• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wolność i swobody obywatelskie w Polsce w XVI wieku - odczyt w TNW

  28.05.2010. 12:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Odczyt i dyskusja na temat anonimowego druku politycznego z 1587 roku, poświęconego sprawie wolności i swobód obywatelskich rozpocznie posiedzenie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które odbędzie się  31 maja w Warszawie.

  Pełny, ponad 80-stronicowy tekst, zawierający m.in. obszerne fragmenty mów sejmowych posłów i senatorów, wyliczające ważniejsze przywileje dawane szlachcie przez polskich królów, opublikowało m.in. w roku 1859 w Krakowie Wydawnictwo Biblioteki Polskiej.

  O druku tym i o jego wszelkich kontekstach historycznych i politycznych opowie prof. Krzysztof Koehler z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Debata jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

  Druk jest dostępny w internecie (np. na stronie www.aap.poznan.pl), a jego pełny tytuł brzmi: "Krótkie zebranie rzeczy potrzebnych z strony wolności zebrane przez tego który wszego dobrego życzy ojczyźnie swojej, uczynione roku 1587, 12 Februarii".

  Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w Pałacu Staszica.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wskaźniki wolności: Różne organizacje pozarządowe publikują i aktualizują pomiary i oceny wolności w państwach całego świata i nadają krajom status: wolny, częściowo wolny albo bez wolności, używając różnych mierników wolności, takich jak prawa polityczne, wolność gospodarcza, swobody obywatelskie. Patriotyczny Front Lewicy Polskiej - porozumienie konspiracyjnych ugrupowań lewicy niepodległościowej, utworzone 1 listopada 1942 roku przez Związek Syndykalistów Polskich, Stronnictwo Polskiej Demokracji (Polską Organizację Demokratyczną) i Socjalistów Ludowych "Wolność" (Socjalistyczno-Ludową Partię Polski "Wolność"). Wolność gospodarcza – swoboda podejmowania działalności gospodarczej, wolna od ingerencji państwa. Jest pochodną wolności człowieka i prowadzi do powstrzymania się państwa od ingerowania w tę autonomię w sposób, który zaprzeczałby istnieniu praw i wolności obywateli w gospodarce. Tym samym, wolność gospodarcza jest dla gospodarującego obywatela gwarancją autonomii jego woli, stosunków konkurencji i porządku gospodarczego.

  Dignitatis humanae – deklaracja o wolności religijnej uchwalona na soborze watykańskim II. Została promulgowana 9 grudnia 1965 roku i zawiera moralną naukę Kościoła katolickiego na temat wolności religijnej. Składa się z 15 punktów. Dwie koncepcje wolności – tekst wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez kierownika katedry teorii społecznych i politycznych na Uniwersytecie Oksfordzkim Isaiaha Berlina w 1958 roku. Następnie wydany w formie broszury; ukazał się również w zbiorze Four Essays on Liberty (Cztery eseje o wolności, 1969) i Liberty (Wolność, 2002). Przez niektórych autorów uznawany jest za najbardziej wpływowy szkic z zakresu współczesnej filozofii politycznej.

  Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego "Instytut Konfucjusza w Krakowie" – samodzielna jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca się propagowaniem wiedzy o kulturze chińskiej. Jest sto ósmą instytucją tego typu na świecie i pierwszą w Polsce. Znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie, w gmachu Towarzystwa Lekarskiego. Stanisław Śnieżewski (ur. 5 lipca 1961 w Lublinie) - filolog klasyczny, prof. nadzw. z tytułem naukowym w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkołę podstawową ukończył w Płoskiem k. Zamościa w roku 1976. Jest absolwentem (1980) II LO w Zamościu. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1980-1985. Pracę magisterską napisał w roku 1985 pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Korpantego na temat "Rzeczywistość historyczna epoki augustowskiej w twórczości Owidiusza". Doktoryzował się na podstawie rozprawy Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej w 1992 r. Habilitował się w roku 2000 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Koncepcja historii rzymskiej w Ab Urbe Condita Liwiusza. Od roku 2007 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postanowieniem z dnia 13 marca 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska. LingVaria - półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony językowi polskiemu i językoznawstwu. Pismo ukazuje się od roku 2006 a powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono poniekąd spadkobiercą (ale nie kontynuatorem) Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze), które wydawane są obecnie pod nazwą Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. LingVaria wydawane jest przez Wydział Polonistyki oraz Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka". Archiwalne numery (obecnie do roku 2009) dostępne są na stronie czasopisma w formacie PDF.

