• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wilgoć w grobowcu Kopernika we Fromborku

  17.04.2012. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Występujący od kilkudziesięciu lat problem wilgoci w Archikatedrze we Fromborku dotknął także miejsca pochówku słynnego astronoma i kanonika warmińskiego Mikołaja Kopernika. Woda skrapla się w krypcie, widać ją na szklanej płycie przykrywającej grobowiec. 

  Od kilkudziesięciu lat najpoważniejszym zagrożeniem dla fromborskiej archikatedry są zawilgocone mury. Stale obecna wilgoć i przesiąkanie murów może prowadzić do degradacji obiektu.

  Teraz ten problem dotknął grobowca astronoma. W 2010 roku Kopernik został pochowany w podziemnej krypcie przy jednym z ołtarzu w prawej nawie kościoła. Sarkofag ze szczątkami astronoma umieszczono pod posadzką kościoła, dla zwiedzających jest on widoczny przez szklaną płytę przykrywająca grobowiec. Pod szklaną płytą skrapla się woda. Co jakiś czas trzeba płytę unieść i osuszyć.

  Biskup warmiński Jacek Jezierski zapewnił, że wilgoć nie zagraża trumnie i szczątkom Kopernika, ale w przyszłości należy rozwiązać ten problem.

  Szczątki Kopernika spoczywają w metalowej trumnie i w sarkofagu z drzewa sandałowego.

  Kuria Metropolitalna w Olsztynie uważa, że potrzebny jest projekt ratowania archikatedry we Fromborku przed wilgocią.

  Latem ubiegłego roku zespół archeologów, geologów i historyków, który dociekał co jest przyczyną zawilgocenia ścian, ustalił, że jest to efekt ingerencji człowieka. Chodzi o m.in. prace, jakie wykonywano wokół katedry po II wojnie światowej. Usypywano wtedy wysoko ziemię na zewnątrz przykrywając ściany świątyni, wykonywano także prace podziemne, które spowodowały podmoknięcie murów kościoła.

  Według bp Jezierskiego chodzi o to, że wilgoć spowodowała występowanie pleśni i innych organizmów, które mogą być szkodliwe dla murów katedry, ale także dla przebywających w niej osób. Dodał, że dotychczasowe działania polegające na stosowaniu różnych preparatów czy urządzeń osuszających nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Wilgoć widać na ścianach i filarach w świątyni.

  Według biskupa plan ratowania świątyni musi zakładać poprawę systemu odprowadzania wód opadowych, tzw. burzówki. Niewykluczone, że należałoby także wywieźć ziemię wokół katedry, obniżając jej poziom o 1 lub 2 metry - powiedział bp Jezierski.

  Na razie nie wiadomo, jakie będą koszty tego rodzaju prac, kuria zamierza na ten cel pozyskać środki unijne lub z ministerstwa kultury.

  W 2010 roku szczątki Kopernika zostały uroczyście pochowane we Fromborku po tym jak potwierdzono ich autentyczność w wyniku badań archeologicznych i genetycznych DNA. Jak ustalili naukowcy astronom spoczywał w anonimowym grobowcu przy ołtarzu, którym za życia jako kanonik warmiński się opiekował. Po tych badaniach Kopernika ponownie pochowano, ale już w oznaczonym grobowcu.

  PAP - Nauka w Polsce

  ali/ hes/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Pomnik-popiersie Mikołaja Kopernika – popiersie polskiego astronoma Mikołaja Kopernika przed Szpitalem im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Andrzej Sylwester Pilski (ur. w 1953) – polski astronom, kierownik Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział dzieli się na 4 katedry, 8 zakładów, 6 pracowni przedmiotowych i specjalizacyjnych, Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego, Regionalne Studium Edukacji Informatycznej (RSEI) oraz Niestacjonarne Studia Informatyczne. Zasada kopernikańska – zasada filozoficzna, według której położenie Ziemi we wszechświecie nie jest w żaden sposób uprzywilejowane. Nazwa pochodzi od nazwiska Mikołaja Kopernika, który zapostulował odejście od geocentrycznego modelu Wszechświata i zastąpienie go takim, w którym Ziemia jest tylko jednym z ciał krążących wokół Słońca (przyjął jednak, że to Słońce stanowi centrum Wszechświata).

