• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Smoleńsku deszcz utrudnia prace archeologów

  22.10.2010. 15:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  10-osobowej grupie polskich archeologów, która zbiera pozostałości po katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem, prace utrudnia padający od kilku dni deszcz. Do końca ekspedycji zostało jeszcze tylko pięć dni. W Smoleńsku, gdzie od 13 października pracują specjaliści m.in. z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, od kilku dni utrzymuje się deszczowa pogoda, co - jak twierdzą archeolodzy - bardzo utrudnia im prace. Do przebadania pozostało im ok. 5 tys. metrów kwadratowych terenu, który z każdym dniem staje się coraz bardziej grząski.

  "Miejsca, które przeszukujemy, stają się podmokłe. Ziemia nie przyjmuje już wody i gdzieniegdzie tworzą się duże kałuże, co uniemożliwia ogląd powierzchni i zbieranie znalezisk" - powiedział PAP uczestniczący w ekspedycji archeolog Marek Poznański, doktorant Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

  Zdaniem dr. hab. Dariusza Główki, także z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, prowadzenie prospekcji powierzchniowej, czyli dokładne przeszukiwanie terenu na podstawie założonej siatki geodezyjnej, w warunkach stale padającego deszczu, zmusza archeologów do zdwojonego wysiłku. "Gdyby to była typowa ekspedycja archeologiczna, to takie dżdżyste dni byłyby wyłącznie poświęcone na prace inwentarzowe i dokumentacyjne" - ocenił w rozmowie z PAP.

  Termin 27 października, kiedy mają się ostatecznie zakończyć prace ekspertów - jak podkreślił Główka - motywują całą grupę do bardzo intensywnych poszukiwań, jednak harmonogram prac w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych. "Wolę nawet nie myśleć, co się stanie, gdyby spadł śnieg. Wówczas mielibyśmy duże kłopoty. Praca musiałaby ustać" - zauważył specjalista z PAN. Zakres prac archeologów, poza prospekcją, obejmuje użycie teodolitu laserowego, wykrywaczy metali i dokumentację znalezisk. Do czwartku archeologom udało się przeszukać dwie trzecie badanego terenu, którego wielkość wynosi 1,5 hektara.

  Według polskich specjalistów, ziemia, na której rozbił się samolot, składa się przede wszystkim z gliny, a także z iłu, który wraz z wzrostem wilgotności zwiększa swoją objętość. Znajdowane pozostałości są w różnym stopniu zachowania. Nie wszystkie znaleziska udaje się archeologom zidentyfikować. "Robimy co możemy, żeby wszystko udało nam się opisać, na tyle, na ile potrafimy. Na ile stan zachowania na to pozwala i umiejętności" - powiedział Główka. Zaznaczył też, że archeolodzy nie mogą ujawniać informacji o tym, co udało im się znaleźć.

  Według prognoz rosyjskiego instytutu meteorologii, deszczowa pogoda w Smoleńsku może utrzymać się jeszcze przez piątek, potem nastąpi stopniowe rozpogodzenie. Zdaniem archeologów, dla powodzenia ich misji w Smoleńsku pogoda odegra kluczowe znaczenie. "Podczas prac na ekspedycjach to właśnie ten czynnik często opóźniał prace" - mówili zgodnie.

  Prace polskich specjalistów m.in. z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i UAM w Poznaniu, prowadzone są na wniosek o pomoc prawną polskiej prokuratury do Rosjan. Jak tłumaczyli we wniosku polscy śledczy, uzupełniające oględziny miejsca katastrofy mają na celu "odnalezienie ewentualnych pozostałych szczątków ofiar, fragmentów samolotu, jego wyposażenia oraz ruchomości należących do osób znajdujących się na pokładzie".

  PAP - Nauka w Polsce, Norbert Nowotnik 

  jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Witold Świętosławski (ur. 1 stycznia 1956 w Zgierzu), archeolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2012 r. dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w dziedzinie badań archeologicznych średniowiecza oraz bronioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem śladów bytności ludów Wielkiego Stepu na terenach ziem polskich oraz kulturze materialnej średniowiecza w Polsce i państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Jest autorem kilku publikacji książkowych i ponad 100 artykułów. Romuald Włodzimierz Schild (ur. 2 października 1936 we Lwowie) - polski archeolog, profesor, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie od 1990. Przegląd Archeologiczny - czasopismo wydawane od 1919 roku. Periodyk wydawany przez długi czas przez Polskie Towarzystwo Prehistoryczne i Komisję Archeologiczną Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Obecnym wydawcą jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Redakcja mieści się we Wrocławiu, gdzie znajduje się oddział Instytutu. Pismo prezentuje materiały z prac wykopaliskowych na terenie Polski.

