• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa o śląskiej szlachcie w Muzeum Górnośląskim

  23.02.2012. 22:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Portrety, meble, fotografie będzie można oglądać na ekspozycji "Szlachta śląska. Historie pałacowe" poświęconej znanym i najbogatszym rodom. Wystawa zostanie otwarta w piątek w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Powstała we współpracy z niemieckimi muzealnikami. 

  Na wystawie "Szlachta śląska. Historie pałacowe" zaprezentowane zostaną dzieje rodów m.in. Tiele-Wincklerów, Ballestremów, Schaffgotschów, Hencklów von Donnersmarck, a nawet Hohenzollernów, Hochbergów i Hohenlohe.

  Niektórzy z przedstawicieli tych znanych i szanowanych rodów stali się symbolami błyskotliwych karier, bądź społecznego poświęcenia. Wśród nich odnaleźć można poetów, malarzy, naukowców, ale i wspaniałych mecenasów sztuki, kolekcjonerów, bywalców na imprezach przeznaczonych dla śmietanki towarzyskiej, jak i takich, którzy odcięli się od swoich arystokratycznych korzeni.

  Przedstawiciele tych rodów znani są jednak na Śląsku z tego, że ponad sto lat temu włączyli się w industrializację Śląska, przez co zyskali bajeczne fortuny jako "baronowie przemysłowi". "Wszyscy oni czerpali ogromne zyski z rozwijającego się przemysłu, ale też przeznaczali znaczne sumy na stworzenie dobrych warunków dla pracujących w hutach, kopalniach i innych zakładach robotników. Podnosili standard życia przez budowę osiedli, szpitali, szkół" - informuje Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

  Na wystawie będzie można zobaczyć fotografie, portrety, w tym Marii von Winckler z Valeską von Tiele-Winckler, herb arcyksięcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego z 1805 roku, ale także rzeczy użytkowe, takie jak np. austriacki sekretarzyk z ok. 1880-1890, który został inkrustowany złoconym metalem oraz ozdobiony sceną mitologiczną.

  Jak powiedziała PAP Magdalena Michulec z działu promocji Muzeum Górnośląskiego, na wystawie nie zabraknie pamiątek powiązanych z industrialną przeszłością rodów. Pojawią się m.in. dwa zegarki pamiątkowe, które były wręczane pracownikom zakładów przemysłowych należących m.in. do Ballestremów na 25-lecie pracy.

  Michulec podkreśla, że udało się zgromadzić niemałą kolekcję eksponatów, w tym starodruki, medale wybite w 1908 roku z okazji złotych godów Ballestremów, dwie rzeźby z brązu autorstwa znanego wówczas Josefa Limburga, portret rezydującej w Pszczynie księżnej Daisy z rodu Hochbergów, która była sanitariuszką w czasie pierwszej wojny światowej.

  "Odwiedzenie ekspozycji będzie także okazją do zapoznania się z ciekawostkami z dziejów poszczególnych rodów. Specjalne plansze przygotowało Oberschschlesisches Landesmuseum (Muzeum Ziemi Górnośląskiej - PAP) w niemieckim Ratingen. Wystawa będzie miała więc także wymiar edukacyjny, ponieważ nie wszyscy mają świadomość jak ta szlachta na Śląsku funkcjonowała. To byli ludzie generalnie zakorzenieni w Ziemi Śląskiej, co oznacza, że w mniejszym stopniu utożsamiali się z konkretnym narodem" - powiedziała Michulec.

  Wystawa przygotowana została przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Oberschschlesisches Landesmuseum (Muzeum Ziemi Górnośląskiej) w niemieckim Ratingen. Zostanie otwarta w piątek a prezentowana będzie do 31 maja.


  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ ls/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Ziemi Górnośląskiej (Oberschlesisches Landesmuseum) w Ratingen, Nadrenia Północna-Westfalia, jest muzeum przedstawiającym historię i kulturę Górnego Śląska. Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim – słownik biograficzny autorstwa Witolda Iwanka. Został wydany przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Nakład wynosił 550 egzemplarzy. Tramwaje w konurbacji górnośląskiej – system transportu tramwajowego funkcjonujący na terenie trzynastu gmin konurbacji górnośląskiej: Będzina, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Gliwic (odcinek od granic miasta do zajezdni tramwajowej w Gliwicach, na którym znajduje się jeden przystanek), Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic oraz Zabrza, a dawniej również w Piekarach Śląskich i Wojkowicach oraz we wsi Wieszowa. Liczy 200,6 km torowisk i obejmuje obszar zamieszkany przez 2 miliony ludzi. Operatorem systemu jest spółka Tramwaje Śląskie działająca na zlecenie KZK GOP.

