• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: historia i współczesność

  07.04.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków Instytut Archeologii UKSW, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Państwowe Muzeum Archeologiczne organizują 18 kwietnia konferencję naukową poświęconą administrowaniu spuścizną archeologiczną w Polsce. Spotkanie odbędzie w kampusie UKSW w Warszawie.

  Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS postanowiła 18 kwietnia 1982 roku, w czasie konferencji, która odbyła się w Hammamet w Tunezji, aby w jeden dzień w roku uczcić zróżnicowania dziedzictwa kulturowego na całym świecie. Ideę zaadoptowała Konferencja Generalna UNESCO rok później i dotąd 18 kwietnia obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

  "Celem odbywających się w tym dniu konferencji, prelekcji, prezentacji i innych imprez jest uświadamianie lokalnym społecznościom i poszczególnym osobom znaczenia dziedzictwa kulturowego dla jakości ich życia i dla ich kulturowej tożsamości" - informują organizatorzy sympozjum.

  Konferencja jest kontynuacją ogólnopolskiego spotkania, którą te same instytucje zorganizowały na początku grudnia ubiegłego roku, w 90. rocznicę powołania państwowej służby ochrony zabytków archeologicznych w Polsce. W czasie obecnej konferencji poruszona zostanie tematyka zarządzania dziedzictwem archeologicznym dawniej i dzisiaj, w Polsce i za granicą.

  Grudniowe sympozjum zakończyło się sformułowaniem wniosków w sprawie ochrony dziedzictwa archeologicznego, które przekazane zostały władzom ustawodawczym i wykonawczym. Najbliższe obrady będą poświęcone bardziej wnikliwej analizie i uzupełnieniu wniosków o te aspekty, na dyskusję których w grudniu zabrakło czasu.

  "Chodzi tu przede wszystkim o aspekt międzynarodowy ochrony dziedzictwa archeologicznego. Ponieważ jest ono wspólnym dziedzictwem całej ludzkości, winno być ono zarządzane w poszczególnych państwach w harmonii z przepisami i procedurami uzgodnionymi i przyjętymi na poziomie ponadpaństwowym. Wiele możemy także skorzystać na obserwacji sposobów zarządzania dziedzictwem archeologicznym w innych krajach, ucząc się na dobrych przykładach i starając się unikać praktyk, które okazały się niewłaściwe" - dodają organizatorzy.

  Pierwsza część konferencji będzie poświęcona współczesności, natomiast druga - historii polskiej nauki i polskiej administracji - znajdą się tu referaty przedstawiające dzieje powojennej ochrony zabytków archeologicznych w różnych regionach Polski. Zdaniem organizatorów, ten aspekt najnowszych dziejów Polski - bardzo słabo dotąd rozpoznany - jest ważny nie tylko dla archeologów. W dziejach ochrony zabytków w Polsce jak w zwierciadle odbija się bowiem cała skomplikowana prawda o XX-wiecznych dziejach naszego kraju.

  Ambicją organizatorów konferencji jest nie tylko dokonanie naukowej analizy konserwatorstwa archeologicznego, ale także sformułowanie na podstawie tej analizy wniosków praktycznych dotyczących optymalnych sposobów zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

  Spotkanie odbędzie się w Kampusie im. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 107. Szczegółowy program konferencji jest dostępny tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ang. International Council on Monuments and Sites, w skrócie ICOMOS – pozarządowa ekspercka organizacja międzynarodowa utworzona w Warszawie w 1965 z siedzibą zarządu w Paryżu. Doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. W ramach ICOMOS działają komitety narodowe w poszczególnych krajach oraz komitety specjalistyczne, np. komitet ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego czy komitet ds. zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

  Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ang. International Council on Monuments and Sites, w skrócie ICOMOS – pozarządowa ekspercka organizacja międzynarodowa utworzona w Warszawie w 1965 z siedzibą zarządu w Paryżu. Doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. W ramach ICOMOS działają komitety narodowe w poszczególnych krajach oraz komitety specjalistyczne, np. komitet ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego czy komitet ds. zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – cykl imprez, obchodzony od 1983 roku w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.

  Dodano: 07.04.2011. 00:11  


  Najnowsze