• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakończono drugi etap wykopalisk sukiennic w Sejnach

  27.08.2010. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Muzealnicy zakończyli drugi etap wykopalisk w Sejnach (Podlaskie) na terenie, gdzie istniały sukiennice. Podczas wykopalisk znaleziono setki przedmiotów sprzed drugiej wojny światowej - informuje Anetta Ejdulis z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

  Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (StonZ) chce odbudować ten cenny zabytek z XIX wieku, spalony podczas II wojny światowej przez Niemców. W czerwcu tego roku miasto przekazało stowarzyszeniu działkę pod budowę obiektu.

  "Zakończyliśmy drugi etap badań w miejscu, gdzie stały sukiennice. Odkopaliśmy tam bruk kamienny, pod którym znaleźliśmy mnóstwo przedmiotów, najwięcej ceramiki" - powiedziała PAP Ejdulis.

  Dodała, że teraz eksperci zinwentaryzują znaleziska. Pierwsze badania miały miejsce ponad rok temu. Wówczas muzealnicy odkryli fragment fundamentu sukiennic, prawie 700 fragmentów ceramiki, 60 fragmentów zdobionych i sygnowanych kafli, ponad 100 fragmentów szkła i porcelany oraz monety carskie z XIX wieku i niemieckie z 1940 roku.

  STOnZ przeprowadziło w sumie badania na terenie 2 arów w parku w centrum Sejn, gdzie stały sukiennice. Miejsce na którym znajdował się obiekt jest większe, ale obecnie jest tam fontanna miejska i działka prywatna z domem.

  Stowarzyszenie chce zdobyć pieniądze na rekonstrukcję obiektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Gdyby udało się odbudować obiekt, byłyby to drugie sukiennice w Polsce po sukiennicach krakowskich.

  Sukiennice sejneńskie były budowane w latach 1829-1833. Otoczony kolumnadą budynek o kształcie podkowy z ramionami o nierównej długości służył celom handlowym. W 1943 roku murowany gmach spalili niemieccy okupanci. Ruiny sukiennic rozebrano. Sejneńskie sukiennice miały 21 kramnic, które otaczała kolumnada. Dziedziniec sukiennic był zadaszony. Do dzisiaj zachowały się zdjęcia i pocztówki obiektu. BUR

  PAP - Nauka w Polsce

  pz/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sukiennice w Krakowie – zabytkowy budynek sukiennic znajdujący się w centralnej części Rynku Głównego w Krakowie. Ratusz i sukiennice w Ypres (nid. Lakenhal lub Lakenhalle) – historyczna siedziba władz miejskich Ypres, (Zachodnia Flandria, Belgia), jeden z największych obiektów o charakterze handlowym i municypalnym średniowiecznej Europy. Oprócz funkcji siedziby władz pełnił rolę sukiennic, w których przechowywano i handlowano suknem, które w średniowiecznej Flandrii był kluczowym źródłem gospodarczej prosperity. Cenny przykład gotyckiej architektury świeckiej Niderlandów. Langierówka – nieistniejący już budynek przylegający do Sukiennic (na południe od Syndykówki oraz na północ od Postrzygalni) na wprost wylotu ul. Szewskiej. Dobudowany na początku XVII wieku przez rajcę krakowskiego Joachima Ciepielowskiego w formie przejścia pośrodku Sukiennic tworząc tzw. krzyż architektoniczny. Domek w 1873 przy okazji gruntownej przebudowy Sukiennic został wcielony do ich gmachu.

  Orkiestra Gewandhaus w Lipsku, niem. Gewandhausorchester Leipzig – niemiecka orkiestra symfoniczna z Lipska. Nazwa pochodzi od zabytkowych sukiennic (niem. Gewandhaus), w których orkiestra występowała od 1781. Odbywały się tam pierwsze stałe koncerty w Niemczech. Na organach umieszczono motto orkiestry: „res severa verum gaudium” (powaga jest prawdziwą radością). Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku podczas koncertów mężczyźni i kobiety siedzieli osobno, podobnie jak w kościele. Bedestan – kryty targ, specjalizujący się w sprzedaży towarów wartościowych; w krajach tureckich rodzaj hali handlowej przeznaczonej na bardziej kosztowne artykuły, np. tkaniny. Odpowiednik europejskich sukiennic. W średniowiecznych krajach arabaskich analogiczne budowle nazywano kajsarijjami.

  Syndykówka (tzw. północna postrzygalnia) – nieistniejący już budynek przylegający do północno-zachodniego narożnika Sukiennic, czyli od ul. Sławkowskiej i ul. Szczepańskiej. Była to dwupiętrowa i trójosiowa budowla, zwieńczona attyką pełną. Syndykówka została dobudowana do Sukiennic na początku XVII wieku, a w 1873 przy okazji gruntownej przebudowy Sukiennic wcielona do ich gmachu. Sukiennictwo - rzemiosło zajmujące się wyrobem sukien. Osoba wykonująca zawód to sukiennik. Obiektem, w którym sprzedawano sukna, były sukiennice.