  Recto-verso - druk obustronny: recto z prawej strony kartki książki lub broszury, verso - z lewej. Przy pojedynczej kartce, recto oznacza przednią, verso - tylną stronę zadrukowanej kartki.
  Jedna z form zabezpieczenia druku nosi nazwę recto-verso. Polega na druku grafiki na stronie przedniej (recto) i odwrotnej (verso). Grafiki oglądane oddzielnie mogą nie nieść żadnej treści, ale dopiero oglądane pod światło, wspólnie tworzą element znaczeniowy. Efekt ten jest widoczny w polskim prawie jazdy: na przedniej stronie dokumentu, po lewej stronie od napisu "prawo jazdy" znajduje się grafika nie niosąca ze sobą żadnej treści znaczeniowej. Jednak, gdy ogląda się ją pod światło to w połączeniu z grafiką znajdującą się na prawo od pola 13 na odwrotnej stronie dokumentu, ukazują się litery "PL". Aby taki efekt uzyskać, obie grafiki muszą być ze sobą dobrze spasowane. Jest to trudność techniczna w druku i przez to stanowi element zabezpieczenia dokumentu przed jego sfałszowaniem. Związane jest to z tym, że fałszerz nie dopasuje domowymi technikami reweresu i awersu banknotów w taki sposób, aby powstały wzór był identyczny z oryginałem.

  Druk płaski – jest to jedna z podstawowych technik druku, obok druku wklęsłego i wypukłego, stosowana w technikach graficznych i poligraficznych. Forma drukowa w druku płaskim charakteryzuje się tym, że jest właśnie płaska, tzn. miejsca drukujące i niedrukujące znajdują się na tym samym poziomie. Ogólnie techniki druku płaskiego dzieli się na dwa rodzaje:

  Parrhesia – wolność słowa. Prawo obywatela do publicznego wypowiadania swoich poglądów, zarówno na zgromadzeniach politycznych, jak i na wszystkich innych zebraniach poświęconych na publiczną debatę. Juliusz Domański (ur. 1927) – prof. dr hab., historyk filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej, filolog klasyczny ze specjalizacją neolatynistyczną, emerytowany profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek-korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, International Society for the History of Rhetoric, członek Rady Programowej „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.

  Studenci dla Demokratycznego Społeczeństwa (ang. Students for a Democratic Society, SDS) – organizacja studencka działająca w Stanach Zjednoczonych od początku lat 60. do jej rozpadu w roku 1969, wywodząca się z nurtu nowej lewicy. Była największą organizacją tego typu. W różnych okresach swojej działalności koncentrowała się na kwestii praw obywatelskich kolorowych mieszkańców USA, wolności słowa i działalności antywojennej. Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich (funkcjonuje także pod tytułami: Rozmowa Polaka z Włochem, Rozmowy o elekcjej, o wolności, o prawie o obyczajach polskich, Rozmowy o elekcji) – dialog polityczny powstały ok. 1588-1598, napisany przez Łukasza Górnickiego. Jedna wersja utworu została wydana w 1616, po śmierci autora, przez pisarza grodzkiego Jędrzeja Suskiego. Wydał jednak utwór jako tekst własny, co skłoniło synów Górnickiego do opublikowania w tym samym roku Rozmowy z innego rękopisu, z podaniem rzeczywistego twórcy, pt. Rozmowy o elekcjej, o wolności, o prawie o obyczajach polskich.

  Druk lateksowy – technologia druku wielkoformatowego lateksowego umożliwiająca drukowanie na tanich i wyspecjalizowanych mediach przy zastosowaniu lateksu (także na drugiej stronie) oraz wody do natychmiastowej aplikacji, z uwagi na proces utrwalania. Druk wielkoformatowy w technologii lateksowej posiada cechy druku pigmentowego, umożliwiając wysoką odporność na warunki zewnętrzne i promienie UV, co jest także zaletą druku solwentowego. Poligrafika – dyscyplina naukowa obejmująca całokształt zagadnień dotyczących przemysłowych odmian druku, począwszy od metod przygotowania do druku, poprzez procesy druku, a skończywszy na procesach introligatorskich. Zajmuje się także zagadnieniami pokrewnymi, jak np. ekonomika produkcji przemysłowej w branży poligraficznej. Poligrafika nie zajmuje się artystycznymi odmianami druku.

  Wyznania w Polsce: Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa kilkaset wspólnot religijnych, reprezentujących niemal wszystkie religie i wyznania współczesnego świata. Wolność wyznania gwarantuje Konstytucja (art. 25 i 53) oraz ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r.

  Dodano: 28.05.2010. 12:17  


  Najnowsze