• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jean Lilensten zdobywa pierwszą nagrodę Europlanet za wybitność

  12.07.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Jean Lilensten z Laboratoire de Planétologie de Grenoble we Francji zdobył pierwszą nagrodę Europlanet za wybitne osiągnięcia na polu angażowania społeczeństwa w nauki planetarne. Infrastruktura badawcza Europlanet jest programem o budżecie 6 mln EUR w części dofinansowanym przez UE ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR). Program pomaga między innymi w dążeniach unijnych do podniesienia świadomości nauki oraz poziomu nauczania przedmiotów ścisłych w Europie.

  Dr Lilensten otrzyma nagrodę w wysokości 4.000 EUR na Europejskim Kongresie Planetologicznym 2010, który odbędzie się we wrześniu tego roku w Rzymie, Włochy.

  Od ponad dekady dr Lilensten nie ustaje w staraniach, by pomóc uczniom lepiej poznać i docenić zjawisko zorzy planetarnej. Owoce tej pracy zostały zwieńczone niezwykłym doświadczeniem pod nazwą planeterrella.

  Podstawy do opracowania eksperymentu planeterrella biorą swój początek w latach 90 XX w., kiedy to norweski naukowiec Kristian Birkeland po raz pierwszy opisał sposób, w jaki sposób interakcja wiatru słonecznego z polem magnetycznym Ziemi wywołuje zorzę polarną. Z czasem dr Birkeland z powodzeniem odtworzył eteryczny blask zorzy na biegunach kuli, kierując wiązkę elektronów na namagnesowaną kulę o nazwie terrella wewnątrz szklanej komory próżniowej.

  Dr Lilensten postanowił zbudować kilka terrelli wraz z kolegami i studentami. Cel jaki mu przyświecał to stworzenie przenośnej, elastycznej wersji wykorzystywanej nie tylko na potrzeby naukowców, ale również do stymulowania interakcji między ekspertami a szerszą publicznością.

  Dzięki doświadczeniu planeterrella dr Lilensten zademonstrował również inne zjawiska astronomiczne, w tym zorze na Uranie i Neptunie, pasy radiacyjne Van Allena, magnetopauzę oraz gwiezdne prądy pierścieniowe i strumienie.

  Dr Lilensten wyszkolił już kolegów i studentów w sztuce prezentowania planeterrelli. Laboratoire de Planétologie de Grenoble przeprowadza około dwóch prezentacji miesięcznie, a doświadczenie objechało Francję i było pokazywane we francuskiej i niemieckiej telewizji.

  Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej, między innymi na temat doświadczenia i zorzy, mogą odwiedzić witrynę planeterrelli stworzoną przez dr Lilenstena.
  W ramach innego przedsięwzięcia dr Lilensten pomaga Włochom, Szwajcarom i Brytyjczykom zainteresowanym skonstruowaniem własnych wersji.

  Zorza polarna powszechnie znana jako zorza północna i południowa, to pokazy iskrzących się świateł w odcieniu czerwieni, niebieskiego i zieleni, pojawiających się wokół pól magnetycznych Ziemi. Oprócz tego, że stanowią fascynujący widok, odgrywają również zasadniczą rolę w umożliwieniu naukowcom lepszego poznania środowiska kosmicznego, które otacza naszą planetę - czyli tego, co eksperci nazywają naszą kosmiczną pogodą.

  Wypowiadając się na temat nagrody dr Lilensten stwierdził: "Ogromnie się cieszę z otrzymania tej nagrody. Jestem przekonany, że ten ważny dowód uznania będzie również nagrodą dla mojego laboratorium i wszystkich przyjaciół, którzy wspierali mnie w tych innowacyjnych działaniach."

  Koordynator Europlanet Outreach, dr Thierry Fouchet powiedział: "Dr Lilensten zasługuje na uznanie nie tylko ze względu na swoje zaangażowanie w przygotowywanie planeterrelli i inspirujących pokazów, ale również za swoją szczodrość w dzieleniu się posiadaną wiedzą ekspercką i udostępnienie planeterrelli, aby to spektakularne i innowacyjne narzędzie mogło być szerzej wykorzystywane."

  "Mamy nadzieję, że dzięki przyznaniu nagrody Europlanet pobudzimy innowacyjność w społeczności planetologicznej i cieszymy się, że tą pierwszą nagrodę otrzyma osoba, która wykazała tak ogromne zaangażowanie we współpracę i dzielenie się najlepszymi praktykami."

  W skład konsorcjum Europlanet wchodzi 27 instytucji z 13 państw członkowskich UE i 3 inne kraje europejskie. W programie biorą również udział eksperci z Brazylii, Japonii i USA.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych. Europlanet jest siecią łączącą europejskich naukowców, zajmujących się planetologią. Celem Europlanet jest promowanie współpracy oraz komunikacji pomiędzy współpracującymi instytucjami oraz wspieranie misji kosmicznych badających Układ Słoneczny. Europlanet koordynuje zadania w zakresie planetologii w celu osiągnięcia długoterminowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami zaangażowanymi w tą dyscyplinę naukową. Kristian Olaf Birkeland (ur. 13 grudnia 1867 roku - zm. 15 czerwca 1917 roku) był norweskim naukowcem. Zasłynął jako pierwsza osoba, której udało się wyjaśnić istotę zjawiska zorzy polarnej. Aby zdobyć pieniądze potrzebne do prowadzenia badań nad zorzą, Birkeland wynalazł działo elektromagnetyczne oraz opracował metodę pozyskiwania azotu z powietrza. Birkelanda siedmiokrotnie nominowano do Nagrody Nobla.