  Ławeczka Mikołaja Kopernika – znajduje się w Olsztynie na Starym Mieście, u zbiegu ulic Okopowej i Zamkowej, w pobliżu kościoła ewangelickiego. Została odsłonięta w październiku 2003, w ramach obchodów 650-lecia nadania Olsztynowi praw miejskich i 530-lecia urodzin Kopernika. List przeciwko Wernerowi – list napisany przez Mikołaja Kopernika we Fromborku 3 czerwca 1524 r.. Adresatem listu był kanonik krakowski Bernard Wapowski. Jest to druga znana praca astronomiczna Mikołaja Kopernika. W liście tym Kopernik wyraża swoją opinię na temat prac matematyczno-astronomicznych norymberskiego matematyka Johannesa Wernera. Szczególnie ostro został skrytykowany temat ruchu ósmej sfery układu słonecznego odnoszącej się do gwiazd stałych. Dzieło to było w obiegu w formie rękopiśmienniczej aż do 1854 roku, kiedy to opublikował je w Warszawie Jan Baranowski.

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Filologiczny jako jednostka występująca pod tą nazwą jest jednym z najmłodszych wydziałów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Powstał 1 września 1999 roku na podstawie uchwały Senatu UMK z dnia 26 stycznia 1999 o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny. Twierdzenie Kopernika w geometrii zostało sformułowane przez polskiego astronoma Mikołaja Kopernika w dziele De revolutionibus orbium coelestium (1543). Kopernik sformułował to twierdzenie prawdopodobnie nie wiedząc, że zostało ono co najmniej dwukrotnie odkryte i opublikowane wcześniej. Po raz pierwszy sformułował je około 461 r. n.e. Proklos w swoim Komentarzu do pierwszej księgi Elementów Euklidesa, a następnie w 1254 r. ponownie opublikował je perski astronom i matematyk Nasir ad-Din Tusi (stąd w twierdzenie to jest szerzej znane jako Tusi-couple).

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii z siedzibą we Fromborku powstało w 1998. Jednym z głównych celów statutowych jest odbudowa Kanału Kopernika. Na mocy decyzji nr 14/2004 z dnia 13 stycznia 2004, wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu, Stowarzyszenie prowadzi obecnie prace mające na celu oczyszczenie Kanału Kopernika z drzew, krzewów i wielogatunkowego porostu. Ważną inicjatywą i przedsięwzięciem było opracowanie i realizacja Programu Specjalnego dla Gminy Lelkowo (lata 1998-1999). Główny oddział Stowarzyszenia znajduje się w Elblągu.

  Zbigniew Klemens Karpus (ur. 15 marca 1954 we Fromborku) – historyk polski, znawca stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami w okresie międzywojennym, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Wilgoć (W) – popularne określenie na wodę zawartą w powietrzu w formie aerozolu lub pary, obecną w porach substancji porowatych lub na powierzchni ciał stałych w formie drobnych kropelek lub jednolitego, cienkiego filmu. Osuszacz ziębniczy – urządzenie służące do osuszania powietrza z zawartej w nim wilgoci. Następuje to poprzez schłodzenie powietrza do temperatury bliskiej temperaturze zamarzania wody, które powoduje skroplenie zawartej w powietrzu wilgoci. Skroplona wilgoć następnie jest zbierana w tzw separatorze wody i odprowadzana na zewnątrz osuszacza. Medium schładzającym jest czynnik ziębniczy.

  Szymon Olszaniec (ur. 1968)- polski historyk, bizantynolog. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Badań o Kulturze Antycznej PAN. Wydział Farmaceutyczny - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jeden z trzech wydziałów tworzących Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

  Wydział Lekarski - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jeden z trzech wydziałów tworzących Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

  Dodano: 17.04.2012. 07:19  


  Najnowsze