  Siemianowice Śląskie (śl. Śymjanowicy, niem. Siemianowitz, Laurahütte; 1923-27 Huta Laura-Siemianowice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, położone nad rzeką Brynicą, na Wyżynie Śląskiej, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Zabrze (niem. Hindenburg, śl. Zobrze) – miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej nad rzekami Kłodnicą i Bytomką. Leży na Górnym Śląsku w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

  Tychy (niem. Tichau) – miasto na prawach powiatu na południu Polski, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Mysłowice (śl. Myslowicy, czes. Myslovice, niem. Myslowitz) – miasto nad Przemszą, w południowej Polsce, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

  Tramwaje Śląskie − przedsiębiorstwo komunikacyjne zajmujące się wykonywaniem przewozów tramwajowych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz utrzymywaniem infrastruktury tramwajowej. Powstało 1 stycznia 2003 roku jako spółka skarbu państwa w wyniku przekształceń państwowej firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach. 30 maja 2007 roku w Katowicach akcje spółki zostały nieodpłatnie przekazane do KZK GOP, a stamtąd - do zainteresowanych gmin konurbacji górnośląskiej, kończąc tym samym wieloletni proces prywatyzacji. Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej – muzeum położone w Rudzie Śląskiej. Placówka prowadzona jest przez Fundację Minionej Epoki z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

  Związek Górnośląski (Communitas Silesiae Superioris) z siedzibą w Katowicach jest organizacją zajmującą się promowaniem kultury górnośląskiej. Do najpopularniejszych imprez organizowanych przez Związek Górnośląski należą Śląskie Gody, Śląskie Śpiewanie, oraz Śląsk Muzyką Malowany. Od roku 1993 związek wręcza nagrody im. Wojciecha Korfantego dla wybitnych Ślązaków. Kolejnym przykładem działalności związku jest wydawanie gazety "Nasza Gazeta".

  Górnośląski Trybunał Rozjemczy z siedzibą w Bytomiu był jedną z dwóch międzynarodowych instytucji powstałych w 1922 na mocy podpisanej 15 maja tego roku w Genewie umowy polsko-niemieckiej o podziale Górnego Śląska, drugą była Górnośląska Komisja Mieszana z siedzibą w Katowicach. Celem obu instytucji był arbitraż między Polską i Niemcami w ich sporze dotyczącym Śląska. Przewodniczącymi tych instytucji nie mogli być ani Polacy, ani Niemcy.

  Górnośląska Komisja Mieszana z siedzibą w Katowicach była jedną z dwóch międzynarodowych instytucji powstałych w 1922 na mocy podpisanej 15 maja tego roku w Genewie umowy polsko-niemieckiej o podziale Górnego Śląska, drugą był Górnośląski Trybunał Rozjemczy z siedzibą w Bytomiu. Celem obu instytucji był arbitraż między Polską i Niemcami w ich sporze dotyczącym Śląska. Przewodniczącymi tych instytucji nie mogli być ani Polacy, ani Niemcy. Górnośląska Komisja Mieszana działała do 1937 roku. Jej członkiem ze strony rządu Polski był Henryk Gruber. Związek Górnoślązaków-Bund der Oberschlesier – ponadpartyjna organizacja polityczna, działająca w latach 1919-1924 w granicach Niemiec (na terytorium Prowincji Górnośląskiej, przejściowo stanowiącej międzynarodowe terytorium plebiscytowe) i finansowana m.in. przez część Oberschlesische Berg- und Hüttenmännischen Verein (Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych), głównie księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberg von Pless. Do organizacji tej należały i jej przewodziły osoby, stojące na stanowisku, że reprezentują odrębny naród górnośląski i dążące do utworzenia niepodległego państwa z ziem historycznie górnośląskich, tj. ówczesnego pruskiego Górnego Śląska i byłego Śląska Austriackiego. Członkowie ZG-BdO przez swych konkurentów politycznych byli nazywani „wolnokrajowcami” lub „freistaatlerami” (niem. Freistaatler – wolnopaństwowiec). W polskiej, niemieckiej i czeskiej historiografii ZG-BdO zaliczany jest w poczet śląskich ruchów separatystycznych, rzadziej (tylko przez niektórych autorów polskich) do grona tzw. ruchów ślązakowskich.

  Dodano: 23.02.2012. 22:40  


  Najnowsze