• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Firma e-point organizuje dwa konkursy na prace dyplomowe

  07.05.2010. 05:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zastosowanie technologii IT w biznesie i rozwiązania internetowe realizowane w technologii JAVA - autorzy prac dyplomowych podejmujący jeden z tych tematów mogą wziąć udział w konkursach organizowanych przez firmę e-point. Na na najlepszych czekają nagrody finansowe.

  Konkurs dotyczący rozwiązań internetowych realizowanych w technologii Java odbywa się w tym roku po raz piąty. Na prośbę studentów po raz pierwszy zorganizowano również konkurs na prace poświęcone zastosowaniom IT w biznesie.

  Jak informuje przedstawicielka organizatora obu inicjatyw Iwona Radzimińska, pierwszy z konkursów ma zainteresować studentów technologią Java/J2EE oraz tworzeniem systemów transakcyjnych dostępnych w internecie. Skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków informatycznych, a można do niego zgłaszać prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie.

  Z kolei w pierwszej edycji konkursu prac poświęconych technologiom IT w biznesie mogą wziąć udział studenci i absolwenci kierunków ekonomicznych i informatycznych, zgłaszając do niego prace obronione w latach 2008-2010.

  Radzimińska wyjaśnia, że inicjatywa ma wzbudzić zainteresowanie studentów możliwościami wykorzystywania najnowszych rozwiązań technologii informatycznych w biznesie, zwrócić uwagę na narzędzia informatyczne, które wspomagają pracę firm, podnoszą ich konkurencyjność i automatyzują wiele czynności.

  Zdobywca pierwszego miejsca w każdym z konkursów otrzyma 7 tys. złotych. Dla osób, które uplasują się na kolejnych pozycjach przewidziano nagrody w wysokości odpowiednio - 5 i 3 tys. złotych. Jeśli wygrają prace zbiorowe to - zgodnie z regulaminem - nagroda będzie podzielona równo między autorów.

  Pracę dyplomową można zgłosić tylko do jednego z konkursów. Warunkiem udziału jest przesłanie kopii obronionej pracy wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada.

  Wyniki konkursów będą ogłoszone najpóźniej do 10 stycznia 2011 roku.

  Szczegółowe informacje na temat inicjatyw są dostępne na stronie: www.e-point.pl/konkurs. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Stripes jest to framework stworzony do budowy aplikacji webowych przy użyciu najnowszych technologii Java (Java EE/J2EE). Jego zadaniem jest wspomaganie obsługi warstwy widoku i warstwy kontrolera w trójwarstwowym modelu aplikacji MVC. Framework ten obsługuje (przechwytuje) akcje wywoływane na formatkach jak też przekierowuje otrzymane wyniki do określonych miejsc, w których mają być zaprezentowane. Dodatkową funkcjonalnością jest rozbudowana możliwość kontroli pozyskiwanych danych, jak też ich walidacji. Stripes dostarcza własny zestaw tagów, które intuicyjnie i wymiennie można powiązać z tagami zwykłego kodu html. Głównym powodem stworzenia tego frameworka było ograniczenie nakładów pracy, związanych z nauką i konfiguracją innych tego typu rozwiązań (Struts, WebWork 2, Spring Framework). Primus Inter Pares - coroczny, ogólnopolski konkurs mający na celu wyłonienie talentów na polskich uczelniach wyższych. Konkurs do roku 2007 organizowany był przez Zrzeszenie Studentów Polskich, w 2007 - wobec konfliktu między Zrzeszeniem Studentów Polskich z jednej strony, a Stowarzyszeniem Primus Inter Pares i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów z drugiej, równolegle zorganizowano dwie edycje konkursu. Osią konfliktu jest spór o prawa autorskie do znaku i nazwy konkursu, który ostatecznie zakończył się wyrokiem w sądzie patentowym na korzyść ZSP.

  Międzynarodowy Konkurs im. Piotra Czajkowskiego – jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów dla instrumentalistów na świecie. Odbywa się w Moskwie regularnie co cztery lata od roku 1958, zmiana nastąpiła w 2006 roku gdy konkurs przesunięto o rok. Od 2007 r. konkurs odbywa się zgodnie z czteroletnim harmonogramem. Należy do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania.

  Elevator:2010 - konkurs naukowy z nagrodami pieniężnymi wzorowany na Ansari X Prize, ale w celu opracowania windy kosmicznej i technologii ją wspomagających. Elevator:2010 organizuje coroczne konkursy, w których przyznawane są nagrody za konstrukcję pojazdów wspinających, włókien i systemów zasilania. Konkurs organizowany jest we współpracy Spaceward Foundation oraz NASA Centennial Challenges. International Genetically Engineered Machine (iGEM) to odbywający się co roku konkurs z dziedziny biologii syntetycznej organizowany przez MIT adresowany do studentów uczelni wyższych. W konkursie biorą udział drużyny studentów najczęściej złożone z kilku lub kilkunastu osób pod opieką co najmniej jednego pracownika naukowego uczelni. Ponadto w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich.

