• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dr Piotr Sikora odbierze nagrodę Tischnera za książkę Logos niepojęty

  20.04.2011. 13:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podczas Dni Tischnerowskich, organizowanych między 21 a 24 kwietnia w Krakowie, autor książki "Logos niepojęty" dr Piotr Sikora odbierze nagrodę wydawnictwa Znak i Hestii im. ks. J. Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego. W ocenie kapituły konkursowej książka pokazuje, jak twórczo i odważnie łączyć różne nurty filozofii, a także filozofię z teologią. Przypomina, że sprzymierzeńcem mądrości jest "uczona niewiedza".

  Dr Sikora jest aktywnym publicystą. Jego eseje, szkice i recenzje ukazywały się m.in. na łamach "Gazety Wyborczej", "Tygodnika Powszechnego", "Więzi" i "Znaku". W 2010 roku nakładem wydawnictwa Universitas opublikował książkę "Logos niepojęty. Teza: +Jezus Chrystus jako pełnia objawienia+ w perspektywie teologii apofatycznej. Analiza filozoficzna".

  Jak informuje wydawca, wspomnianą w tytule tezę autor zestawia z pojawiającymi się w teologii chrześcijańskiej od samego początku intuicjami apofatycznymi, nie pozwalającymi "uznać jakiegokolwiek uwarunkowanego, skończonego elementu rzeczywistości za adekwatny wyraz Absolutu". Autor analizuje myśl największych przedstawicieli chrześcijańskiej tradycji apofatycznej, "by na tak zarysowanym tle dokonać syntetycznego ujęcia, konfrontując pomysły dawnych mistrzów z argumentami i konkluzjami formułowanymi we współczesnej filozofii".

  Piotr Sikora urodził się w 1971 r. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) i teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT). W 2002 roku obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  W latach 2002-2009 był pracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu PAT, wykładał teologię fundamentalną. Od października 2009 jest adiunktem w Katedrze Filozofii Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, gdzie wykłada filozofię religii. Od 2010 roku współpracuje z The Elijah Interfaith Institute z siedzibą w Jerozolimie. W ramach tej współpracy moderuje projekt międzyreligijnych studiów nad mistyką i duchowością. Jest członkiem Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy klasztorze Benedyktynów w Lubiniu.

  Pozostali laureaci tegorocznej edycji nagrody im. Józefa Tischnera to teatrolog prof. Dariusz Kosiński oraz Uniwersytet Dzieci. Wyróżnienie ma wspierać styl myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na "twarz drugiego". Jest przyznawane przez Miesięcznik i Wydawnictwo Znak wraz z Ergo Hestią.

  Więcej na temat tegorocznych Nagród Tischnera w serwisie Nauka w Polsce tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Arcyparadoks śmierci - książka Dariusza Karłowicza wydana w 2000 roku nakładem Wydawnictwa "Znak" podejmująca tematykę męczeństwa pojętego jako kategoria filozoficzna. Refleksja autora skupia się nad kluczowym problemem filozofii chrześcijańskiej - kwestią dowodowej wartości chrześcijańskiego świadectwa śmierci.

  Nagroda Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera - coroczna nagroda ufundowana w 2001 roku przez miesięcznik i Wydawnictwo "Znak" oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia.

  Nagroda Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera - coroczna nagroda ufundowana w 2001 roku przez miesięcznik i Wydawnictwo "Znak" oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia.

  Filozofia chrześcijańska – termin oznaczający różne kierunki, prądy, tradycje i poglądy filozoficzne bazujące w różnym stopniu na chrześcijaństwie. Zasadność wyróżniania filozofii chrześcijańskiej, jak i jej zakres znaczeniowy są przedmiotem sporów.

  Filozoficzne wyzwania chrześcijaństwa - książka Maurice Blondela wydana w Polsce w 1994 roku nakładem wydawnictwa "Znak". Autor analizuje filozoficzne implikacje chrześcijaństwa jako obietnicy spełnienia ludzkiego pragnienia Absolutu.

  Teologia fundamentalna — dział teologii chrześcijańskiej badający wiarygodność chrześcijaństwa jako religii. Stanowi ogólne podstawy dla teologii, w przeszłości określana jako: apologetyka, propedeutyka, dogmatyka ogólna, teologia filozoficzna. W zakres teologii fundamentalnej wchodzą traktat o objawieniu, o wierze, chrystologia fundamentalna, eklezjologia.

  Rafał Marcin Leszczyński (ur. 1972 w Łodzi) – polski publicysta, doktor teologii historycznej, adiunkt w Intersekcyjnej Katedrze Filozofii, Etyki i Socjologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, autor podręcznika akademickiego ”Główne problemy i kierunki w filozofii”, stanowiącego oryginalne zestawienie relacji między filozofią a teologią.

  Dodano: 20.04.2011. 13:33  


  Najnowsze