• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakończyła się kolejna polska ekspedycja naukowa w Peru

  03.08.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unikalną w skali światowej strefę geologiczną i biologiczną kanionu Colca badało jedenastu naukowców z Akademii Górniczo Hutniczej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa i Uniwersytetu im. Kochanowskiego w Kielcach. Był to ostatni etap kompleksowego rozpoznania i dokumentowania obszaru poprzedzający nadanie mu statusu parku narodowego. Wyprawą kieruje prof. Andrzej Paulo z AGH.

  Prace prowadzone przez polskich naukowców od 2003 roku mają pomóc w skompletowaniu dokumentacji koniecznej do ustanowienia parku narodowego na obszarze Colca - Dolina Wulkanów - Źródła Amazonki. O wyjątkowości rejonu świadczy lokalizacja w strefie aż pięć z ośmiu stref geograficznych występujących w Peru i duża różnorodność formacji skalnych oraz form rzeźby.

  Ten unikalny obszar został spopularyzowany w świecie przez polskich kajakarzy z krakowskiej wyprawy "Canoandes'79", którzy w 1981 roku jako pierwsi przepłynęli najgłębszy kanion świata. Obecnie odwiedza go ponad 200 tysięcy turystów rocznie przynosząc gminie Chivay i regionowi Arequipa ogromny zysk ekonomiczny.

  Wyprawy naukowe w ten region są podstawa kilku prac doktorskich i habilitacyjnych w toku. Badacze opublikowali prace naukowe zarówno w Polsce jak i w Peru, przedstawiane na sympozjach zagranicznych. W regionie pracują również polscy archeolodzy pod kierownictwem prof. Mariusza Ziółkowskiego z UW, odrestaurowujący miejsce kultu Maucallacta, ołtarze ofiarne i budowle kultur Wari i Inka.

  Wydarzeniem wieńczącym prace polskich geologów było Międzynarodowe Geologiczne Sympozjum Naukowe w mieście Arequipa, które odbyło się w połowie lipca, na którym polscy i peruwiańscy naukowcy przedstawili swój dorobek w dziedzinie kompleksowego poznania fenomenu Rio Colca. Prace geologów zaprezentowali prof. Andrzej Paulo i dr Andrzej Galas (AGH), dr Justyna Ciesielczuk, mgr Krzysztof Gaidzik, dr Zbigniew Malolepszy, prof. Jerzy Zaba (US), prof. Tomasz Kalicki, mgr Joanna Krupa (UK), prof. Jozef Kukulak (UP). Peruwiańczycy natomiast referowali prace w regionie usuwiskowym przy wsi Maca, prowadzone wraz z Włochami oraz walory turystyczne pobliskich wielkich stratowulkanow.

  Drugi dzień sympozjum odbył się w Chivay. Dyskutowano szczegóły proponowanego przez Polaków parku narodowego i narastające zagrożenia środowiska. Wprowadzeniem do dyskusji był referat Dr Slavki Galas i prof. Andrzeja Paulo (AGH) "Georożnorodność i biorożnorodność Tatr: doświadczenia polskie i słowackie w ochronie i udostępnieniu".

  Polacy przekazali miejscowym władzom i instytucjom kilkanaście posterów eksponowanych podczas sympozjum. Natomiast Andrzej Pietowski, kierownik pierwszej wyprawy kajakowej przekazał wyniki pomiarów przewyższeń i głębokości Kanionu Colca wykonywanych od 2005 roku. Udowodnił, ze kanion Rio Colca przewyższa pod względem głębokości oszacowanie sąsiedniego kanionu Cotahuasi. Na północ od Kanionu Colca znajduje sie kilka niezwykle głębokich kanionów wciąż oczekujących na swoich odkrywców.

  PAP- Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kanion Colca – kanion rzeki Colca w regionie Arequipa, w Peru. Znajduje się około 100 km na północny zachód od miasta Arequipa. Colca (hiszp. Río Colca, kecz. Qullqa mayu) – rzeka w Ameryce Południowej w peruwiańskich Andach, przepływa około 100 km na północny zachód od miasta Arequipa. Źródła znajdują się na zboczach szczytu Yanasalla (4886m n.p.m.)górującego nad wysokogórską równiną, będącą południową częścią Altiplano, uchodzi do Oceanu Spokojnego. Na obszarze regionu Arequipa przepływa przez Kanion Colca, według niektórych źródeł uważany za najgłębszy kanion świata. Ampato, Nevado de Ampato – stratowulkan, najwyższy szczyt w masywie Cordillera de Ampato położonym w regionie Arequipa, w południowej części Peru. Ma on wysokość 6288 m n.p.m. Znajduje się on w Andach Środkowych, na zachód od jeziora Titicaca. Na stokach masywu źródła rzeki Colca, na północ od masywu mieści się Kanion Colca.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej. Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego – utworzone w 1992 roku stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów prawa konstytucyjnego. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Kazimierz Działocha (1992-2001), prof. dr hab. Leszek Garlicki (2001-2002), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (2002-2006). Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Marian Grzybowski.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Wikipedystka:Tremendo/Zupnik: Zbigniew Żupnik - krakowski artysta malarz. Studia odbył na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Tworzył prace malarskie, rysunkowe i graficzne.

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach położona przy ul. Henryka Jordana w Katowicach i sąsiadująca przez ul. Wita Stwosza z Archikatedrą Chrystusa Króla. Wydział powstał w listopadzie 2000 r. „Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Sławek w marcu 1999 roku podpisał porozumienie z abp. Metropolitą Katowickim dr. Damianem Zimoniem. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dekretem z dnia 9 sierpnia 2000 roku, na mocy władzy powierzonej przez papieża Jana Pawła II, erygowała kanonicznie Kościelny Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego”. Prace nad projektem siedziby Wydziału rozpoczęto pod koniec 1999 r. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2002 roku. Ważną datą w działaniach budowlanych jest 17 kwietnia 2003 r., kiedy abp Damian Zimoń wraz z Rektorem UŚ prof. Januszem Janeczkiem i licznie zgromadzonymi gośćmi, wmurował kamień węgielny. Od 27 maja 2002 r. Wydział Teologiczny ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W 2009 wydział otrzymał również prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego.

  Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę.

  Dodano: 03.08.2010. 01:17  


  Najnowsze