• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojna polsko-bolszewicka - wyprawa kijowska

  14.08.2010. 10:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po zawarciu przez Józefa Piłsudskiego polityczno-wojskowego sojuszu z przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej Semenem Petlurą, 25 kwietnia 1920 r. ruszyła polsko-ukraińska ofensywa, wyprzedzająca uderzenie przygotowywane przez Armię Czerwoną. 7 maja wojska polskie bez większych przeszkód zajęły Kijów.

  W kwietniu 1920 r. strona polska zawarła układ z Semenem Petlurą, przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, w sprawie wspólnej walki przeciwko Armii Czerwonej. Według istotnego zapisu umowy, po zakończeniu działań wojennych, na wniosek jednej ze stron polskie oddziały wycofają się poza wyznaczoną w umowie granicę między Rzeczpospolitą a Ukrainą.

  Szczegółowe ustalenia umowy z Ukraińską Republiką Ludową zostały jednak zachowane w ścisłej tajemnicy, do wiadomości publicznej przekazano jedynie informację, że Polska uznaje prawo Ukrainy do niepodległego państwa, a za przywódców Ukraińskiej Republiki Ludowej uznaje Dyrektoriat, dowodzony przez Semena Petlurę.

  25 kwietnia 1920 r. wojska polskie rozpoczęły na Ukrainie ofensywę, będącą dalszym ciągiem wojny polsko-bolszewickiej. Celem polskich dowódców było pokonanie Armii Czerwonej i osiągnięcie linii rzeki Dniepr, gdzie działania wojenne miały przejąć oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej. Armia polska bez większych przeszkód dotarła do Kijowa i 7 maja zajęła miasto wspólnie z oddziałami ukraińskimi. Wkraczające oddziały polskie spotkały się jednak ze sporą rezerwą mieszkańców, nieuznających Polaków za sojuszników i w większości nieakceptujących władz Ukraińskiej Republiki Ludowej.

  Równocześnie zajęcie Kijowa spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony społeczeństwa polskiego. Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński witając powracającego z wyprawy kijowskiej marszałka Józefa Piłsudskiego mówił: "Sejm cały przez usta moje wita cię, wodzu naczelny, wracającego ze szlaku Bolesława Chrobrego. Od czasów Kircholmu i Chocimia naród polski takich triumfów oręża swego nie przeżywał. (...) Historia nie widziała jeszcze kraju, który by w tak trudnych warunkach jak nasz tworzył swą państwowość. W takiej to chwili zwycięski twój pochód na Kijów dał narodowi poczucie własnej siły, wzmocnił wiarę w własną przyszłość, wzmógł jego dzielność duchową, a przede wszystkim stworzył podstawę do pomyślnego i stałego pokoju, którego wszyscy tak bardzo pragniemy".

  Wypowiedzi w podobnym tonie znajdujemy również w pamiętnikach ziemianina Jana Hupki: "Naczelny nasz wódz Piłsudski urasta mi w oczach na takiego bohatera narodowego, że w jego cieniu blednie pamięć Kościuszki i Poniatowskiego. Bo tamci nie mieli sukcesu, a on go ma. To jakiś nowy Bolesław Chrobry wkraczający na czele walecznych i karnych wojsk polskich do... Kijowa" - pisze Hupka w książce "Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik niekombatanta".

  Zaledwie tydzień po zajęciu Kijowa przez polsko-ukraińskie siły, Armia Czerwona rozpoczęła kontrnatarcie, które - choć początkowo odparte - w czerwcu zmusiło wojska polskie do odwrotu. Oddziały bolszewickie zajęły Żytomierz, oblegały Lwów i coraz bardziej zagrażały Warszawie. MSJ

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ mag/bsz

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wyprawa kijowska (rzadziej operacja ukraińska) – ofensywa Wojska Polskiego i armii URL na Kijów w kwietniu 1920, podczas wojny polsko-bolszewickiej. Hajdamacki Kosz Słobodzkiej Ukrainy - oddział wojskowy w składzie Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, sformowany w grudniu 1917 w Kijowie przez Symona Petlurę. 6 Siczowa Dywizja Strzelców – dywizja Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, działająca operacyjnie w składzie 3 Armii Wojska Polskiego, uczestnicząca w wyprawie kijowskiej w 1920 roku i w dalszych działaniach przeciw Armii Czerwonej, w tym w bitwie pod Komarowem.

