• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dr Nowotny nagrodzony przez prestiżowy amerykański instytut medyczny

  27.01.2012. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (IIMCB) otrzymał prestiżową nagrodę amerykańskiego Instytutu Medycznego Howarda Hughesa (HHMI).

  Jak w przesłanym PAP komunikacie poinformowali przedstawiciele IIMCB, Nowotny znalazł się wśród 28 laureatów nagrody International Early Career Award (IECS) przyznanej przez HHMI. Nagroda ma być wsparciem naukowców na wczesnym etapie kariery naukowej.

   

  Dr Nowotny jest kierownikiem Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Jako nagrodę otrzyma pięcioletni grant o wartości około 715 tys. dolarów, w ramach którego naukowiec może zakupić sprzęt i materiały oraz zatrudnić wykonawców projektu.

  Celem jego badań będzie określenie mechanizmu działania enzymów nazwanych deadenylazy. Są one zaangażowane w proces usuwania cząsteczek RNA z komórce. RNA jest pośrednikiem w procesie produkcji białek w oparciu o informację genetyczną kodowaną przez DNA. Regulacja syntezy i rozkładania RNA jest jednym z mechanizmów regulacji poziomu białek w komórce, co jest kluczowe dla jej funkcjonowania. Ważnym elementem tego procesu jest aktywność deadenylaz.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu było prowadzenie własnej pracowni w naukach bio-medycznych przez nie więcej niż 7 lat, odbycie studiów doktoranckich lub stażu podoktorskiego w jednym z ośrodków w Stanach Zjednoczonych oraz publikacje w światowej klasy czasopismach naukowych. Najważniejszym kryterium wyboru była jakość naukowa kandydatów: dotychczasowe osiągnięcia, potencjał naukowy a także jasność przedstawienia projektu naukowego. Ponadto ważna była również możliwość nawiązania kontaktów i trwałej współpracy z naukowcami amerykańskimi.

  Laureaci IECS będą zapraszani na organizowane przez Instytut spotkania i konferencje, na których m.in. będą prezentować wyniki swoich prac. Nagroda IECS to najnowsza edycja grantów międzynarodowych udzielanych przez Instytut Howarda Houghesa od 1991 r. Do tej pory HHMI wydał na ten cel ponad 145 mln dolarów.

  HHMI to amerykański naukowy instytut medyczny o charakterze non-profit, znajdujący się w Chevy Chase, w stanie Maryland. Instytut założony został w 1953 r. przez Howarda Hughesa. Jest jedną z największych prywatnych organizacji finansujących oraz prowadzących biologiczne i medyczne badania naukowe w USA i na świecie. Z HHMI związanych jest 13 laureatów Nagrody Nobla i 147 członków Amerykańskiej Akademii Nauk.

  Informacje o Marcinie Nowotnym można znaleźć na stronie http://www.hhmi.org/research/iecs/nowotny_bio.html, a o samej nagrodzie IECS na stronie http://www.hhmi.org/news/iecs20120124.html

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ krf/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  The Howard Hughes Medical Institute (HHMI; Instytut Medyczny Howarda Hughesa) to amerykański naukowy instytut medyczny o charakterze non-profit, znajdujący się w Chevy Chase, Maryland. Założony w 1953 r. przez Howarda Hughesa. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych). Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.

  Instytut Kościuszki – niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy – think tank – o charakterze non profit, założony w 2000 r. w Krakowie. Misją Instytut Kościuszki jest kreowanie nowych idei dla Polski i Europy, promocja rozwiązań budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Instytut prowadzi projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy, rekomendacje programowe dla polskich i europejskich instytucji, organizuje konferencje, seminaria oraz szkolenia, a także prowadzi działalność wydawniczą (raporty i briefy programowe). Celem działalności naukowej Instytutu jest tworzenie podstaw dla reform legislacyjnych oraz tworzenie merytorycznego wsparcia dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje [1]. Nagroda Laskera – amerykańska nagroda naukowa za badania w dziedzinie medycyny. Nagroda ta jest przyznawana od 1946 żyjącym badaczom przez fundację Lasker Foundation, założoną przez pioniera reklamy Alberta Laskera i jego żonę Mary Woodward Lasker (później znaczącą aktywistkę w dziedzinie badań medycznych). Nagrody cieszą się znacznym prestiżem i czasem są nazywane amerykańskim Noblem. Do roku 2005, 71 z laureatów zdobyło później Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

  Nagrody Ig Nobla (inaczej Antynobel) – humorystyczne odpowiedniki Nagród Nobla za prace naukowe, które najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia oraz odkrycia, które nie mogą lub nie powinny być powtarzane, przyznawane przez czasopismo Annals of Improbable Research, kierowane przez Marca Abrahamsa w Cambridge (Massachusetts). Ideą tych nagród jest popularyzowanie nauki i pokazanie zabawnych aspektów pracy naukowca. Nagradzane prace mają najczęściej faktyczną wartość naukową i ich zabawność jest jedynie dodatkowym atutem. W 2013 roku nagroda miała wymiar finansowy – 10 bilionów dolarów Zimbabwe, czyli około 4 dolarów amerykańskich. Norweski Instytut Noblowski (nor. Det Norske Nobelinstitutt) – założona w 1904 roku instytucja, której głównym zadaniem jest wspomaganie i obsługa administracyjna Norweskiego Komitetu Noblowskiego podczas prac nad wyborem laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Do zadań Instytutu należy również organizacja uroczystości wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Instytut Noblowski może być traktowany jako sekretariat Komitetu.

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie „zaawansowanych” badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską. Instytut Karolinska (szw. Karolinska Institutet) – uniwersytet medyczny w Solnie (regionie Sztokholm), założony w 1810. Komitet instytutu przyznaje Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Do Instytutu należy Szpital Karolinska. Dwa główne kampusy Instytutu znajdują się w Solnie i Huddinge. Instytut Karolinska to jeden z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych. Kształci się tam około 6000 studentów i 3000 doktorantów.

  John W. Kluge Center – interdycsyplinarny instytut badawczy w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie założony w 2002 roku. Placówka została ufundowana przez Johna Klugego, który w 2000 roku przekazał Bibliotece Kongresu 60 milionów dolarów. Instytut odpowiedzialny jest za przyznawanie nagrody nagrody Biblioteki Kongresu USA, która nosi imię fundatora instytutu i ma ambicję stać się odpowiednikiem nagrody Nobla w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Co roku instytut przyznaje również kilkadziesiąt stypendiów wybijającym się naukowcom.

  Dodano: 27.01.2012. 00:25  


  Najnowsze