• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki badań krakowskich archeologów w USA dostępne w internecie

  02.12.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Krakowscy archeolodzy uruchomili stronę internetową prezentującą wyniki projektu badawczego prowadzonego przez nich na Południowym Zachodzie USA - http://www.sandcanyon.pl

  To jedyny archeologiczny program badawczy realizowany obecnie w tym kraju przez Polaków.

  Szeroko zakrojone badania wykonują naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. Radosława Palonki. Ich wysiłki skupiają się na analizie stanowisk obronnych kultury Indian Pueblo z XIII wieku n.e., położonych w południowo-zachodniej części stanu Kolorado.

  "Ciągle rozwijamy i na bieżąco dodajemy treści na stronie internetowej. Oprócz opisu kolejnych etapów projektu naukowego i organizowanych przez nas wystaw i spotkań, będzie można znaleźć na niej również szczegółowe informacje na temat kultury Pueblo i bogatą galerię fotograficzną" - wyjaśnia dr Palonka.

  Na razie Polacy nie prowadzili prac wykopaliskowych. Mimo to udało im się zebrać sporo ciekawych materiałów na temat społeczności sprzed kilkuset lat. Archeolodzy zastosowali m.in. nowoczesne metody nieinwazyjne - geofizyczne oraz modelowanie komputerowe, umożliwiające wgląd pod ziemię bez wbijania łopaty. Pomocny w czasie pierwszej kampanii był również GIS (System Informacji Geograficznej). To komputerowa baza danych służąca do uporządkowanego przetwarzania danych geograficznych i ich prezentacji.

  Nagły upadek kilkudziesięciu osiedli w regionie pod koniec XIII wieku wciąż jest dla badaczy zagadką. "Budowle wzniesione przez badaną przez nas społeczność są unikatowe - to ufortyfikowane założenia obronne, częstokroć połączone między sobą podziemnymi tunelami. Mimo, że lokalna ludność zaadoptowała się do trudnych warunków, to jednak coś spowodowało jej ostateczny upadek" - dodaje dr Palonka.

  O badaniach archeologów z UJ w USA można przeczytać w serwisie Nauka w Polsce tutaj i tu.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rate Your Music (inaczej RYM) to internetowa metadanowa baza danych prezentująca dyskografie wykonawców muzycznych, rozwijana przez użytkowników, i jednocześnie muzyczny portal społecznościowy. Od 2009 roku w bazie znajdują się również filmy. Po wprowadzeniu przez użytkowników danych na temat artystów i ich wydawnictw, społeczność ocenia dane płyty i głosuje za lub przeciw proponowanym znacznikom gatunków, co pozwala stworzyć rozbudowany system rekomendacji i list najlepszych płyt. Użytkownicy, których wkład we współtworzenie bazy danych jest większy mają proporcjonalnie większą wagę ocen. Wydawnictwa są oceniane w dziesięciostopniowej skali, od 0.5 "gwiazdki" do 5.0 (z połówkami). Dodatkowo, użytkownicy mają do dyspozycji wiele opcji pomagających katalogować posiadane kolekcje muzyczne. Rejestracja jest całkowicie darmowa, istnieje jednak mozliwość subskrypcji konta premium, oferującego szereg przydatnych funkcji. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela. Aztec Ruins National Monument (Narodowy Pomnik Ruin Azteckich) - narodowy pomnik Stanów Zjednoczonych położony w hrabstwie San Juan na północnym zachodzie stanu Nowy Meksyk, blisko miasta Aztec. Nazwa pomnika jest nieco myląca, ponieważ w rzeczywistości miasto zostało zbudowane przez Indian z kultury Pueblo. Ruiny są datowane na XI-XIII wiek.

  OpenStreetMap (OSM) − projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej, edytowalnej przez zarejestrowanych użytkowników mapy całej kuli ziemskiej. Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS.

  Europejskie Stowarzyszenie Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA) – organizacja powstała w 1994 roku, licząca obecnie ponad 1100 członków z 41 krajów europejskich i pozaeuropejskich. Skupia archeologów i innych współpracujących z archeologią specjalistów. Należą do niej naukowcy, dydaktycy, archeolodzy terenowi, konserwatorzy, muzealnicy i studenci archeologii. W 1999 EAA uzyskała status ciała konsultacyjnego Rady Europy. Szafiarki to społeczność internetowa, skupiająca przede wszystkim kobiety, prezentujące w internecie swój styl ubierania się poprzez publikację na blogi i portale swoich zdjęć w różnych zestawach ubrań.

