• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Austriacki fizyk laureatem Nagrody Wolfa i beneficjentem grantu ERBN

  18.01.2013. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Peter Zoller i hiszpański naukowiec Ignacio Cirac zostali uhonorowani prestiżową Nagrodą Wolfa w dziedzinie fizyki za pionierski wkład teoretyczny w przetwarzanie informacji kwantowej, optykę kwantową i fizykę gazów kwantowych.

  Laureaci Nagrody Wolfa w dziedzinie fizyki są uważani za poważnych kandydatów do Nagrody Nobla. W latach 1978 - 2010, 14 laureatów Nagrody Wolfa uhonorowanych zostało Nagrodą Nobla. Nagrody Wolfa dzielą się na sześć kategorii: rolnictwo, chemia, matematyka, medycyna, fizyka i sztuka (architektura, muzyka, malarstwo i rzeźba).

  Peter Zoller, profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Innsbrucku, jest członkiem zespołu pracującego nad projektem UQUAM (Ultrazimna materia kwantowa), który niedawno otrzymał grant synergiczny ERBN. Zespół pracujący nad projektem UQUAM otrzyma wsparcie w wysokości 10 mln EUR na pogłębienie wiedzy o złożonym zachowaniu materii kwantowej. Trzema współpracownikami profesora Zollera pochodzącymi odpowiednio z Francji, Izraela i Niemiec są: Jean Dalibard, Ehud Altman i Immanuel Bloch.

  Wypowiadając się na temat wagi grantów synergicznych, Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki Máire Geoghegan-Quinn stwierdziła: "Nowe granty synergiczne są dowodem na niezmienną innowacyjność ERBN we wspomaganiu najlepszych naukowców wiedzionych czystą ciekawością, aby przesuwać granice pionierskich badań, kładąc często podwaliny pod możliwe przyszłe zastosowania".

  Beneficjenci najnowszego konkursu grantowego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) zostali niedawno ogłoszeni - 38 naukowców pracujących nad 11 projektami otrzyma granty synergiczne, każdy o średniej wartości 11 mln EUR. Dofinansowanie pokryje sześć lat prac nad projektami, z których każdy gromadzi od dwóch do czterech głównych badaczy.

  Unia Europejska uruchomiła ten program grantowy w 2011 r. jako przedsięwzięcie pilotażowe. Wpłynęło ponad 700 wniosków o przyznanie grantów synergicznych, skierowanych w szczególności do indywidualnych badaczy, których uzupełniające umiejętności, wiedza i zasoby pozwalają im sprostać wyzwaniom, jakie przed nimi stają i osiągnąć przełomowe wyniki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda Wolfa jest przyznawana przez Fundację Wolfa w Izraelu za wybitne osiągnięcia na rzecz ludzkości i przyjaźni między narodami. Corocznie od 1978, komitety złożone z międzynarodowych ekspertów przyznają 5-6 nagród w następujących dziedzinach: chemia, fizyka, matematyka, medycyna, rolnictwo i sztuka. Nagrody w sztuce są przyznawane na przemian w architekturze, muzyce, malarstwie i rzeźbie. Laureat otrzymuje dyplom i 100 000 USD. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Serge Haroche (ur. 11 września 1944 w Casablance) – francuski fizyk prowadzący badania z zakresu mechaniki kwantowej; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

  Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych. David Morris Lee (ur. 20 stycznia 1931 w Rye) - amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla. W roku 1996 otrzymał – wraz z Douglasem Osheroffem i Robertem RichardsonemNagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie nadciekłości w izotopie helu ³He.

  James Watson Cronin (ur. 29 września 1931 w Chicago) – amerykański fizyk jądrowy, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie naruszania jednej z fundamentalnych zasad symetrii w rozpadach neutralnych mezonów K. Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1980 wraz z Valem Fitchem. Arno Allan Penzias (ur. 26 kwietnia 1933 w Monachium) – amerykański fizyk i astrofizyk pochodzenia niemieckiego, pracownik Bell Telephone Laboratories w Holmdel (New Jersey), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie mikrofalowowego promieniowania tła. Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1978 wraz z Robertem W. Wilsonem.

  Ivar Giaever (ur. 5 kwietnia 1929 w Bergen) – norweski fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1973 (wraz z Leo Esaki) za eksperymentalne odkrycie tunelowania w nadprzewodnikach. Drugą część nagrody otrzymał Brian David Josephson za teoretyczne przewidzenie tego zjawiska. Brian P. Schmidt (ur. 24 lutego 1967 w Missoula) – amerykański astronom pracujący w Australii, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 2011 roku.

  Pieter Zeeman (ur. 25 maja 1865 w Zonnemaire, zm. 9 października 1943 w Amsterdamie) – fizyk holenderski, uczeń Hendrika Antoona Lorentza na Uniwersytecie w Lejdzie, współodkrywca zjawiska nazwanego jego imieniem (efekt Zeemana), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z roku 1902 (wspólnie z H.A. Lorentzem).

  Robert Woodrow Wilson (ur. 10 stycznia 1936 w Houston) – amerykański astronom, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie mikrofalowowego promieniowania tła. Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1978 wraz z Arno Penziasem.

  Heike Kamerlingh-Onnes (ur. 21 września 1853 w Groningen, zm. 21 lutego 1926 w Lejdzie) – fizyk holenderski, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1913. Nagrodę otrzymał za badania właściwości substancji w najniższych temperaturach i skroplenie helu. Sir Nevill Francis Mott (ur. 30 września 1905 w Leeds, zm. 8 sierpnia 1996 w Milton Keynes) – angielski fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za prace nad teorią materii skondensowanej, w szczególności za fundamentalne badania teoretyczne struktury elektronowej układów magnetycznych i nieuporządkowanych.

  Burton Richter (ur. 22 marca 1931 w Nowym Jorku) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie cząstki elementarnej nazwanej J/ψ. Rudolph Arthur Marcus (ur. 21 lipca 1923 w Montrealu) - amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii w roku 1992, przyznanej za wkład w rozwój teorii przeniesienia elektronu i nagrody Wolfa w dziedzinie chemii w 1984/1985. Profesor University of Illinois w Urbana oraz California Institute of Technology w Pasadenie (Kalifornijski Instytut Technologiczny).

  Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (ur. 12 sierpnia 1887 w Wiedniu (Erdberg), zm. 4 stycznia 1961 w Wiedniu) – austriacki fizyk teoretyk, jeden z twórców mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1933 za prace nad matematycznym sformułowaniem mechaniki falowej.

  Dodano: 18.01.2013. 16:17  


  Najnowsze