  Prąd Birkelanda to zbiór prądów płynących równolegle do linii geomagnetycznego pola łączących ziemską magnetosferę z wyżej położoną jonosferą. W ziemskiej magnetosferze prądy są napędzane wiatrem słonecznym, międzyplanetarnym polem magnetycznym oraz bąblami plazmy poruszającymi się przez magnetosferę (konwekcja sterowana bezpośrednio przez środowisko międzyplanetarne). Siła prądów Birkelanda zmienia się w zależności od aktywności magnetosfery (np podczas sub-burzy). Niewielkie wariacje w płaszczyznach prądów płynących w górę (czyli elektronów płynących w dół) przyspieszają magnetosferyczne elektrony, które po osiągnięciu górnej atmosfery, wywołują zorze północną i południową. W wysokiej jonosferze (w strefie zorzy) prądy Birkelanda przechodzą blisko regionu zorzowego elektrodżetu, który płynie nieprzerwanie do lokalnego pola magnetycznego w jonosferze. Prąd Birkelanda ma miejsce w dwóch przylegających do siebie wiązkach. Jedna para rozciąga się z południa przez sektor zmierzchu do sektora północy. Druga para rozciąga się od południa przez sektor świtu ku sektorowi północy. Wiązka po wysokiej stronie zorzy jest powiązana z Regionem 1 a wiązka po niskiej stronie - z Regionem 2. Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Terrella (z łaciny mała ziemia) jest to mały, namagnesowany model Ziemi, którego wynalezienie przypisuje się angielskiemu fizykowi Williamowi Gilbertowi podczas jego badań nad magnetyzmem, o 300 lat później został rozwinięty przez norweskiego naukowca i odkrywcę Kristiana Birkelanda, podczas jego badań nad zorzą polarną. Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku.

  Nagroda Grammy w kategorii Album of the Year jest przyznawana od 1959 roku. Oryginalnie nagroda była przyznawana tylko artystom, lecz z czasem zaczęto przyznawać ją również producentom oraz engineer and/or mixer i the mastering engineer. W 1962 roku nazwa nagrody została rozszerzona o zwrot other than classical i wyglądała tak: Album of the Year (other than classical) jednak wrócono do krótszej wersji w 1965 roku. Nagroda imienia Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata": Nagroda została ustanowiona w marcu 2006 r. Pierwsi laureaci zostali wybrani osobiście przez Irenę Sendlerową. Jest przyznawana nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (także prywatnych i społecznych) którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej. Kandydat do nagrody może zgłosić się sam, może też zostać zgłoszony przez inne osoby lub instytucje.

  Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus (Copernicus Award) - nagroda naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft osobom, które mogą wykazać się wybitnym dorobkiem naukowym, wynikającym ze współpracy polsko-niemieckiej.

  Trebbia – europejska nagroda przekazywana rokrocznie wybranym europejskim artystom, przedsiębiorcom, i mecenasom kultury. Nagrody Trebbia przyznawane są przez Międzynarodowy Komitet Nominacyjny w dwóch kategoriach: za wspieranie sztuki oraz za działalność twórczą. Nagroda została ustanowiona w 2000 roku. Co roku w marcu w Pradze odbywa się benefisowa gala, podczas której przekazywane są Europejskie Nagrody Trebbia dla twórców i mecenasów kultury. Trebbia obecnie ma 44 laureatów z 13 państw świata, a na cele dobroczynne jako dotąd przeznaczyła ok. 7 000 000 czeskich koron.

  Helicon Double Layer Thruster (HDLT) – silnik jonowy elektromagnetyczny, który wykorzystuje naturalny proces występowania między obszarami plazmy o różnej charakterystyce dwóch warstw (DL) oddziałujących ze sobą elektrycznie – zjawisko takie występuje w zorzy polarnej. Obecnie silnik ten jest w fazie testowej ESA. Bada się również możliwości stworzenia silnika, który połączyłby koncepcję HDLT z VASIMR. Venla - fińska nagroda telewizyjna, przyznawana w jedenastu kategoriach od 1983 roku do 2010 roku. Wyspecjalizowane gremium przyznawało nagrody w jedenastu kategoriach. Jedynie zdobywca specjalnej, nagrodu publiczności był wyłaniany przez telewidzów. Dodatkowo przyznawano okazjonalnie nagrody specjalne. Nagrody były wręczone w styczniu na gali, która była organizowana na przemian w każdym z kanałów. Trzy największe fińskie stacje telewizyjne, które brały udział w konkursie to: YLE, MTV3, Nelonen. W 2010 roku nagroda została zastąpiona nową nagrodą o nazwie Kultainen Venla (złota Venla).

  Przyrzeczenie publiczne — skierowane do publiczności oświadczenie woli przyrzekającego nagrodę, stanowiące jednostronne zobowiązanie przyrzekającego do spełnienia świadczenia w formie przyrzeczonej nagrody na rzecz tego, kto wykona określoną czynność (działanie lub jego zaniechanie) lub określony rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu. Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.

  Dodano: 12.07.2010. 21:12  


  Najnowsze