• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakończył się pierwszy etap projektu Fortece Sudanu

  09.03.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzy średniowieczne twierdze w Sudanie przebadali archeologicznie uczestnicy wyprawy zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Narodową Korporację Starożytności i Muzeów w Sudanie. "Przeprowadziliśmy badania archeologiczne w rejonie twierdz Hosz esz-Szeitan, Wad Mukhtar oraz Hosz el-Kab - wyjaśnia Mariusz Drzewiecki z Instytutu Prahistorii UAM. - Pierwsza z nich, nieznana z literatury, okazała się być największą i najlepiej zachowaną. Wykonaliśmy pomiary przy użyciu Total Station i prowadziliśmy jednocześnie badania powierzchniowe wokół, aby rozpoznać kontekst osadniczy".

  W okolicy Hosz esz-Szeitan naukowcy odkryli 32 stanowiska archeologiczne - zarówno pozostałości osad, jak i cmentarzysk. W rejonie Wad Mukhtar tylko dwa, natomiast przy Hosz el-Kab - 14.

  "Architektura twierdz, mimo słabego stanu zachowania, okazuje się niezwykle interesująca. Dodaje ona ciekawe wątki do ogólnych rozważań nad architekturą obronną tej części świata, jak i nad historią średniowiecznych królestw, kiedy zostały one zbudowane" - mówi Drzewiecki.

  Jednym z uczestników ekspedycji był Piotr Maliński, etnolog, którego prace polegały na uzyskaniu informacji na temat współczesnego znaczenia twierdz wśród społeczności lokalnych oraz spisaniu lokalnych przekazów i legend dotyczących tych miejsc.

  Na badania każdej twierdzy uczestnicy ekspedycji mieli około czterech dni.

  "Kiedy docieraliśmy na miejsce zaczynaliśmy od wybrania dogodnego miejsca na obóz. Spaliśmy pod namiotami, a jedzenie gotowaliśmy na ognisku. Zapasy żywności i, przede wszystkim, wody były kupowane w pobliskich wsiach" - wyjaśnia inicjator projektu.

  Uczestnicy złożyli również propozycję współpracy między UAM a Archaeological Research Center Uniwersytetu Doliny Nilu w Atbarze na ręce dr. Mohammeda Ahmeda Abdel Mageeda.

  Po zakończeniu badań twierdz w rejonie V i VI katarakty nilowej badacze przenieśli się do środkowego Sudanu - Kordofanu w rejon wzgórz Souani al-Songour, oddalonych o około 400 km od doliny Nilu. To obszar niemal zupełnie nierozpoznany pod względem archeologicznym.

  "Stanowiska, które rejestrowaliśmy były znane jedynie ze wzmianek brytyjskich badaczy z pierwszej połowy XX wieku. Jednak ich ogrom oraz dobry stan zachowania był dla nas miłym zaskoczeniem" - informuje Drzewiecki.

  Archeolodzy przeprowadzili tzw. badania prospekcyjne polegające na poszukiwaniu i wyznaczaniu stanowisk archeologicznych na podstawie materiału znajdowanego na powierzchni terenu. Polacy zainicjowali projekt objęcia części z nich ochroną.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Badania sondażowe - metoda badawcza w archeologii polegająca na eksploracji niewielkiej części stanowiska archeologicznego. Badania prowadzone są tylko w wykopach o małej powierzchni. Inna wersja metody polega na przecinaniu powierzchni stanowiska wąskimi rowami sondażowymi.

  Slavia Antiqua - rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, wydawany przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział Historii i Nauk Społecznych), przy współpracy z Instytutem Prahistorii UAM. Ukazuje się od 1948 roku w Poznaniu. Publikowane są na jego łamach artykuły, drobne prace i materiały, recenzje i polemiki, kronika, nekrologi oraz wyniki prac archeologiczno-konserwatorskich oraz bibliografia polskich prac dotyczących Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach kongresowych.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Wykopaliska stratygraficzne - jest to jedna z dwóch metod eksploracji stanowiska archeologicznego. Polega na usuwaniu warstw archeologicznych zgodnie z ich układem i konturami. Warstwy są usuwane w kolejności odwrotnej do tej w jakiej powstawały. Historia stanowiska jest odsłaniana od czasów najnowszych do czasów najdawniejszych. Archeolodzy posługują się tą metodą prowadzenia wykopalisk kiedy tylko możliwe jest rozróżnienie warstw. Warstwy archeologiczne mają różne kształty, niejednakową miąższość oraz różny przebieg. Warstwy często są zaburzone, przemieszane przez działalność człowieka. Prowadzenie badań tą metodą jest pracochłonne i żmudne, przynosi jednak najlepsze efekty.

  Wykopaliska stratygraficzne - jest to jedna z dwóch metod eksploracji stanowiska archeologicznego. Polega na usuwaniu warstw archeologicznych zgodnie z ich układem i konturami. Warstwy są usuwane w kolejności odwrotnej do tej w jakiej powstawały. Historia stanowiska jest odsłaniana od czasów najnowszych do czasów najdawniejszych. Archeolodzy posługują się tą metodą prowadzenia wykopalisk kiedy tylko możliwe jest rozróżnienie warstw. Warstwy archeologiczne mają różne kształty, niejednakową miąższość oraz różny przebieg. Warstwy często są zaburzone, przemieszane przez działalność człowieka. Prowadzenie badań tą metodą jest pracochłonne i żmudne, przynosi jednak najlepsze efekty.

  The Asia Institute (Instytut Azji) to niezależny osrodek badawczy znajdujący się w Seulu i prowadzący oraz wspierający badania nad Azją przy udziale specjalistów z zakresu nauk politycznych, humanistycznych oraz technicznich, a także organizacji rządowych, organizacji międzynarodowych oraz młodzieży z krajow azjatyckich. Badania prowadzone przez Instytut obejmują przemiany technologiczne, kwestie ochrony środowiska oraz stosunki międzynarodowe. Instytut Azji koncentruje się na szeroko zakrojonej współpracy z młodzieżą, uczniami szkół średnich i wyższych, uznając za niezbędne zaangażowanie młodych ludzi w debaty polityczne dotyczące edukacji, relacji międzynarodowych oraz zman klimatycznych. Badania poświęcone są nadziejom i zagrożeniom jakie niesie rozwój technologiczny oraz kryzysowi ekologicznemu. Kryzys środowiskowy był tematem debaty na Forum ds. Środowiska w Daejeon, zorganizowanym przez Instytut przy wpółpracy z KAIST. W 2012 roku Instytut Azji opublikował wybór raportów, materiałów seminaryjnych, esejów i artykółów przy współpracy wybitnych badaczy, takich jak Benjamin Barber, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Haun Saussy oraz Larry Wilkerson. Obecnie dyrektorem Instytutu jest Emanuel Pastreich, profesor na Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu.

  Dodano: 09.03.2011. 00:04  


  Najnowsze