• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarł prof. Lech Leciejewicz

  25.03.2011. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  23 marca w wieku 80 lat zmarł prof. Lech Leciejewicz, wybitny polski archeolog i mediewista. Był m.in. laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2002 roku, odznaczenia "LUX ET LAUS". Przez większość życia, do 2001 roku, pracował w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN).

  Jego zainteresowania badawcze wiązały się z mediewistyką. Osiągnął na tym polu znaczne sukcesy. Naukowiec łączył w swojej pracy metody historyka i archeologa. Brał udział w badaniach nad początkami Słowiańszczyzny, zajmował się zagadaniem pochodzenia Słowian i genezą wczesnośredniowiecznych państw w Europie Środkowej i Skandynawii.

  Opublikował kilkaset prac z zakresu dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy, w tym cenione opracowania: "Normanowie", "Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy", "Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej", "Kołobrzeg: średniowieczne miasto nad Bałtykiem".

  Prowadził również wykopaliska. Badania archeologiczne cmentarzyska w Birce przyniosły mu ogólnoeuropejski rozgłos. Natomiast liczne prace dotyczące wczesnośredniowiecznego osadnictwa na terenie Polski stanowią podstawę dzisiejszej wiedzy na tym polu.

  Jego współpracownicy podkreślają, że pomimo ogromnego dorobku naukowego, licznych nagród i wyróżnień, profesor Leciejewicz zawsze był człowiekiem skromnym i wiernym zasadom w życiu prywatnym i zawodowym.

  Prof. Lech Leciejewicz urodził się w 1931 roku Poznaniu, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Doktoryzował się w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w 1958 r. Był uczniem pioniera nowoczesnej polskiej archeologii prof. Józefa Kostrzewskiego. W 1979 r. został profesorem zwyczajnym. Był członkiem Komitetów Naukowych PAN: Słowianoznawstwa, Nauk Historycznych, Nauk Pra- i Protohistorycznych i Polskiej Akademii Umiejętności. Wykładał również na Uniwersytecie Wrocławskim. SZZ

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Lech Leciejewicz (ur. 26 stycznia 1931 w Poznaniu - zm. 23 marca 2011) - polski archeolog i mediewista, profesor doktor habilitowany nauk historycznych.

  Michał Janusz Parczewski (ur. 1946 ) - prof. dr hab., polski archeolog specjalizujący się w archeologii średniowiecza, początkach kultury słowiańskiej w Polsce, wczesnośredniowiecznym osadnictwie w Karpatach. Pracownik Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii UJ. Profesor w Instytucie Archeologii UJ oraz Instytucie Archeologii URz, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Studia z zakresu archeologii Polski i powszechnej ukończył w roku 1969 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1978 obronił pracę doktorską, następnie w roku 1989 rozprawę habilitacyjną. W roku 1993 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Brał udział w ekspedycjach archeologicznych na terenie Małopolski i Śląska, a także w południowo-zachodniej Bułgarii w latach 1979-1982 oraz na Spitsbergenie w roku 1982. W roku 1996 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).

  Przemysław Urbańczyk (ur. 21 października 1951) - prof. dr hab., mediewista archeolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; poprzednio wykładowca w Instytucie Historii w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Opublikował ponad 240 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku.

  Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Andrzej Buko (ur. 4 sierpnia 1947 w Płońsku) – polski archeolog, mediewista o specjalności archeologia wczesnośredniowieczna, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim; od 2007 roku dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

  Slavia Antiqua - rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, wydawany przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział Historii i Nauk Społecznych), przy współpracy z Instytutem Prahistorii UAM. Ukazuje się od 1948 roku w Poznaniu. Publikowane są na jego łamach artykuły, drobne prace i materiały, recenzje i polemiki, kronika, nekrologi oraz wyniki prac archeologiczno-konserwatorskich oraz bibliografia polskich prac dotyczących Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach kongresowych.

  Bogusław Antoni Gediga (ur. 13 stycznia 1933 w Radzionkowie), polski archeolog, prof. zw. dr hab. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (em). Specjalizacja w zakresie archeologii pradziejowej, sztuki i religii wczesnośredniowiecznej, oraz wczesnej epoce żelaza Europy Środkowej , .

  Dodano: 25.03.2011. 08:04  


  Najnowsze