• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty archeologii na Wolinie

  30.07.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jak zrobić nić z pokrzywy i uszyć nią ubranie oraz jak wytopić metal i zrobić z niego potrzebne narzędzia można będzie się dowiedzieć na rozpoczynających się 30 lipca w skansenie w Wolinie (Zachodniopomorskie) warsztatach archeologicznych "Poznaj Świat Słowian i Wikingów".

  Kilkadziesiąt wczesnośredniowiecznych warsztatów, m.in. kowalski, hafciarski, snycerski, odlewniczy i garncarski będzie przez pięć dni do dyspozycji turystów odwiedzających woliński skansen. Miłośnicy archeologii eksperymentalnej będą uczyć się, jak wytwarzano filc, pisano ptasim piórem, produkowano narzędzia i jedzenie.

  "Poprzez te warsztaty chcieliśmy +zagospodarować+ znakomitych rzemieślników, specjalizujących się w stosowaniu dawnych metod produkcji, którzy przyjeżdżają, by wziąć udział w dorocznym Festiwalu Wikingów z całej Europy" - powiedział PAP Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów.

  Jego zdaniem, rzemieślnicy ze swoimi warsztatami ginęli trochę w trakcie gorących dni festiwalowych, podczas których Wolin odwiedza kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających.

  "Teraz będzie czas i więcej miejsca, by przyjrzeć się i samemu spróbować swoich sił w tradycyjnych metodach wytwarzania" - ocenił Celiński. Swój udział w warsztatach zapowiedzieli rzemieślnicy z Polski, Czech, Rosji, Norwegii i Białorusi.

  "Dla samych odtwórców dawnych technologii takie spotkanie daje możliwość poznania różnych metod, wymienienia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami" - zauważył Celiński.

  Podczas warsztatów będą się odbywały pokazy i nauka tańców, pieczenia chleba, wędzenia ryb, budowy domostw oraz naukowe wykłady m.in. na temat dawnej metalurgii.

  Warsztaty archeologii eksperymentalnej potrwają od 30 lipca do 4 sierpnia. 6 sierpnia rozpocznie się XVI Festiwal Słowian i Wikingów. SZT

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ jra/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Festiwal Słowian i Wikingów – cykliczna impreza plenerowa w formie archeologii eksperymentalnej. Odbywa się corocznie w pierwszy weekend sierpnia na wyspie Ostrów Recławski w Wolinie. Skansen na Wolinie – średniowieczny skansen położony na wyspie Ostrów Recławski w granicach administracyjnych Wolina. Został otwarty 7 kwietnia 2008 roku przez Tomasza Wojtczaka prezesa stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów "Wolin-Jomsborg-Wineta". Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie – ugrupowanie założone w 1913 r. w Krakowie, w skład którego wchodzili: artyści, architekci, rzemieślnicy, działacze społeczni, oraz niektóre organizacje m.in. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, stawiające sobie za cel podniesienie artystycznej jakości produkcji rzemieślniczej. Stowarzyszenie sięgało do metod pracy bliskich wytwórczości ludowej, po oryginalne materiały, metody produkcji oraz narzędzia i proste urządzenia techniczne, jak krosna czy wiejskie warsztaty tkackie. W rękach wykształconych w akademiach sztuk pięknych artystów miały one stworzyć nowe wartości.

  Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów "Wolin-Jomsborg-Wineta" - stowarzyszenie zarejestrowane w Szczecinie 3 czerwca 2003 r., które działa na rzecz rozwoju i promocji Wolina - w szczególności poprzez budowę i promocję skansenu archeologicznego - rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej zabudowy - na wyspie Ostrów Recławski. Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy "Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin" z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”).

  Technokompleks w archeologii jednostka taksonomiczna używana przez badaczy do oznaczenia grupy kultur archeologicznych będących do siebie podobnymi pod względem występujących w nich rodzajów i form narzędzi krzemiennych oraz technik stosowanych do ich wytwarzania. Technokompleks można uznać za odpowiednik kręgu kulturowego. Wiener Werkstätte (Warsztaty Wiedeńskie) – Produktiv-Gemeinschaft von Kunsthandwerkern (Spółdzielnia Produkcyjna Rzemieślników Artystycznych). Pracownia rzemieślnicza, założona w 1903 roku przez Josefa Hoffmana, oraz Kolomana Mosera. Inspirowana Secesją Wiedeńską, oraz brytyjskim nurtem Arts & Crafts, szczególnie Guild and School of Handicraft Charlesa Ashbee. Głównym założeniem Warsztatów było równe traktowanie rzemieślnika i projektanta, którzy wspólnie mieli sygnować ukończony produkt.

  Archeologia eksperymentalna (inaczej: archeologia doświadczalna), to jedna z metod badawczych z dziedziny archeologii. Jej kolebką są kraje anglosaskie, tam też doczekała się największej liczby opracowań naukowych i podzieliła się na rodzaje w ramach klasycznego Thomsenowskiego podziału epok w archeologii. Jej celem jest stworzenie materiału porównawczego pomocnego w interpretowaniu materiału źródłowego pozyskanego w toku badań przeprowadzonych metodą wykopaliskową. Błędnie utożsamiana z działalnością stowarzyszeń "historii żywej", archeologia eksperymentalna zajmuje się badaniem technologii wymarłych cywilizacji, próbując rekonstruować przedmioty i techniki rzemieślnicze. Podczas doświadczenia istotne są czerpane z niego informacje, nie zaś wykonane obiekty czy artefakty. Metody tej używa się głównie podczas prac nad oszacowaniem nakładu pracy, rekonstrukcją narzędzi na podstawie np. śladów przez nie pozostawionych, oraz próbami przypisania funkcji nieznanym przedmiotom. Bardzo modna w latach 60., obecnie, po latach zastoju, przeżywa renesans dzięki zastosowaniu najnowszych technik badawczych wraz z rozwojem archeologii jako nauki przyrodniczo-humanistycznej o charakterze interdyscyplinarnym. W Polsce, z powodu braku zainteresowania ze strony środowiska naukowego oraz w związku z atakami metodologów archeologii na podstawy koncepcji tej metody, archeologia eksperymentalna nie jest uznawana za metodę naukową, a wnioski są traktowane jako niczym niepoparte spekulacje o charakterze popularyzatorskim. Odbiciem tego stosunku są imprezy masowe organizowane przez polskie muzea, zresztą festyniarski charakter działania połączony ze sporadycznie prowadzonymi pracami naukowymi przez kadrę o niewielkich z reguły praktycznych podstawach jest najsłabszym ogniwem archeologii eksperymentu i podstawową płaszczyzną, na której podważa się jej naukowość. Pisanka kaligraficzna - ogólna nazwa krojów pisma z klasy pisanek (naśladujących pismo odręczne), o wyglądzie kresek stanowiących znaki sugerujących wzorowanie się na stosowaniu określonego narzędzia pisarskiego, przy jednocześnie dużej dbałości o staranność pisania. Pisanki takie mają szczególnie dopracowany dukt pisma charakteryzujący się dużą jednorodnością i powtarzalnością kształtów kresek i fragmentów złożonych z tych kresek w różnych znakach.

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Włóka – narzędzie uprawowe służące do włókowania. Za włókę uznaje się każde narzędzie ciągnione po powierzchni pola nie posiadające zębów zagłębiających się w glebie.

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Dodano: 30.07.2010. 02:17  


  Najnowsze