  Piled Higher and Deeper, niekiedy PhD Comics, to zarówno gazeta, jak i komiks internetowy tworzony od 1997 roku przez Jorge Chama. Skupia wokół siebie społeczność internetową złożoną głównie ze studentów oraz naukowców. Bohaterowie komiksu, których niektóre przygody i perypetie sugerowane są przez czytelników, nieustannie zmagają się z prokrastynacją, trudnościami w prowadzonych przez siebie badaniach, tarciami na linii student-profesor oraz problemami finansowymi, najczęściej przejawiającymi się nieustannym poszukiwaniem darmowego jedzenia. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

  SoundCloud – społeczność internetowa dla artystów tworzących muzykę uruchomiona w 2007 roku. Portal ma na celu możliwość prezentacji własnych utworów przez artystów oraz umożliwia dyskusję na ich temat. Ponadto użytkownicy mogą szukać utworów według gatunków muzycznych, dzięki czemu mogą znaleźć interesującą ich muzykę.
  W lipcu 2014 roku SoundCloud posiadało 40 milionów zarejestrowanych użytkowników oraz 200 milionów słuchaczy.

  Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej – wrocławska instytucja kultury założona w 1962, finansowana przez gminę Wrocław. Zajmuje się organizacją wystaw wystaw, wydawnictwem, działalnością edukacyjną i promocyjną. Posiada kilka przestrzeni wystawienniczychwystawowych na terenie miasta. Największa z nich to Galeria Awangarda, w której prezentowane jest pełne spektrum przejawów sztuki współczesnej z naciskiem na jej konteksty społeczne, kulturowe i ideologiczne. Awangarda współpracuje z ASP we Wrocławiu jako współorganizator Konkursu im. Eugeniusza Gepperta oraz wystaw dyplomowych studentów wrocławskiej akademii. Cyklicznie organizuje również wystawy międzynarodowego urban artu pod zbiorczym tytułem Out of Sth. Galeria Szkła i Ceramiki specjalizuje się w wystawach szkła artystycznego i ceramiki, dla których zaplecze stanowi tradycja tej dyscypliny rozwijana od początków istnienia wrocławskiej ASP. Galeria Design funkcjonująca od dwóch dekad jako przestrzeń poświęcona polskiemu projektowaniu, od 2009 roku rozwija program dizajnu społecznego, krytycznego wobec kultury przedmiotu konsumpcyjnego, zaangażowanego w budowanie poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne dyskusji na temat projektowania, filozofii i kultury. Od 1999 roku funkcjonuje także otwarta pracownia Studio BWA goszcząca takie formy sztuki jak performance, street art, teatr, sztuka wideo. Polacy w Kazachstanie, jedna z grup narodowych Republiki Kazachstan. Spis ludności Kazachstanu w r. 1999 wskazał na istnienie w kraju 40 tysięcy Polaków (0,3% ludności republiki). Polacy przede wszystkim zamieszkują część północną kraju (obwód północnokazachstański, obwód akmolski, obwód kustanajski). W pierwszym z nich występował najwyższy procent ludności polskiej (17 054 osób; 2,6% ludności obwodu). Polska społeczność Kazachstanu dziś praktycznie w całości składa się z osób urodzonych w tym kraju w okresie sowieckim i postsowieckim. Dla większości tych osób językiem ojczystym jest język rosyjski. W odróżnieniu od innych słowiańskich grup republiki (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, nie obserwowano znaczącej emigracji Polaków w okresie powojennym, dlatego ich udział procentowy w obwodzie północnokazachstańskim nawet się powiększył, choć sama liczba i tak spada z powodu ujemnego przyrostu naturalnego. Społeczność polska składała się z dwóch części — dobrowolnej fali przesiedleńczej z przełomu XIX wieku i XX wieku oraz z potomków ofiar deportacji (przede wszystkim Polacy z Ukrainy i Litwy, zesłani tutaj w latach 30. i 40. przez reżim komunistyczny.

  World Wind – stworzony przez NASA i społeczność otwartego oprogramowania program komputerowy, który wyświetla wysokiej jakości zdjęcia satelitarne i lotnicze, mapy topograficzne oraz publicznie dostępne dane geograficzne na trójwymiarowych modelach Ziemi, Księżyca oraz Marsa (dostępne są również Wenus oraz Jowisz wraz z 4 księżycami, jednak już bez danych 3D, a także mapy gwiazd i galaktyk z projektu Sloan Digital Sky Survey). Użytkownik może dowolnie zmieniać swoje położenie, wysokość i kąt widzenia. Możliwe jest również wyświetlanie granic administracyjnych, nazw geograficznych oraz siatki współrzędnych. OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Dodano: 02.12.2011. 00:04  


  Najnowsze