  Europejskie Stowarzyszenie Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA) – organizacja powstała w 1994 roku, licząca obecnie ponad 1100 członków z 41 krajów europejskich i pozaeuropejskich. Skupia archeologów i innych współpracujących z archeologią specjalistów. Należą do niej naukowcy, dydaktycy, archeolodzy terenowi, konserwatorzy, muzealnicy i studenci archeologii. W 1999 EAA uzyskała status ciała konsultacyjnego Rady Europy. Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

  Przemysław Urbańczyk (ur. 21 października 1951) - prof. dr hab., mediewista archeolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; poprzednio wykładowca w Instytucie Historii w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Opublikował ponad 240 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku. Andrzej Buko (ur. 4 sierpnia 1947 w Płońsku) – polski archeolog, mediewista o specjalności archeologia wczesnośredniowieczna, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim; od 2007 roku dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

  Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej 1800 – 1998 – dwutomowa publikacja autorstwa Waldemara Cerana. Obejmuje wszystkie prace z tej dziedziny napisane: w języku polskim, prace polskich naukowców w językach obcych wydane w kraju i zagranicą oraz prace autorów obcych opublikowane w języku polskim bądź w językach obcych w Polsce. Bibliografia obejmuje też przekłady i wydania literatury bizantyńskiej w Polsce. Układ bibliografii jest podobny do układu międzynarodowej bibliografii bizantynologicznej publikowanej w czasopiśmie "Byzantynoslavica". Publikacje zawarte są w 18 działach tematycznych. Oprócz historii polskiej bizantynologii praca zawiera krótkie omówienie 4765 prac. Prace Instytutu Elektrotechniki - wydawnictwo nieperiodyczne, które ukazuje się od 1951 roku. Zawiera oryginalne artykuły, oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki] badaniach teoretycznych i doświadczalnych, oraz prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie. Na łamach wydawnictwa goszczą również autorzy spoza Instytutu - z kraju i zagranicy.

  Bogusław Antoni Gediga (ur. 13 stycznia 1933 w Radzionkowie), polski archeolog, prof. zw. dr hab. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (em). Specjalizacja w zakresie archeologii pradziejowej, sztuki i religii wczesnośredniowiecznej, oraz wczesnej epoce żelaza Europy Środkowej , .

  Dokumentacja prac archeologicznych, dokumentacja prac wykopaliskowych, dokumentacja archeologiczna - sporządzana jest na bieżąco w trakcie prac badawczych. Jej celem jest umożliwienie odtworzenia w przyszłości nie istniejącego stanowiska archeologicznego, które zostało rozkopane przez archeologów. Dokumentacja powinna być prowadzona w taki sposób który pozwoli trójwymiarowo zrekonstruować całe stanowisko wraz z lokalizacją i wyglądem zabytków, obiektów i przebiegiem warstw.

  Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej - rocznik wydawany przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Ukazuje się od 1957 roku. Tadeusz Szczepan Poklewski-Koziełł (ur. 16 stycznia 1932 w Wilnie) - polski archeolog, profesor doktor habilitowany, profesor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

  Marek Dulinicz (ur. 10 maja 1957, zm. 6 czerwca 2010) – polski historyk, doktor habilitowany, specjalista w dziedzinie archeologii średniowiecza, zwłaszcza Słowiańszczyzny i terenów Mazowsza, wicedyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk do spraw naukowych, członek prezydium Wydział I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Powstał w roku 2008 w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki im. św. Jana Bosko, wywodzącego się z Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego, założonego w 1988 roku.

  Aleksander Gardawski (ur. 5 marca 1917, zm. 4 kwietnia 1974 w Lublinie) − archeolog polski, profesor, wykładowca na UMCS w Lublinie (kierownik tamtejszej Katedry Archeologii), członek Rady Stałej Międzynarodowej Unii Archeologii Słowiańskiej i Rady Naukowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Zajmował się zagadnieniami etnogenezy Słowian i ich kulturą we wczesnym średniowieczu. Slavia Antiqua - rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, wydawany przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział Historii i Nauk Społecznych), przy współpracy z Instytutem Prahistorii UAM. Ukazuje się od 1948 roku w Poznaniu. Publikowane są na jego łamach artykuły, drobne prace i materiały, recenzje i polemiki, kronika, nekrologi oraz wyniki prac archeologiczno-konserwatorskich oraz bibliografia polskich prac dotyczących Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach kongresowych.

  Zygmunt Krzak (ur. 1933) – polski archeolog specjalizujący się w tematyce młodszej epoki kamienia i prahistorii świata, od 1995 roku posiadający tytuł profesorski, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Aegean Archaeology – rocznik wydawany od 1994 roku przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Redaktorami są: Krzysztof Nowicki i Donald C. Haggis. Periodyk publikuje artykuły poświęcone archeologii basenu Morza Egejskiego.

  Dodano: 22.10.2010. 15:19  


  Najnowsze