  Kramy Bogate − nieistniejące już zabudowania handlowe przylegające od wschodu do krakowskich sukiennic - mieściły się wzdłuż linii Sukiennic od strony pomnika Adama Mickiewicza. W przeciwieństwie do pozostałych drewnianych kramów i jatek zlokalizowanych na całym rynku krakowskim, Kramy Bogate bezpośrednio przylegały do Sukiennic i były murowane. Były to podpiwniczone pomieszczenia o wymiarach 5 x 2,5 metra. W kramach tych handlowano różnymi towarami luksusowymi. Swoją funkcjonalnością zastąpiły zbudowane w XIII w. Kramy Bolesławowe. Kramy Bogate zostały prawdopodobnie dane miastu przez króla Kazimierza Wielkiego w roku 1358. Wspominane są w źródłach w roku 1441 ("Reychen Cromen") i 1542. Pierwotnie mógł to być budynek drewniany, którego lokalizacja niekoniecznie musiała pokrywać się z położeniem późniejszego obiektu murowanego. Pod koniec XVIII wieku był to parterowy budynek murowany z wysokim spadzistym dachem, ciągnący się wzdłuź wschodniej ściany Sukiennic, równej z nimi długości. Wewnątrz znajdowały się 64 kramy uszeregowane w dwóch rzędach. Sprzedawano tam m.in. drogie materie jedwabne, bławaty, złotogłowy, srebrnogłowy i pasy kontuszowe. Sukiennice – handlowy budynek, w którym znajdowały się kramy (lub kramy i składy) najczęściej z suknem (stąd nazwa). Zazwyczaj umieszczano je na środku rynku w europejskich miastach, które leżały na szlakach handlowych. Wznoszono je od średniowiecza do XVII wieku.

  Sukiennice – handlowy budynek, w którym znajdowały się kramy (lub składy) najczęściej z suknem (stąd nazwa). Zazwyczaj umieszczano je na środku rynku w europejskich miastach, które leżały na szlakach handlowych. Często budowano je tuż obok lub w ramach budynku ratusza. Wznoszono je od średniowiecza do XVII wieku, do XVIII na Białorusi. Również później budowano obiekty wzorowane na sukiennicach, między innymi w Przystajni (około 1914 roku) i Radymnie (około 1918 roku).

  Sukiennice w Poznaniu zostały wybudowane w roku 1386 na podstawie przywileju Władysława II Jagiełły. Na początku XVI w. gmach popadł w ruinę. W 1535 r. Zygmunt I Stary wydał przywilej na postawienie nowego gmachu według jednolitego projektu budowlanego. W roku 1563 budynek został przebudowany w stylu renesansowym przez architekta miejskiego Jana Baptystę Quadro. Sukiennice były trzynastoprzęsłową halą nakrytą sklepieniem klasztornym z 26 kramami sukiennymi. Przez sukiennice prowadziło przejście poprzeczne. W 1569 r. przy południowej ścianie dobudowano schody prowadzące na piętro gdzie znajdowały się magazyny i warsztaty. Wzdłuż wschodniej i zachodniej ściany biegły podcienie wsparte na kolumnach. Gmach nakryty był dachówką, a podcienie gontem.

  Sukiennice we Wrocławiu, zwane też Domem Kupców – nieistniejący już zespół średniowiecznych budynków w centralnej części wrocławskiego Rynku, w miejscu dzisiejszej ulicy Sukiennice. Stanowiły jeden z trzech historycznych wrocławskich domów kupieckich. Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Galeria, mieszcząca się na pierwszym piętrze Sukiennic (pod adresem Rynek Główny 1/3), jest najstarszym oddziałem Muzeum Narodowego. Jej istnienie zapoczątkował Henryk Siemiradzki, który ofiarował mu swój słynny obraz Pochodnie Nerona. Pierwszą stałą wystawę otwarto w Sukiennicach w roku 1884.

  Postrzygalnia – nieistniejące już średniowieczne pomieszczenia urzędu pomiaru sukna zlokalizowane na rynku krakowskim w południowo-zachodnim narożniku Sukiennic od strony ul. Brackiej służące jako postrzygalnia. W 1873 przy okazji gruntownej przebudowy Sukiennic wcielona do ich gmachu. Dom Oficerski – nieistniejący już budynek zlokalizowany na krakowskim rynku w pobliżu odwachu, przylegał do Kramów Szewskich, które bezpośrednio przylegały do krakowskich sukiennic. Zbudowany został w ósmej dekadzie XVII wieku, natomiast zburzony w początkowych latach XIX wieku. Budynek służył oficerom pełniącym służbę w pobliskim odwachu.

  Konstytucja 3 Maja 1791 roku – obraz Jana Matejki powstawał od stycznia do października 1891. W maju prace nad nim były jednak tak zaawansowane, iż możliwe było pokazanie płótna na jubileuszowej wystawie w Sukiennicach z okazji 100 rocznicy uchwalenia konstytucji. Obraz posiada wymiary 247 × 446 cm, obecnie znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Ulica Sukiennicza to ulica znajdująca się na nyskim rynku, obecnie ma ona kształt litery T. Powstała w 1821 roku w miejscu zlikwidowanych ław sukienniczych i kramów. Ulica należy do kategorii dróg gminnych.

  Kawiarnia Noworolski (potocznie Noworol) – kawiarnia mieszcząca się na parterze krakowskich Sukiennic, od strony kościoła Mariackiego.

  Dodano: 27.08.2010. 00:04  


  Najnowsze