• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarła prof. Hanna Szymańska

  29.09.2010. 15:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zmarła prof. Hanna Szymańska, kierownik Katedry Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w krakowskim Muzeum Archeologicznym - współtworzyła wystawę zbiorów egipskich pt. ,,Bogowie starożytnego Egiptu".

  Była kierownikiem misji wykopaliskowej Muzeum Archeologicznego w Krakowie koordynowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW, działającej na terenie starożytnego miasta Marea w Egipcie. To tutaj odkryto m. in. bizantyńską bazylikę (V-VI w.), jedyny jak dotąd rozpoznany port jeziorny w świecie starożytnym czy skarb monet z brązu. Wielokrotnie na łamach ,,Serwisu Nauka w Polsce PAP" opisywaliśmy sukcesy misji archeologicznej w Marea.

  * Krakowscy archeolodzy ponownie w Marea w Egipcie
  * Znaleziska polskich archeologów w bizantyńskiej bazylice w Egipcie
  * Polscy archeolodzy odkopują kościół z V-VI wieku w Marei w Egipcie

  Do obszarów zainteresowań naukowych badaczki należały: historia sztuki wczesnochrześcijańskiej w Egipcie oraz muzealnictwo. Opublikowała szereg artykułów w naukowych periodykach krajowych  (,,Etudes et Travaux", ,,Materiały Archeologiczne", ,,Polish Archaeology in the Mediterranean")  i zagranicznych (,,Chronique d'Egypte", ,,Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte"), katalogów i rozpraw pokonferencyjnych.

  Pogrzeb odbędzie się 1 października o godz. 12.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polsko-egipska Archeologiczna i Geologiczna Misja Skalna - prowadzi badania na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie. Powstała w 1998 r. w wyniku umowy pomiędzy Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego a władzami Uniwersytetu w Tanta, a następnie Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Ze strony polskiej kierownikiem Misji jest od początku prof. dr hab. Andrzej Niwiński z Instytutu Archeologii UW, ze strony egipskiej - prof. Shafia Bedier z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Anna Różycka-Bryzek (ur. 1928, zm. 2005) – prof. dr hab., historyk sztuki bizantyńskiej. Była uczennicą Vojeslava Molè. W 1961 roku otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Bizantyjsko-ruskie malowidła Ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej Wawelu. Do 1978 roku pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie. W 1983 opublikowała rozprawę habilitacyjną Bizantynsko-ruskie malowidla kaplicy Zamku lubelskiego. Do 2005 kierownik Zakładu Historii Sztuki Bizancjum w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek-korespondent PAU. Przed doktoratem zajmowała się malowidłami bizantyńskimi w Wiślicy. Opublikowała kilka prac o freskach w kaplicy Świętej Trójcy na zamku lubelskim. Zajmowała się malowidłami w dawnej kolegiacie, obecnie katedrze, sandomierskiej i w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. "Przegląd Prawosławny" przyznał w 1999 roku Annie Różyckiej-Bryzek nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Jarosław Kupczak OP (ur. 8 sierpnia 1964 w Biłgoraju) – dominikanin, teolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym oraz dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

  Instytut Historii Sztuki powstał na bazie utworzonej w 1954 roku na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Katedry Historii Sztuki Sakralnej, której kierownikiem był historyk sztuki ks. prof. dr hab. Janusz Stanisław Pasierb. Elżbieta Jastrzębowska - prof. dr hab., historyk sztuki wczesnochrześcijańskiej. Studiowała archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Kazimierza Michałowskiego i Anny Sadurskiej oraz archeologię chrześcijańską w Rzymie i Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie się doktoryzowała pod kierunkiem profesora Waltera N. Schumachera. Habilitowała się w roku 1993, tytuł profesora uzyskała w roku 2001. Od 1990 r. wykłada sztukę rzymską, wczesnochrześcijańską i wczesnobizantyjską na UW. W latach 2005-2009 kierowała Stacją Naukową PAN w Rzymie. Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę. Ikonografia chrześcijańska – nauka pomocnicza archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki badająca treści i formy ogółu wyobrażeń plastycznych dotyczących wyznań chrześcijańskich.

  Waldemar Deluga (ur. 1961) - historyk sztuki. Absolwent historii sztuki KUL. Pracował jako kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jako wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie pracuje w Katedrze Historii Sztuki Bizantyńskiej i Postbizantyńskiej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się min. historią grafiki. Prowadzi prace inwentaryzacyjne grafiki polskiej w kolekcji British Museum. Współwydawca Series Byzantina oraz przewodniczący rady naukowej Art of the Orient. Budynek Muzeum Historii Fotografii w Krakowie – wpisana do rejestru zabytków w 1996 roku niewielka willa przy ul. Józefitów 16, w której mieści się Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, gromadzące eksponaty z dziedziny fotografii, jej historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Muzeum założone zostało 31 grudnia 1986 roku.

  Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

  Mateusz Hohol (ur. 1987 w Krakowie) – doktor, kognitywista i filozof, pracownik Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, które jest wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

  Wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie – wystawa obiektów o charakterze archeologicznym, historycznym i artystycznym, która odbyła się w Pałacu Lubomirskich przy ul. św. Jana w Krakowie na przełomie 1858 i 1859 r. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – muzeum mieszczące się w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, na rogu ulicy św. Anny i Jagiellońskiej w Krakowie. Wywodzi się z Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu, założonego w 1867 roku przez prof. Józefa Łepkowskiego.

  Fiat Marea - samochód klasy C produkowany w latach 1996-2002 we Włoszech, oraz w latach 1999-2006 w Turcji przez Tofaş. W latach 1998-2007 modele Marea i Marea Weekend powstawały w Betim w Brazylii. Facelifting modelu przeprowadzono w 1999 roku. Gabriel Leńczyk (ur. 20 lutego 1885 w Husowie, zm. 23 czerwca 1977) – archeolog. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie filologię polską, historię sztuki i prehistorię. Po wojnie pracował w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Sławę zyskał jako obrońca polskich zabytków, ratując je przed wywiezieniem do Niemiec.

  Logos i Ethos – półrocznik poświęcony współczesnym zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawany od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pismo publikuje prace z dziedziny filozofii człowieka, aksjologii i etyki oraz filozofii Boga i religii. W większości są to teksty autorów z krakowskiego środowiska filozoficznego, związanego głównie z UPJPII, ale pismo jest otwarte dla wszystkich, którzy zajmują się poruszanymi w nim problemami. Obok rozpraw na łamach "Logosu i Ethosu" pojawiają się przekłady tekstów oraz komentarze do nich, a także recenzje nowości polskich i zagranicznych i zapisy referatów wygłaszanych podczas konferencji organizowanych przez Wydział Filozoficzny UPJPII. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. dr hab. Grzegorz Hołub, a sekretarzami redakcji są dr Robert Piechowicz i dr Hanna Michalczyk. Uas – w Starożytnym Egipcie berło, mające postać długiej laski z rozwidlonym dolnym końcem, zwieńczone głową zwierzęcą. Atrybut bogów, symbolizujący władzę i potęgę.

  Dodano: 29.09.2010. 15:47  


  Najnowsze