach, zakładanych w okupowanej Polsce przez nazistowskie Niemcy (błędnie nazywanych „polskimi obozami koncentracyjnymi”). Towarzystwo opiekuje się byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau, prowadzi działalność oświatowo-popularyzatorską, współpracuje z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. W „Biuletynie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” (pierwszy numer ukazał się w styczniu 1987 r.) publikowane są m.in. prace historyków Muzeum, np.: Pamięć zbiorowa, pamięć społeczna – zespół wyobrażeń o przeszłości grupy, a także wszystkich postaci i wydarzeń z tej przeszłości, które są w najróżniejszy sposób upamiętniane. Obejmuje również rozmaite sposoby tego upamiętniania.

  Franciszek Piper (ur. 1941) – polski historyk zajmujący się tematyką Holocaustu i obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jest autorem lub współautorem licznych prac naukowych nt. obozu. Piper wchodził w skład kolegium redakcyjnego Wydawnictwa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W latach 80-tych i do roku 2008 kierował Działem Historyczno-Badawczym Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski – stowarzyszenie zajmujące się szeroko pojętą działalnością edukacyjno-badawczą na polu najnowszej historii Polski, działalności niepodlgłościowej, a także pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Bridging Eastern & Western Psychiatry (BE&WP) (ros. Мост между Восточной и Западной психиатрией) jest stowarzyszeniem non-profit europejskich psychiatrów, które promuje nawiązywanie współpracy naukowej oraz wymiany doświadczeń między psychiatrami z Europy środkowo-wschodniej i zachodniej. Zostało ono założone w 2002 przez grupę psychiatrów i psychologów, naukowców z europejskich uczelni. Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli: Prof. Maria Luisa Figueira, oraz Prof. Mario Di Fiorino. Pamięć proceduralna (ruchowa) - rodzaj pamięci u człowieka. Informacje do tej pamięci nabywane są poprzez bezpośrednie spostrzeganie, doświadczanie oraz dostrajanie do wymagań otoczenia.

  Pamięć autobiograficzna – pamięć odnosząca się do własnej przeszłości. Ma ona charakter deklaratywny, co oznacza że wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w postaci konkretnych lub abstrakcyjnych informacji angażujacych język (kiedy opowiadam o tym, co mnie spotkało wczoraj w szkole właśnie wtedy korzystam z mojej pamięci autobiograficznej).

  Pamięć deklaratywna – jeden z rodzajów pamięci długotrwałej, wyróżniany obok pamięci niedeklaratywnej. W literaturze przedmiotu obecne jest także pojęcie "pamięć jawna" lub "pamięć świadoma", jako synonim pamięci deklaratywnej. Dzieje się tak, ponieważ dane z pamięci deklaratywnej mogą być stosunkowo łatwo wydobyte i uświadomione w odróżnieniu od danych gromadzonych przez pamięć niedeklaratywną ("pamięć nieświadomą" lub "pamięć niejawną").

  Pamięć magnetostrykcyjna to rodzaj pamięci operacyjnej, odmiana pamięci na akustycznych liniach opóźniających. Nazwa pochodzi od zasady działania przetworników elektroakustycznych. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Jacek Zygmunt Sawicki (ur. 1957) - prof. nadzwyczajny, dr hab.; historyk o specjalności historia najnowsza, politolog, filmowiec. W 1987 r. na podstawie pracy Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w aglomeracji podwarszawskiej 1940-1945 w Wojskowym Instytucie Historycznym otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. W 2007 r. uzyskał habilitację w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć powstania warszawskiego 1944-1989).. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Były długoletni pracownik redakcji edukacyjnej Telewizji Publicznej. Pamięć sensoryczna, pamięć ultrakrótka, USTM (Ultra-Short Term Memory), rejestr sensoryczny, pamięć zmysłów - jeden z trzech podstawowych systemów pamięci człowieka obok pamięci krótkotrwałej i pamięci długotrwałej. Charakteryzuje się tym, że:

  Pamięć epizodyczna - system pamięci długotrwałej, inaczej pamięć zdarzeń. Przechowuje epizody, czyli ślady pamięciowe na temat zdarzeń, posiadających swoją lokalizację przestrzenną i czasową. W tym systemie pamięci przechowywane są także informacje na temat wzajemnych relacji między zdarzeniami. Jakub Petelewicz (ur. 1975 w Łowiczu) - historyk zajmujący się tematyką zagłady Żydów. Studiował historię i stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie i Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Autor artykułów na temat zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich. Współzałożyciel, członek i sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Sekretarz redakcji rocznika naukowego Zagłada Żydów. Studia i Materiały oraz jego anglojęzycznej mutacji Holocaust Studies and Materials, edytor publikacji Centrum. Współpracował przy wypracowaniu koncepcji i tworzeniu galerii Holokaustu w powstającym Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Opracował także koncepcje wystawienniczą i narrację historyczną ekspozycji dot. Żydów w Łowiczu w tamtejszym muzeum.

  Dodano: 13.06.2011. 00:04  


  Najnowsze