• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Absolwenci PG zwycięzcami konkursu na prace dotyczące technologii JAVA

  12.01.2012. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Damian Nowak i Wojciech Hryniewski z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wygrali szóstą edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych realizowanych w technologii JAVA. W nagrodę otrzymali 7 tys. zł.

  Jak informuje Iwona Radzimirska z organizującej konkurs firmy e-point, w swojej pracy inżynierskiej zdobywcy pierwszego miejsca stworzyli "System wspomagający działania marketingowe związane z wyszukiwarkami internetowymi - Seobserwator".

   

  Z jego wykorzystaniem osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie stron firmowych mogą na bieżąco oceniać swoje działania. Pozwala nie tylko zwiększyć szanse wejścia na strony przez potencjalnych klientów, ale także ich pozyskać, co przełoży się na wymierny efekt finansowy. "Na uwagę zasługuje również zrealizowana z sukcesem próba wykorzystania nowych metod tworzenia oprogramowania. Autorzy dostosowali do własnych potrzeb metodykę Scrum, która mieści się w nurcie tzw. zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania" - informuje Radzimirska.

  Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 5 tys. zł. otrzymali absolwenci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH): Anna Potępa i Piotr Płonka. Autorzy pracy pt. "Uniwersalna, otwarta platforma usług tłumaczenia iteracyjnego", przedstawili bardzo nowatorskie podejście do palącego problemu dostępu do treści z internetu dla osób nie znających konkretnego języka.

  Przedstawiona koncepcja tłumaczenia treści z zaangażowaniem osób władających wyłącznie jednym językiem, stanowi według jury ciekawą alternatywę dla tradycyjnych usług oferowanych przez agencje tłumaczeń, szczególnie ze względu na czas i koszty wykonania translacji.

  Trzecie miejsce i nagroda w wysokości 3 tys. zł. przypadła pracy magisterskiej pt. "Środowisko do monitorowania pozycji obiektów rzeczywistych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych". Jej twórcami są również absolwenci AGH z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - Kamil Burczyk i Piotr Krawiec.

  System zrealizowany w ramach pracy w swoim założeniu miał ułatwiać planowanie różnych aktywności sportowych czy turystycznych, rejestrację przebytych tras oraz dzielenie się nimi z internautami. Natomiast w ocenie e-point rozwiązuje on szereg bardziej ogólnych problemów i przez to może z powodzeniem znaleźć zastosowanie w wielu innych dziedzinach, np. w logistyce. Praca stanowi zarazem ciekawy przykład kompilacji różnych technologii i usług, w efekcie czego otrzymujemy nową, realną wartość dla użytkowników.

  "Prowadząc od wielu lat konkurs mamy wyjątkową okazję przyglądać się polskim uczelniom technicznym, które kształcą naszych przyszłych inżynierów. Obecnie obserwujemy bardzo wysoki poziom prac w zakresie stosowania technologii będących w naszym kręgu zainteresowań (technologie internetowe oraz Java Enterprise). Jednak na szczególne nasze uznanie zasługują prace prowadzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie poza perfekcyjnym stosowaniem technologii mamy do czynienia z ciekawym i atrakcyjnym doborem tematów prac. Absolwenci tej uczelni już czwarty rok z rzędu znaleźli się w gronie laureatów naszego konkursu" - podsumował dyrektor ds. realizacji e-point i przewodniczący jury Jarosław Błąd.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, powstały w wyniku podziału Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki w 2012 roku. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie aktualną nazwę przyjął w roku 2012 po restrukturyzacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Wydział EAIiIB jest kontynuatorem kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna w miejsce Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (WEAIiE) – był jednym z 15 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Siedziba Wydziału znajdowała się w Kampusie Głównym AGH w pawilonie B-1.

  Marian Noga (ur. 1939) – polski inżynier, informatyk, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej, główny specjalista Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Specjalizuje się w dynamice maszyn i systemów elektromechanicznych, maszynach elektrycznych, modelach matematycznych maszyn i układów elektromechanicznych, sieciach komputerowych i zastosowaniach informatyki. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – jest jednym z 16 wydziałów wchodzących w skład Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

  Instytut Informatyki i Elektroniki (IIE) Uniwersytetu Zielonogórskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa w składzie Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzieli się na 3 zakłady i pracownię. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z inżynierią komputerową w jej różnych aspektach, systemami informacyjnymi i urządzeniami elektronicznymi. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH (WGiG) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w pawilonie A-4 oraz A-1 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.

  Wydział Metali Nieżelaznych AGH (WMN) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w pawilonie A-2 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30. Jedyny tego typu wydział w Polsce.

  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej zatrudnia 39 profesorów i doktorów habilitowanych, oraz ponad 200 adiunktów, asystentów i wykładowców. Wydział współpracuje z firmami związanymi z różnymi branżami przemysłu. Dowodem współpracy są liczne wdrożenia przemysłowe pracowników wydziału, udział pracodawców w procesie kształcenia poprzez przyjmowanie studentów na praktyki, wspólne prowadzenie prac dyplomowych, współorganizowanie kursów i szkoleń kończących się uzyskaniem certyfikatu kompetencji. Wydział Zarządzania AGH (WZ) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się przy ul. Antoniego Gramatyka 10

  Andrzej Jan Kos – polski elektronik, profesor zwyczajny od 2003, doktor habilitowany inżynier, pracownik Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik Katedry Elektroniki i Komunikacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydział Matematyki Stosowanej AGH (WMS) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w kilku budynkach na terenie kampusu AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.

  Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (WWNiG) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w pawilonie A-4 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.

  Dodano: 12.01.2012. 08:04  


  Najnowsze