• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa zdjęć afrykańskich rytów naskalnych w Poznaniu

  05.07.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Do końca sierpnia w siedzibie Fundacji Biblioteka Ekologiczna W Poznaniu można obejrzeć blisko 50 zdjęć, ukazujących sztukę naskalną z Egiptu, Sudanu, RPA i Algierii, którą od 30 lat badają polscy naukowcy. Tradycja wykonywania wizerunków na skałach w Afryce jest bardzo odległa. Najstarsze znaleziska pochodzące z Namibii liczą 27 tys. lat. Odnaleźć je można niemal w każdym zakątku Afryki, gdzie istniały odpowiednie formacje skalne - od Sahary przez strefę tropikalną po samo południe kontynentu.

  Jak tłumaczą organizatorzy ekspozycji, sztuka naskalna jest unikatowym zapisem dawnych kultur, ich gospodarki i wizji świata, a także artystycznych zdolności rodzaju ludzkiego. Odczytanie tych "obrazów" czasem ogranicza się do identyfikacji wizerunków -na przykład biologicznego określenia gatunków zwierząt i umiejscowienia ich w czasie.

  Czasami jednak analiza sztuki naskalnej przez pryzmat jej ikonografii pozwala naukowcom odsłaniać te aspekty kultury - np. odnoszące się do sfery wierzeń - do których inne źródła archeologiczne oferują ograniczony dostęp.

  Ekspozycja jest dedykowana polskich badań nad afrykańską sztuką naskalną - nieżyjącemu prof. Lechowi Krzyżaniakowi, wieloletniemu dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

  Archeolog rozpoczął swoje studia nad tym zagadnieniem już na początki lat 80. XX wieku, kiedy eksplorował ryty i malowidła naskalne Wyżyny Tassili w Algierii. Potem zainteresował się rytami w egipskiej oazie Dachla, ich badania kontynuują teraz badacze pod kierunkiem prof. Michała Kobusiewicza.

  Przez kilka ostatnich lat badania w rejonie IV katarakty nad Nilem były prowadzone przez ekspedycje Muzeum Archeologicznego w Poznaniu pod kierunkiem dr. Marka Chłodnickiego oraz Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (mgr Henryk Paner) we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Skupiły się one również na dokumentowaniu i zabezpieczeniu sztuki naskalnej. To właśnie w tych badaniach afrykańskiej sztuki naskalnej współuczestniczył dr hab. Andrzej Rozwadowski z Instytutu Wschodniego UAM (kurator opisywanej wystawy). Naukowiec realizował projekt studiów porównawczych szamańskich tradycji sztuki - w Azji, Ameryce i właśnie Afryce.

  Opisywanie ekspedycje mają charakter badań interdyscyplinarnych, obejmujących także ekologię studiowanych obszarów - temat zgłębiany przez dr. Jana Śmiełowskiego, prezesa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu.

  Organizatorami wystawy są: Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Instytut Wschodni UAM, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Gdańsku. SZZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) – muzeum sztuki w Poznaniu, narodowa instytucja kultury, założone w 1919 jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, od 1950 nosi obecną nazwę; wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (nr 80) w 2005. Mediations Biennale – biennale sztuki współczesnej, odbywa się co dwa lata od 2008 roku w Poznaniu. Na biennale są prezentowane prace artystów polskich i zagranicznych, realizujących swoje dzieła w zakresie wszystkich mediów– sztuki wideo, sztuki multimedialnej, instalacji, sztuk performatywnych, a także tradycyjnych: malarstwa, grafiki, rzeźby. Mediations Biennale jest największą tego typu imprezą w Polsce i Europie Środkowej. Inicjatorem Mediations Biennale jest Tomasz Wendland we współpracy ze Sławomirem Sobczakiem, oraz dyrektorem organizacyjnym Anną Hryniewiecką. Partnerami biennale są: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek, WSNHiD w Poznaniu. Mecenasem Mediations Biennale jest Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trzecia edycja pod hasłem przewodnim THE UNKNOWN – NIEZNANE planowana jest na koniec września i październik 2012. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – muzeum poświecone archeologii, zlokalizowane przy ulicy Wodnej w Poznaniu. Posiada cenne zbiory archeologiczne z terenów całej Polski oraz kolekcje pozaeuropejskie.

  Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – muzeum, którego zbiory są związane z polskim wczesnym średniowieczem oraz z historią Gniezna i okolic. Siedziba znajduje się w budynku wzniesionym w latach 1970-1978. Muzeum powstało w roku 1956 jako Gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1973 r. zostało przekształcone w samodzielną jednostkę, która od marca 1983 nosi nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gromadzi eksponaty archeologiczne, kultury materialnej od średniowiecza do czasów współczesnych, sztukę, zabytki i archiwalia związane z historią Gniezna. Księgozbiór muzeum liczy ponad 17 tysięcy pozycji. Paweł Leszkowicz – historyk sztuki, kurator, wykładowca akademicki. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu, wykłada także na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Należy do sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).

  I dom, i muzeum – instalacja polskiej artystki współczesnej Zofii Kulik składająca się z dwóch części: niewielkiego obelisku i serii fotografii. Praca miała zostać pokazana po raz pierwszy jako część wystawy monograficznej Od Syberii do Cyberii, odbywającej się w Muzeum Narodowym w Poznaniu (maj-czerwiec 1999 roku). Galerie sztuki współczesnej (ang. contemporary art gallery), również Galeria współczesna - instytucja o komercyjnym charakterze, gdzie sztuka współczesna wystawiana jest z przeznaczeniem na sprzedaż. Określenie galeria sztuki jest powszechnie używane w znaczeniu muzeum sztuki, natomiast "galeria sztuki współczesnej" uzywana jest w znaczeniu komercyjna galeria sztuki. Typowym przykładem takiej galerii jest Gallery Row w Los Angeles, a w Polsce dla przykładu można wymienić Galeria 2 Światy w Krakowie. Szczególnym przypadkiem galerii współczesnej jest vanity gallery, gdzie pobiera są opłaty od artystów za wystawiania ich pracy.

  Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza - muzeum biograficzne poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi, zlokalizowane w Poznaniu, na Starym Rynku 84 (róg ul. Zamkowej). Stanowi oddział Biblioteki Raczyńskich. Muzeum Sztuki w Łodzi – muzeum w Łodzi, którego główną osią programową jest badanie i prezentowanie sztuki awangardowej oraz progresywnych zjawisk artystycznych. Instytucja posiada trzy oddziały: ms1, ms2 oraz Muzeum Pałac Herbsta. Założone w 1930 r. jest jednym z najstarszych do dziś istniejącym muzeów, kolekcjonującym sztukę awangardową. W 1998 roku Muzeum Sztuki w Łodzi zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem 53.

  Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu – muzeum biograficzne poświęcone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, zlokalizowane w Poznaniu, na ul. Wronieckiej 14. Stanowi oddział Biblioteki Raczyńskich.

  Wielkopolskie Muzeum Wojskowe - muzeum wojskowe zlokalizowane w Poznaniu, na Starym Rynku 9, w obrębie bloku zabudowy śródrynkowej. Jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu.

  Jerzy Kamrowski: Jerzy Kamrowski (ur. 1950, zm. 2011 r.) - polski malarz, poeta, historyk i krytyk sztuki, autorem publikacji z dziedziny sztuki i archeologii. Kustosz i konserwator zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS.

  Bogdan Kostrzewski (ur. 2 sierpnia 1915 w Poznaniu, zm. 12 kwietnia 1971 w Poznaniu) - docent, doktor, polski archeolog, muzeolog, długoletni dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, prowadził wykopaliska w Gieczu. Prywatnie był synem prof drJózefa Kostrzewskiego. Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu – muzeum gromadzące szeroko rozumiane dzieła sztuki religijnej i przedmioty świadczące o duchowości człowieka. Jedna z najstarszych tego typu instytucji w kraju i jedna z pierwszych placówek muzealnych w Poznaniu.

  Dodano: 05.07.2010. 00:17  


  Najnowsze