  Skład Sztabu Generalnego Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w lipcu 1920 roku: Skład Sztabu Generalnego Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w lipcu 1920 roku, powołany rozkazem Atamana Głównego Ukraińskich Sił Zbrojnych Symona Petlury z dnia 3 lipca 1920. Obóz Internowania nr 6 w Aleksandrowie Kujawskim – polski obóz internowania przeznaczony dla żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, powstały w konsekwencji postanowień polsko-radzieckiej umowy rozejmowej z 12 października 1920, przegranej militarnej wojsk Armii URL z Armią Czerwoną, która nastąpiła w listopadzie 1920 r. i internowania żołnierzy Armii URL na terenie Polski. Działał oficjalnie do 9 października 1921.

  Operacja kijowska – wspólna operacja militarna Ukraińskiej Armii Halickiej i Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciw wojskom Rosji Radzieckiej, mająca na celu zdobycie Kijowa i uzyskanie przestrzeni dla dalszego prowadzenia operacji zaczepnych, przeprowadzona w sierpniu 1919. 1 Zaporoska Dywizja Strzelców – dywizja wchodząca w skład Armii Ukraińskiej, biorąca udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako sojusznik Wojska Polskiego. Powstała w styczniu 1920 roku z sił Zaporoskiej Grupy Armii URL po zakończeniu pierwszego pochodu zimowego.

  4 Kijowska Dywizja Strzelców – dywizja wchodząca w skład Armii Ukraińskiej, biorąca udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako sojusznik Wojska Polskiego. Konny Pułk Czarnych Zaporożców (ukr. Кінний Полк Чорних Запорожців) – oddział wojskowy kawalerii Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej

  2 Wołyńska Dywizja Strzelców – dywizja wchodząca w skład Armii Ukraińskiej, biorąca udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako sojusznik Wojska Polskiego.

  I pochód zimowy – kampania zimowa oddziałów Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej pod dowództwem gen. Mychajła Omelianowycza-Pawłenki, prowadzona na tyłach oddziałów Armii Czerwonej i Sił Zbrojnych Południa Rosji (zwanych Armią Ochotniczą), rozpoczęta 6 grudnia 1919.

  Skład Sztabu Generalnego Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w sierpniu 1927 roku: Skład Sztabu Generalnego Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, powołany rozkazem Atamana Głównego Ukraińskich Sił Zbrojnych Andrija Liwickiego za zgodą marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, stan z dnia 1 sierpnia 1927. Wołodymyr Szepel (ur. 1888, data śmierci nieznana) – generał-chorąży Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, podpułkownik Ukraińskiej Armii Halickiej.

  3 Żelazna Dywizja Strzelców (ukr. 3 Залізна Стрілецька дивізія) – jednostka wojskowa Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Kureń – ukraiński pododdział wojskowy odpowiadający wielkością samodzielnemu batalionowi. Kurenie występowały m.in. w Legionie Ukraińskich Strzelców Siczowych, Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, Ukraińskiej Armii Halickiej, Ukraińskiej Armii Powstańczej.

  Armia Czynna Ukraińskiej Republiki Ludowe – armia Ukraińskiej Republiki Ludowej, utworzona w 1917 z zukrainizowanych oddziałów rosyjskich, Strzelców Siczowych, Wolnego Kozactwa, ukraińskich jeńców pochodzących z Galicji oraz ochotników. 1 Dywizja Piechoty Morskiej (ukr. 1 дивізія морської піхоти) - jednostka wojskowa piechoty morskiej Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1919-1920

  Dodano: 14.08.2010. 10:18  


  Najnowsze