  JavaServer Faces (JSF) to framework, bazujący na języku Java , który upraszcza tworzenie interfejsu użytkownika do aplikacji Java EE. Obecnie domyślną technologią widoku dla stron JSF jest technologia Facelets, jednak można korzystać także z innych rozwiązań (np. JSP lub XUL). Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Van Cliburna – konkurs odbywający się od 1962 roku w Fort Worth, Texas. Został zainicjowany w hołdzie dla Harveya Lavana "Van" Cliburna, zwycięzcy pierwszego Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Jest członkiem Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie.

  Projekt Euler - to ogólnie dostępna, strona internetowa gromadząca zadania o tematyce matematyczno-informatycznej, do których rozwiązania konieczne jest zaprogramowanie efektywnego algorytmu. Każde z zadań umieszczonych w projekcie można rozwiązać, przy pomocy odpowiedniego sposobu, na współczesnym komputerze, w czasie nie dłuższym niż minutę. Najpopularniejsze języki stosowane przez uczestników to C, C++, Python i Java. W lutym 2011 roku strona zgromadziła 323 indywidualnych zagadek.

  Studencki Nobel - konkurs na najlepszego studenta w Polsce, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs polega na wyborze utalentowanych studentów spośród większości szkół wyższych w Polsce, zarówno państwowych, jak i prywatnych, wyłonieniu najlepszego studenta na niemal każdej polskiej uczelni, wyborze laureatów w każdym województwie i wreszcie na wyłonieniu najlepszego z najlepszych w kraju - zwycięzcy Studenckiego Nobla.

  Słowacja wzięła udział w Konkursie Piosenki Eurowizji 7 razy, debiutując w 1994 roku. Kraj chciał uczestniczyć również w 1993 roku, jednak nie przeszedł rundy kwalifikacyjnej do Eurowizji. W ciągu pierwszych trzech finałów, w których Słowacja wzięła udział, jej najlepszym wynikiem było 18. miejsce, które Marcel Palonder zdobył w 1996. Z powodu słabych wyników, kraj nie mógł brać udziału w konkursach w 1995 i 1997 roku, a było porażce w 1998 (21. miejsce), Słowacja wycofała się z konkursu na dziesięć lat, powracając dopiero w 2009 roku. JBoss Application Server – serwer aplikacji w Javie na licencji LGPL, na bazie technologii Enterprise JavaBeans (EJB). JBoss implementuje pełen zestaw usług Java EE (J2EE). Obecnie jest utrzymywany i wydawany przez firmę Red Hat.

  Repast, ang. Recursive Porous Agent Simulation Toolkit – jedno z kilku dostępnych narzędzi do modelowania systemów agentowych. Dziedziczy wiele koncepcji z takich systemów jak Swarm. Cechą wyróżniającą Repast jest implementacja dostępna dla różnych języków (aktualnie .Net, Java, Python), udostępniana na licencji open-source. Repast powstał na Uniwersytecie w Chichago. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Mr World - konkurs sprawdzający poziom męskości i dżentelmeństwa mężczyzn rozgrywany nieregularnie od 1996 roku. Pomysłodawczynią i organizatorką wyborów jest Julia Morley prowadząca również konkurs Miss World. Konkurs odbywa się nieregularnie, raz na 2 do 3 lat, ale jego pomysłodawcy poważnie zastanawiają się na przeprowadzaniem go co roku. Dylemat ten wiąże się z niespodziewanie wielką popularnością konkursu. Jak na razie ostatnią edycję konkursu w 2010 roku, obejrzało w telewizji 1,4 mld ludzi. Podobnie jak w wypadku Miss World, panowie biorący udział w wyborach najprzystojniejszego mężczyzny zostają poddani testom sprawdzającym ich wszechstronność, zaliczają się do nich konkurs talentów, zawody sportowe oraz pokaz mody, zwłaszcza pokaz strojów kąpielowych, który jest najbardziej popularnym elementem męskich konkursów piękności. Zwycięzca podpisuje kontrakty reklamowe i otrzymuje możliwość wystąpienia na prestiżowych pokazach mody, dostaję również bonifikatę pieniężną będącą równowartością ok. 40 tys. euro. Warunki jak musi spełniać kandydat na Mistera World, są podobne do tych z konkursu Miss World, jednak nieznacznie się od nich różnią. Kandydat musi spełniać podane warunki :

  Dodano: 07.05.2010. 05:19  


  Najnowsze