• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatka w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - Izabela Ratman-Kłosińska

  13.11.2010. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Realizując dewizę Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach: "Rozwój i upowszechnienie innowacyjnych technologii ochrony środowiska wzmacniające gospodarkę i środowisko to dwa podstawowe filary determinujące jakość życia i zrównoważony rozwój", Izabela Ratman-Kłosińska popularyzuje naukę w środowisku biznesu. Kierownik Działu współpracy z zagranicą w IETU kandyduje - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Ekoinnowacje w powiązaniu z transferem technologii, współpracą nauki i biznesu oraz źródła finansowania tych działań - to tematyka przewodnia konferencji organizowanych przez Ratman-Kłosińską. W latach 2009-2010 kandydatka brała udział w przygotowaniu pięciu konferencji międzynarodowych popularyzujących naukę oraz wspierających współpracę środowiska naukowego i biznesu. Konferencje te organizowane były we współpracy z Komisją Europejską, Dyrekcją Regionalną Środowiska, European Academy for Taxes, Economics and Law oraz z niemieckim i polskim ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego.

  Izabela Ratman-Kłosińska realizuje działalność Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na arenie międzynarodowej, koordynuje działania Platformy Technologicznej Środowiska (PPTŚ), Międzynarodowej Sieci Naukowej Technologii Środowiska ENVITECH-NET, prowadzi Branżowy Punkt Kontaktowy 7. Programu Ramowego (BPK). Jest ewaluatorem projektów 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

  W 2009 roku Ratman-Kłosińska zorganizowała dziewięć spotkań o charakterze szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników instytutów naukowych i przedsiębiorców. Pokazywały one m.in., jak skutecznie aplikować o środki finansowe na badania w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, tłumaczyły też priorytety ICT i środowisko tego programu. Ponadto kierowała i kieruje pracami projektów międzynarodowych.

  "Koncentracja na ekoinnowacjach i rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiska sprzyja długofalowemu rozwojowi gospodarczemu, którego nieodzownym elementem są zmiany technologiczne" - uważa popularyzatorka.

  W ramach działań wspierających realizację Strategii Lizbońskiej, promujących ekoinnowacyjność i zainteresowanie technologiami środowiskowymi, szczególne miejsce zajmuje Plan Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Action Plan - ETAP). Polska włączyła się w proces realizacji ETAP w sposób określony w tzw. "Mapie Drogowej" Wdrażania Planu Działania na rzecz Technologii Środowiskowych - KETAP. Dokument ten prezentuje sposoby wspierania ekoinnowacyjności w Polsce. Jednym ze sposobów realizacji Planu Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych są platformy technologiczne. Ratman-Kłosińska koordynuje te działania.

  Jak zapowiada, opracowany w ramach Platformy Technologii Środowiska, Program Badań Strategicznych (Strategic Research Agenda) koordynuje działania instytucji i przedsiębiorstw w zakresie innowacyjnych technologii ochrony środowiska. Wymiernym efektem wdrożenia Programu jest efektywne wykorzystanie wydatków ponoszonych na badania naukowe. W perspektywie długoterminowej Program Badań Strategicznych zapewni trwały rozwój sektora przedsiębiorstw działających w tej branży oraz zagwarantuje Polsce dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska. Związane to będzie między innymi ze zwiększeniem zainteresowania partnerów przemysłowych inwestowaniem w badania technologiczne, a także wzmocnieniem powiązań pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorstwami.

  Kierownik Działu współpracy z zagranicą w IETU promowała naukę polską na targach branżowych w Polsce - Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO oraz za granicą - na Międzynarodowych Targach Urządzeń, Technologii i Usług na Rzecz Ochrony Środowiska POLLUTEC (Francja, Lyon). Przedstawiła przygotowane pod jej kierownictwem stoisko "Pierwsza Narodowa Ekspozycja Polska Nauka i Innowacje dla Środowiska", które otrzymało nagrodę ACANTHUS AUREUS dla stoiska najbardziej sprzyjającego realizacji strategii marketingowej, przyznawaną przez Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 13.11.2010. 12:33  


  Najnowsze